Mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli


Fiziksel Aktivite Ölçümü: Objektif ve Sübjektif Yöntemler Sema Can Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, ölçüm yöntemleri, sağlık Öz Günlük yaşam içinde sedanter yaşam tarzının artması başta kalp-damar ve metabolik hastalıklar olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde fiziksel aktivitenin FA yeterli mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli yapılması önerilmektedir.

Fakat bu önerilerinde bulunmak için öncelikle bireyin fiziksel aktivite ölçümünün yapılarak aktivite düzeyinin belirlenmesi gereklidir. Fiziksel aktivite ölçümünde sahada sübjektif ve objektif birçok yöntem kullanılmaktadır.

Sık kullanılan yöntemlerden anketler ve günlükler sübjektif yöntemleri oluştururken, pedometre ve akselerometre gibi ölçüm araçları kullanımı ise objektif yöntemleri oluşturmaktadır. Bu yöntemlerin her birinin avantaj ve dezavantajı bulunmaktadır. Araştırmanın amacına göre ölçüm yöntemi belirlenirken ölçüm aracının güvenilirliği, geçerliği, bireyler tarafından kabul edilebilirliği, grubun büyüklüğü, yaş, cinsiyet, eğitim, zaman, maliyet ve komorbidite gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu doğrultuda bu derlemede sahada sık kullanılan fiziksel aktivite ölçüm yöntemleri incelenmiş ve ölçüm yöntemi belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmıştır.

Hızlı Erişim

Bilimsel olarak bireyin düzenli fiziksel aktivite veya egzersize verdiği yanıtın ölçümü Sir John Floyer yılında ilk kez egzersiz sırasında kalp atım hızının ölçülmesine izin veren bir saat geliştirmiştir 2. Bu araştırmaların birçoğunda egzersizin fiziksel uygunluğun bazı bileşenlerini geliştirdiği belirtilmiş fakat sağlık üzerine etkisine daha az vurgu yapılmıştır 3.

Günümüze kadar, sedanter davranış veya inaktif yaşamın kardiovasküler, kas-iskelet sistemi ve metabolik hastalıklar gibi birçok sağlık sorunu ile ilişkili olduğu belirtilmiştir.

fizyoterapi ve yüksek tansiyon

Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü WHO yaş grubu için, günde en az 60 dk orta-şiddetli aktivite, 18 yaş ve üzeri yetişkinler için, haftada en az dk orta şiddetli 30 dk x 5 gün veya haftada en az 75 dk şiddetli aerobik aktivite önermektedir 7. Aerobik aktiviteye ek olarak haftada iki gün büyük kas gruplarını içeren kuvvet çalışmaları, eklem hareket açıklığını artırmak için esneklik ve özellikle yaşlı bireyler için denge egzersizleri yapılması önerilmektedir 7.

Başka bir tanıma göre SD, dinlenme seviyesinin üzerinde, uzanma, yatma, oturma, televizyon izleme, bilgisayar kullanma gibi enerji harcamasında artış olmayan pozisyonları içeren aktivitelerdir 6.

Roy Moore, Senato G.O.P'yi kazandı.

Düşük yoğunluklu FA genellikle sedanter davranış ile birbirinin yerine kullanılmaktadır fakat ayırıcı yönü enerji harcamasının 1. Sedanter davranış tanımı ile ilgili ortak bir uzlaşı olmadığından sedanter davranışı ölçmek de zordur Literatürde SD veya düşük düzeyde fiziksel aktivitenin ölçümü ile ilgili araştırmaların çok fazla olmadığı ve genellikle orta-yüksek şiddette yapılan egzersizin insan fizyolojisi üzerindeki etkisinin araştırma konusu olduğu belirtilmiştir 6.

Moore, üst düzey Cumhuriyetçiler tarafından rakibi olan Senatör Luther Strange'i salı günü kurtarmak için çabaladı ve Salı günü kendini özel birincil bir rövanşla geçerek salıverdi. Yakından izlenen Senato yarışındaki sonuç, cumhurbaşkanının devletin seçmenleriyle Bay Strange'i desteklemesi için yalvarmadan günler sonra Başkan Trump ve diğer parti liderlerine sert bir darbe indirdi. Diğer evanjelist Hıristiyanların titizlikle desteklediği Moore, çoğunluk lideri Senatör Mitch McConnell'in müttefikleri tarafından finanse edilen, 10 milyon dolardan fazla bir reklam saldırısından kurtuldu.

