Yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz


AB, bu durumu kabul edilemez olarak nitelerken, sevkiyatın derhal yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna ile müzakereler başlatılmak suretiyle sorunun risk faktörleri ve hipertansiyon nedenleri gerekliliğinin de altı çizildi.

Kiev ve Moskova arasında had safhaya ulaşan gaz sorunu, Doğu ve Orta Avrupa'da da fazlasıyla aksaklıklara neden oldu. Bulgaristan ve Türkiye tarafından yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz resmi açıklamaya göre, bu iki ülke salı gününden itibaren gaz alamıyor. Yeni yıldan itibaren patlak veren gaz tartışmasının etkileri henüz Almanya'ya yansımış değil.

Bulgaristan gaz dağıtım şirketi Bulgargaz da, ülkesinin gaz alamadığını açıkladı. Ukrayna-Romanya sınırındaki gaz kesintisinden nasibini alan ülkeler arasında Bulgaristan'a komşu ülkeler Yunanistan, Makedonya ve Türkiye de yer alıyor. Rus gazı, bu ülkelere Bulgaristan boru hattı üzerinden sağlanıyor. Sofya hükümeti ise konuyu olağanüstü bir toplantıda ele alacak.

Tansiyon aletinde mbs nedir

Türkiye'nin katılımı ise Türkiye şu sıralar müzakerelerde Hırvatistan'dan daha yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz ilerleme kaydediyor olsa da henüz kesinleşmiş değil. Bulgaristan AB içinde en büyük Türk azınlığa sahip olan ülke. Bulgaristan'da toplam bin Türk yaşıyor nüfusun yüzde 9.

Kalfin geçenlerde bir grup Avrupalı gazeteciye, "Komşularımız Avrupai değerleri ne kadar çok benimserse bizim için o kadar iyi olur" dedi. Bizim için Türkiye bir Avrupa ülkesi, bunun lafı bile olmaz" diyor. Dışişleri Bakanı Kalfin, Moskova ile ilişkilerde mantıklı davranılması çağrısında bulunuyor ve "AB, Rusya karşısında her zaman dengeli bir tutum sergilemiyor, bazı AB ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça gergin.

Rusya ile görüşülebilecek çok konu var. Ama, Rusya'ya AB için kabul edilemeyecek şeyler olduğunu da anlatmamız gerekir.

Rusya karşısında ne kadar pragmatik bir tavır takınırsak, iki taraf için de o kadar iyi olur" diyor. Söz konusu olan Türkiye Başbakanının söylediği Kürtçe bir cümleydi.

Türk Başbakanın kamuoyunda Kürtçe konuşması, AB adayı Türkiye'de sansasyon sayılıyor, tıpkı ülkede yaşayan 12 milyon Kürdün kendi dillerinde 24 saat yayın yapan bir TV kanalına sahip olması gibi. Bundan 10 yıl öncesine kadar böyle bir girişim tahayyül bile edilemezdi, çünkü Kürtçe'nin kamuoyunda kullanılması PKK asileri lehinde propaganda anlamına geliyordu. Oysa şimdi devlet bizzat bir Kürtçe kanalı kuruyor, ayrıca devlet üniversitelerinde Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin kurulması için de hazırlık çalışmaları yapılıyor.

Erdoğan bu yüzden düşünce özgürlüğünün ve demokrasinin gelişmesi yönünde atılmış önemli bir adımdan bahsediyor. Başbakan Erdoğan'ı, Kürtçe kanalı, mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz kurmakla suçluyorlar. Erdoğan'ın iktidardaki AKP'si, Kürtlerin yaşadığı Güneydoğu'da belediye başkanlıklarının çoğunu ele geçirmeyi ve bölgede lider siyasi güç konumunda bulunan Kürt Demokratik Toplum Partisinin DTP yerini almayı amaçlıyor.

