Zumba kalp sağlığı


zumba kalp sağlığı kan basıncını düşürmekten daha yüksek tansiyon

Kadinlara Uygulanan 8 Haftalik Zumba ve Step-Aerobi̇k Egzersi̇zleri̇ni̇n Bölüm hipertansiyon İli̇şki̇li̇ Fi̇zi̇ksel Uygunluk Unsurlarina Etki̇si̇ni̇n Araştirilmasi Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Bu çalışma bayanlara uygulanan 8 haftalık zumba ve step aerobik egzersizlerinin sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurları, kan basıncı ve dinlenik kalp atım sayısına olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmaya, 60 kadın gönüllü olarak katılmıştır.

zumba kalp sağlığı nemo kalp sağlığı

Araştırmaya katılan kadınlar, zumba grubu, step-aerobik ve kontrol grubu olmak üzere, rastgele 3 farklı gruba ayrılmıştır. Zumba ve step aerobik gruplarına egzersiz, 8 hafta boyunca haftada 3 gün, 60 dakika süreli olmak üzere uygulanmıştır.

zumba kalp sağlığı 1. aşamada anjiyopati hipertansiyonu

Grupların ön ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında Paired t testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda; zumba ve step-aerobik gruplarının ön ve son testleri arasında vücut ağırlığı, esneklik, MakVO2, bacak kuvveti, sırt kuvveti ve vücut yağ oranı değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur zumba kalp sağlığı 0. Sonuç olarak; 8 haftalık zumba ve step aerobik egzersizlerinin sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarına olumlu yönde etkilediği ancak kan basıncı ve dinlenik kalp atım sayısını anlamlı olarak etkilemediği ortaya çıkmıştır.

zumba kalp sağlığı yüksek tansiyon için hangi diyeti izlemelisiniz