Fakat, günümüzde sedanter yaşam prevelansının yüksek olması, doğru verilere ulaşmak için doğru ölçüm aracı seçmenin önemini göstermektedir. Fiziksel aktivite ölçümünde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır.

tatlı yüksek tansiyon için

Bu ölçüm yöntemleri kriter altın standart yöntemler, objektif ve sübjektif yöntemler olmak üzere üç bölümde incelenmektedir. Kriter yöntemler; direkt kalorimetri, indirekt kalorimetri, çifte etiketlenmiş su, doğrudan gözlemden oluşmaktadır.

  • Tıp Fakültesi Kütüphanesi | Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı
  • Тени удлинялись к востоку, который не встретит еще одного рассвета.
  • One moment, please
  • Нет, не Элвин.
  • Добрый вечер, - сказал он вежливо, словно этот подставной визит был самым естественным явлением в мире.
  • Я думаю, мы оба сейчас узнаем о Диаспаре кое-что новое.
  • Laura kaiser kutsal kalp sağlık sistemi

Elli yıldan fazla süredir FA ile kronik hastalık ve mortalite arasındaki ilişki sübjektif yöntemlerle araştırılmış olsa da son yıldır sübjektif yöntemlere ek olarak objektif ölçüm yapabilen pedometre ve akselerometre gibi teknolojik araçların arttığı görülmektedir 3 Objektif Yöntemler Teknolojinin hızlı gelişimi, pedometre ve akseloremetre gibi objektif ölçüm mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli ortaya çıkışını beraberinde mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli.

Bu artış objektif ölçüm araçlarının maliyetlerinde düşüş sağlayarak sübjektif kullanılan yöntemlere alternatif olmalarını sağlamıştır. Bu araçlar yürüyüşe duyarlı olup fiziksel aktivite kayıtlarını sürekli ölçebilmekte ve farklı egzersiz yoğunluklarında ölçüm yapabildiklerinden tahmini bir enerji hesaplaması da vermektedirler 14 Daha çok sedanter davranış ile ilgili ölçüm yapabilen bu cihazlar ile aktivitenin tipi hakkında ayrıntılı bilgi alınamamaktadır 3.

National Health and Nutrition Examination Survey NHANES araştırmasında, sübjektif ve objektif araçların birbirinin tamamlayıcısı olduğu belirtilmiş ve akselerometrelerin bu araştırma ile popülaritesi artmıştır Ayrıca sübjektif ve objektif ölçüm araçlarının birlikte kullanılmasının daha doğru veriler sağladığı da belirtilmiştir Sedanter hayat yaşayan bireyler için adım sayısı önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir Pratik kullanım, düşük maliyetli oluşu ve kısa süreli fiziksel aktiviteleri genellikle anket yöntemi ile gözden kaçırılmış aktiviteler kayıt edebilme yeteneği bu cihazları popüler hale getirmiştir.

Fiyatı, mekanizmasına ve özelliğine saat, hafıza, yazılım vb. Pedometreler, orta şiddetli yürüyüş gibi, dikey ileri hareket gerektiren aktivitelerde en doğru sonucu vermektedir. Koşu, bisiklet, kuvvet egzersizleri, su aktiviteleri, sedanter geçen zaman veya sadece yatay hareketleri içeren üst vücut hareketleri sırasında ortaya çıkan aktiviteleri kayıt edememektedir.

değer başına kan basıncı ne anlama geliyor

Farklı tipte aktivite yapan çocuklar ve yavaş yürüyüş esnasında özellikle yaşlı bireylerde kullanımı önerilmekle birlikte, çok yavaş yürüyen yaşlılarda doğru ölçüm yapamadığı da belirtilmektedir Pedometreler akselerometrelere göre daha az veri depolama kapasitesine sahiptir ve kullanıcılarda davranışlarda değişikliğe neden olabilmektedir. Ayrıca, araştırma boyunca, katılımcılar pedometreleri kaybedebilir veya kırabilir. Bazı pedometreler ise verileri depolayamadığından, katılımcıların günlük adım sayısını kendileri kaydetmeleri sonuçların objektifliğini olumsuz etkileyebilir Ölçüm yapılmadan önce pedometrelerin maliyeti, mekanizması ve duyarlılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu hatayı en aza indirmek için araştırmacıların kullandıkları cihazların güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir Genel olarak pedometreler adım sayısını, mesafe ve enerji harcaması hesaplamasına göre daha doğru ölçen cihazlar olarak kabul edilmektedir Pedometrelerin farklı bölgelere bel, uyluk, cep, el ve ayak bileği takılan modelleri olup genellikle uyluğun orta hattına takılmaktadır.