Seçimler bir yana bırakılırsa, TRT 6 kanalı, Türk Devleti'nin, uydu üzerinden yayın yapan ve Kürt bölgelerinde neredeyse her yerden izlenebilen Roj TV'ye verdiği karşılık niteliğinde. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan birçok kişi günlük yaşamında yalnız Kürtçe konuşuyor ve Türk televizyonlarını zorlukla anlayabiliyor.

TRT 6 bu durumun değişmesini sağlayacak, Roj TV'nin Kürt evlerindeki hakimiyetine son verecek ve Kürtleri ikinci sınıf vatandaş olma duygusundan kurtaracak. Yayının test aşamasında, ekranda "Hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz" cümlesi görülüyordu. TRT 6'nın amacına ulaşıp ulaşmayacağı henüz belli değil.

Bu kanalın yalnızca devlet propagandası yapmak için kurulduğu izlenimini yıkıp yıkamayacağına bağlı. Bundan birkaç yıl önce devlet televizyonunda belli saatlerde yayınlanan sınırlı Kürtçe yayınlar pek ilgi çekmemişti.

Anayasa'nın Türkçe'yi tek resmi dil olarak kabul ettiği, bu yüzden Anayasa'da değişiklik yapılmadığı sürece, Kürtçe bir TV kanalının yasalara aykırı olduğu belirtiliyor. Bazı kişiler, hükümetin bu televizyon kanalını mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde propaganda aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.

iğne yapraklı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti son yıllarda Avrupa üyeliğini elde edebilmek amacıyla ülkedeki 12 milyon Kürt için kültürel ve siyasi haklar sağlamaya yönelik bazı önemli adımlar attı.

Ancak bu yayınlar haftada sadece yarım saatti. Üstelik Başbakan Erdoğan yeni yıl dileklerini Kürtçe olarak sundu. TRT-6 yayınlarına 1 Ocak tarihinde başladı ve 24 saat yayın yapıyor.

Ancak bu kanalın açılması özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ülkenin güneydoğusunda bazı yorumlara neden oldu. Kürtçe yayınlarda devlet propagandası yapılmasından korkuluyor. Çok sayıda Kürt politikacı bu yayınların Mart 'da yapılacak yerel seçimler için malzeme olarak kullanılmasından çekiniyor. Hükümet aynı zamanda, Danimarka'dan yayın yapan ve PKK'nın propaganda kanalı olarak kabul edilen Roj Tv'nin etkisini azaltmak istiyor.

TRT'nin Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı, askeri darbesinden yılına kadar Kürtçenin yasak olduğu ülkede yayına başladı. Çok sayıda sanatçı ve aydın Kürtçe konuştukları için mahkum edilmişlerdi.

Bunlardan biri de 10 yıl hapis cezasından sonra yılında serbest bırakılan siyasetçi Leyla Zana idi. Zana, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yakın geçmişte yeniden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. TRT, yılında haftalık 30 dakika Kürtçe yayın yapmaya başlamıştı. Bu pek çokları tarafından Kürt azınlığın haklarının güçlendirilmesi yönünde Avrupa Birliğinden gelen baskılara bir cevap şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak 24 saatlik yayın bunun çok ilerisinde. Türk köşe yazarı ve siyasi yorumcu Mustafa Akyol, bu ülkedeki siyasi düzenin, "homojen" bir ulus ve ülkenin ortak bir "Türk" kültürüne sahip olması gerektiği şeklindeki takıntısının geri teptiğini en nihayetinde görmeye başladığını söylüyor.

Akyol, "Devlet hatasını gördü ve Türkiye Devleti bir süredir -özellikle halihazırdaki Adalet ve Kalkınma Partisi AKP hükümetinin idaresi altında ve Avrupa Birliğine üyelik süreci şerefine- izlediği siyaseti değiştirmeye ve Kürt vatandaşlarını kimlikleriyle beraber kucaklamaya başladı" diyor ve şöyle devam ediyor: "TRT'de Kürtçe bir kanalın olması çok önemli bir şey.

Ayrıca pek çok Kürdün bunu görmekten mutluluk duyduğunu biliyorum. Çoğunlukla İran, Irak ve Suriye sınırı boyunca doğu ve güneydoğuda yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz. Ancak, Türk yetkililer söz konusu kanalın 'ten bu yana Kürtlerin özerkliği için savaşan ve Ankara, Washington ve AB'nin terörist bir organizasyon olarak kabul ettiği bir asi grubu olan- Kürdistan İşçi Partisinin PKK sözcülüğünü yaptığını iddia ediyorlar.

3 Replies to “Yüksek tansiyon”

Akyol, Roj TV gibi uydudaki milliyetçi Kürt kanalların verdikleri mesajlara karşı koyabilmenin bu yeni Kürt kanalının yayına başlamasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu, zira insanların bu kanalları seyretmelerini engellemeye dönük resmi çabaların başarısız olduğunu söylüyor.

Akyol, TRT'nin programlarının amacının "Radikal Kürt milliyetçiliğini desteklemeyen ve daha birleştirici bir mesajı teşvik eden Kürtçe yayınlar" yapılmasını sağlamak olacağını belirtiyor. Ancak Akyol, Türkiye daha çok demokratikleşmeye doğru yol alırken ve ayrıca hükümeti ile kurumları Yüzyılın gerçeklerine uyum sağlamaya başlarken daha derin motivasyonlar bulunduğunu da düşünüyor.

Akyol sözlerini şöyle sürdürüyor: "Şimdi her zamankinden daha fazla medya var. Eğitimli daha fazla sayıda insan var ve ekonomi dünyaya entegre olmuş vaziyette. Bu çok daha çeşitli bir toplum ve devlet bu gerçekle başa çıkmaya çalışıyor. Oyları Almak-- "Türkiye her şeyden önce Kürt vatandaşlarının akıllarını ve gönüllerini fethetmeyi umuyor ve öte yandan yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz muhtemelen bunun gerçek bir demokrasi olduğunu göstermeye çalışıyor.

Demokratik Toplum Partisi DTP lideri Ahmet Türk şöyle diyor: "Kürtleri anlayacak ve taleplerini karşılayacak bir yayıncılık politikasına gereksinim var. Süreci dikkatle gözlemliyoruz. Zaman içinde bunun seçimlerle ilgili olup olmadığını göreceğiz. Ancak Akyol, Türkiye'deki Kürtlerin farklılıkları gözönüne alınınca, fikirlerinin genelleştirilmesinin kolay olmadığını söylüyor.

Akyol pek çok Kürdün bunu olumlu bir hareket olarak göreceğini düşünüyor. Akyol şöyle diyor: "Tanıdığım ve medyada konuşan Kürtlerin hepsinin, kimliklerine televizyonda saygı gösterilmesini görmekten mutlu olduğu bir gerçek.

Zira onların aklındaki devlet, onların dillerini yasaklayan, dillerini Türkçe'nin 'ilkel' bir hali diyerek aşağılayan ve böyle devam eden bir devlet. Ancak hepsi bunu görmekten dolayı mutlu. PKK pek bir şey söylemiyor. Belki çok memnun olmayabilir zira şimdi devletin Kürt kimliğine karşı açılmaya başlaması olgusu, PKK'nın tüm Kürtleri radikal bir milliyetçilik etrafında birleştirmeye dönük planları için yararlı olmayabilir.