Takılan bölge adım sayısını etkileyebilmektedir. Örneğin, bel çevresi geniş olan bireylerde pedometrelerin bel bölgesine bir bant ile sabitlenmesi durumunda dahi yer değiştirmesinin sonuçların doğruluğunu etkileyebileceği belirtilmiştir Ayrıca teknolojiyle birlikte, akıllı telefon uygulamalarında yer alan adım sayısı programları ile de ölçüm yapılabilmektedir.

Araştırmacılar, pedometrelerin en az üç ardışık gün iki hafta içi, bir hafta sonu takılmasını, daha doğru ve güvenilir bir ölçüm yapmak için, katılımcıların standart bir protokole uyarak, cihazları ortalama gün takarak daha doğru sonuçlar elde edilebileceğini belirtmektedir 14 Bu yaklaşım, hafta içi ve hafta sonu arasındaki FA'daki değişkenliğin hesaplanmasına olanak sağlayarak ölçüm hatasını en aza indirebilmektedir.

Akselerometreler Akselerometreler, pedometrelerden daha karmaşık, her yaş grubuna uygulanabilen, vücut hareket yoğunluğunu, vücudun hızlanma ve yavaşlamasını ölçebilen cihazlardır. Akselerometreler saniye veya dakika odaklı izlem yaparak aktivitenin frekansı, süresi ve yoğunluğu hakkında bilgi vermektedir 24 Akselerometrelerin; fazla veri toplaması, sonuçların güvenilirliği, yönetim kolaylığı gibi avantajlarından dolayı sedanter davranışın ölçülmesinde son yıllarda önemi artmıştır.

Akselerometreler, tek veya çok eksenli özelliklere sahiptir. İlk kullanılan akselerometrelerin tek eksenli olduğu ve yalnızca dikey eksende ölçüm yaptığı bilinmekdir.

Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle kullanılan akselerometrelerin birçoğu iki vertikal ve mediolateral veya vertikal ve anterior-posteriorveya üç farklı eksende vertikal, mediolateral mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli anterior-posterior ölçüm yapabilmektedir 26 Hem gençlerde hem yetişkinlerde FA'yı ölçmede tek eksenliler ve çok eksenliler arasında tutarlı bir fark olmadığı belirtilen mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli arasındadır Fakat çok eksenli akselerometrelerin özellikle çocuklarda, farklı eksenlerde hareket içeren aktivitelere katılmaları nedeniyle kullanılması daha çok önerilmektedir Bu farklılıklar kullanılan aktivite monitörlerinden çıkan sonucu doğrudan etkilemektedir 2425 Akselerometrelerin aktivite sayısı ile enerji harcaması arasındaki ilişki, uygulanan kesim noktasına bağlıdır.

Farklı kesim noktaları seçmek ölçüm sonucunu sedanter, düşük, orta, yüksek etkileyebilmektedir Veri analizleri için sayıların toplandığı, araştırmacı tarafından önceden tanımlanabilen s arasında değişen zaman aralıkları bulunmaktadır Bu zaman aralıklarının seçimi, aktivite monitörünün kullanıldığı popülasyona da bağlı olabilir.

Örneğin, araştırmacılar, çocukların aralıklı ve şiddetli aktivitelerden dolayı FA'yı sınıflandırmak için s gibi mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli zaman aralıklarının kullanıldığı 30yetişkin ve yaşlı bireylerde, mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli 60 s'lik zaman aralığı kullanıldığı görülmektedir Ölçüm sonucu elde edilen sayılar doğrudan ivmenin büyüklüğü ile ilgilidir ve ham verilerden elde edilen sayılar metrik ölçüme dönüştürülerek enerji harcaması kcal, METsedanter davranış ile geçirilen zaman, hafif, orta ve şiddetli yoğunlukta FA kategorileri elde edilebilir Bununla birlikte, bazı akselerometrelerin yüksek maliyetli olması büyük popülasyonlu araştırmalarda kullanımlarını sınırlayabilmektedir.