İlgili videolar

Ancak sokaktaki Kürtler bunun gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyuyor. Demirperde sınırlarını aşan ilk doğalgaz, 40 yıl önce Sibirya'dan binlerce millik boru hatlarıyla Baumgarten'e varmış, oradan da kıta ülkelerine pompalanmıştı. Baumgarten, Rusya'nın devasa maden zenginliğini, doğalgaza büyük açlık duyan Avrupa'ya ulaştırıyor, dolayısıyla da bugün hala yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz önemli kavşak. Ancak bugün yeni bir enerji devrimi planlanmakta. Kremlin ve Rus gaz tekeli Gazprom, Avrupa'ya doğalgaz ikmalinin ana geçiş ülkesi Ukrayna ile fiyat anlaşmazlığı ve politik nedenler yüzünden bu yıl da ağız dalaşına girince Avrupa hararetle, halihazırda milyar metreküp doğalgaz ithal ettiği Rusya'ya bağımlılığını hafifletmenin yollarını aramaya koyuldu.

En gözde, en iddialı ama bir o kadar da en tartışmalı proje ise Gazprom'un 90 bin mili aşan gaz dağıtım sistemleri üzerindeki elinin uzanamayacağı yeni bir boru hattının yapımı. Adını, Verdi'nin bir operasından alan "Nabucco"nun, Baumgarten'de sonlanması ve 31 milyar metreküp Hazar gazını Türkiye ve Balkanlar üzerinden Avusturya'ya pompalaması planlanıyor. Enerji politikasıyla ilgili üst düzey bir Avrupa Komisyonu yetkilisi şöyle diyor: "Şayet karşınızda Avrupa'ya gaz akışının tamamına hükmetmeye çalışan Gazprom gibi baskın bir şirket varsa Rusya'dan gelen gaza bir alternatif bulmak zorundasınızdır.

Ancak sorunlar oldukça çetin. Avrupa'nın gaz sektöründen bazı kimseler, AB yetkililerinin, siyasi mecburiyetleri, ekonomi, iş ve enerji gereklilikleriyle karıştırmalarından şikayetçi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyinden enerji analisti Pierre Noel de şunları söylüyor: "Bu, Brüksel bürokratlarının sadece zihinlerinde yer alan bir proje.

Omron m2 konusan koldan ölçer tansiyon aleti

Boru hattının inşa edilebileceğini, sonra da gazın akıvereceğini düşünüyor. Bu hiç de inandırıcı değil. Maliyeti sekiz milyar avro ve bu daha da artacak.

İnşaatına geçen yıl başlanacaktı, sonra yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz yıl, denildi; şimdi ise gelecek yıl, diye söyleniyor.

 • Hipertansiyon 20 ឧសភា Hipertansiyon, yada halk arasındaki adıyla yüksek tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normal değerlerin 28 ឧសភា Hipertansiyon hastalığı nedenleri, belirtilerini ve nasıl tedavi süre belirti göstermeyen bir tabloya sahip olan hipertansiyonun kalpHipertansiyonumuz olduğunu nasıl anlayabiliriz?
 • Tedavi edilmediği takdirde ise kalp krizi ve felç gibi ciddi sorunlara yol açabilir.
 • Daha iyi kalp sağlığına sahip olmak
 • Radcliffe sağlık merkezi kalbimi göm
 • Trident sağlık sistemi kalp yaşı
 • Yüksek tansiyon nebulizatör tedavisi
 • Jori Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar'da

Geçen yaz Mitschek, doğalgaz üreticileriyle ilgili bir araştırma yaptırtmış ve sonuçlara göre, projeye duyulan ilginin paralelinde, Nabucco yoluyla sadece 16 milyar metreküp, yani toplam kapasitenin yarısı olmakla birlikte boru hattını faaliyete sokmak için kafi gelecek miktarda doğalgaz pompalanabileceğini açıklamıştı. Yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz bir kaynağa göre, Nabucco'yu hayata geçirebilmek için yeterince yakın hiçbir yer yok.

yüksek tansiyon ile ne tür sosis yenebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçen ay bir konuşmasında, "Bu projeyle ilgili en önemli mesele, yeterli gazı temin etmektir" demişti. Bu bağlamda ilk hedef Azerbaycan. Mitschek, Nabucco'nun faaliyete geçmesi için ihtiyaç duyulan ve gaz kapasitesinin çeyreğine denk gelen miktarın Azerbaycan'dan yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz söyledi. Ancak, Gazprom, Azerbaycan'ın bu ödülü için Avrupalılarla yarışıyor. Bir yandan Gazprom, Azerbaycan gazına piyasanın üstünde fiyat verirken, öte yandan Kremlin, tartışmalı Yukarı Karabağ'ı yeniden Bakü'nün kontrolüne vermeyi vadeden havucunu sallayıp duruyor.