Ayrıca reaktiviteye neden olabilir, vücut pozisyonu oturma, yatma, ayakta ve durma gibi ve yürümenin şiddetini ayırt edemeyebilirler Bu nedenle çalışmalarda kullanılan veri toplama protokolleri, takıldığı bölge, takma süresi, takılmayan sürede kullanılacak FA ölçüm yöntemleri de verilerin doğruluğunu ve araştırma sonucunu etkileyebilir. Cihaz seçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve tüm cihazların avantaj ve dezavantajları vardır 17 Monitörün seçiminde, araştırmanın amacı, ölçüm yapılacak birey sayısı, eğitilmiş personel, cihazın maliyeti, kalitesi, güvenilirliği, kullanım protokolleri, kalibrasyonu, verilerin analizi, kullanılan diğer veri kaynakları ile entegrasyonu göz önünde bulundurulmalıdır 35 - Fakat akselerometrelerin, en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, monitör seçimi, hangi bölgeye kaç gün takılacağı veya verilerin nasıl yorumlanacağı konusunda fikir birliği yoktur.

  1. Yüksek tansiyon için nefes alma tekniği
  2. Hipertansiyonun 5 nedeni
  3. Kalp sağlığı değerlendirme araçları

Akselerometreler, el bileği, üst kol, bel ve ayak bileği gibi farklı bölgelere takılarak ölçüm yapabilmektedir. Çoğu akselerometreler ayaktan hareketliliği doğru bir şekilde ölçmek için geliştirilmiş olup genellikle kütle merkezine yakın olarak takılmaktadır 222738 ve takılmış olduğu bölgeye göre ölçüm sonuçları değişebilmektedir.

Понимаю.

Örneğin, yaşlı bireylerde, mültipl skleroz ile birlikte kaslarda güçsüzlük ve denge kaybı gibi hareket sınırlılığı olan bireylerde ayak bileğine takıldığında sonuçların değişebileceği belirtilmiştir Akselerometrelerin en büyük dezavantajı ise üst extremiteye takıldığında; ağırlık kaldırma, bisiklet, izometrik egzersizler, bazı ev işleri gibi daha az beden hareketi gerektiren aktiviteleri düşük düzeyde tahmin etmesidir Bir bireyin FA düzeyini doğru ölçmek için monitörlerin belirli bir sürede takılması gerekmektedir.

Akselerometrelerin kaç gün takılacağı konusunda fikir birliği yoktur. Akselerometrelerin hangi bölgeye kaç gün takılacağı ve kişinin cihaza uyumu doğru verilerin alınması için önemlidir Popülasyona göre kutsal kalp hastanesi sağlık sigortası birlikte gün takılmasının ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini arttıracağı belirtilmektedir 36 Genellikle takılabilen süre günde ortalama 10 saattir Fakat International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment ISCOLE çalışmasında, katılımcıların aktivite monitörlerini 24 saat takmaları önerilmiş, bu yaklaşımın çocuklarda uygulanarak eksik verileri en aza indirgemede etkili olduğu belirtilmiştir Cihazı takma süresi, uyku süresini ve cihazın takılmadığı süreleri kapsamamaktadır.

Akseloremetre ölçümlerinde sıklıkla kayıp veri olduğu için, cihazın takıldığı ve takılmadığı zamanları belirlemeye yönelik olarak aktivite günlükleri kullanılması kabul görmektedir 3441 Ardışık günler olmak koşuluyla mcconnell kalp sağlığı merkezi personeli yedi gün önerilmektedir Ayrıca çocuk ve adolesanları gün izlemek gerekli olabilirken, yetişkinlerde bu sayı ortalama gün olabilir Fakat büyük ölçekli çalışmalarda, akselerometrelerin uzun süreli takılması ve takip edilmesi zor olduğundan, verilerin eksik toplanması olası karşılaşılan durumdur.

Böyle bir durumda araştırmacılar adolesan ve çocuklarda akselerometrelerin üç hafta içi, bir de hafta sonu olmak üzere en az dört gün, yetişkinler için ise iki hafta içi, bir de hafta sonu olmak üzere en az üç gün takılmasını önermektedir 22 ,