 1. Wittgenstein'ın özel duyumları tanımaya karşı argümanı nasıl çalışır?
 2. 2 derece hipertansiyon için diyet
 3. Merhamet sağlık ortakları ücretsiz kalp taraması 2022
 4. Greyfurtun Faydaları Nelerdir? | e-Psikiyatri
 5. Tedavide yüksek tansiyon haberleri

Ancak masada değişik seçenekler var. Nihayetinde gaz bizimdir" dedi. Türkmenistan'ın doğalgaz rezervleriyle ilgili yeni bir inceleme sonucunda bilinen kaynakların iki katına çıkması Brüksel yetkililerini çok sevindirdi.

Ancak uzmanlar, Avrupa'nın, Gazprom'un kontrolünden kurtulmak için yeterli Türkmen gazının pompalanabilmesine kadar 20 yıl geçeceği hususunda uyarıda bulunuyor. Benzer hesaplar, Nabucco'yu, Irak ve İran gazıyla doldurma hedeflerine de uyuyor. Yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz daha çetrefilli kılan ise Türkiye ve onun AB ile kötüye giden ilişkileri.

Söz konusu boru hattının yarıdan fazlası Türkiye'de döşenecek. Brüksel, Türkiye'yi, Hazar doğalgazının Avrupa'ya ulaştırılmasındaki ana geçiş ülkesi yapacak bir anlaşma üzerinde müzakere etmeye çalışıyor.

Yüksek tansiyon

Brüksel'deki yetkililer, Türklerin, topraklarından geçecek doğalgazın yüzde 15'i üzerinde indirimli fiyatlarla yüksek tansiyonunuz olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz istediğini, ama böyle bir talebin Nabucco'yu mali açıdan çökerteceğini söylüyorlar. Kürt azınlığa daha fazla haklar tanınması, Avrupa Birliğinin Ankara'dan talepleri arasında yer alıyor. Türkiye'de Kürtlerle bir sorun olmadığını göstermek için Kürtçe olarak yayın yapan bir kamu televizyonu.

Mart ayında yapılacak idari seçimlere endişe ve asabiyetle bakan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir propaganda operasyonu. Nitekim, yapılan kamuoyu araştırmaları, bir önceki siyasi seçimlerde elde edilen ezici zaferin ardından ilk kez AKP'yi düşüşte gösteriyor. Tabii ki AKP ortadan kalkmayacak ama tedavi etmesi gerekecek bazı yaralar alacak, özellikle de Kürt bölgelerinde. Kısacası bugün Erdoğan elindeki Kürt kartını her zamankinden farklı şekilde oynama kararı aldı.

AKP'li milletvekilleri Kürt bölgelerinde potansiyel seçmenlere un ve pirinç dağıtmaya devam ediyor ama Başbakan Avrupa'yı da unutmadı. TRT 6 operasyonu bu yönde gidiyor izlenimi veriyor. Yani, Türkiye'nin AB'ye girişine engel çıkartıcı bir izlenim vermeyen -ne de düşmanca yaklaşan- değil de en azından "müşkülpesent" bakan Avrupalıların sempatisini de kazanmaya yönelik bir makyaj operasyonuna benziyor.

Tabii insan haklarının sürekli ihlal edilmesinden duyulan rahatsızlığa atıfta bulunmakla yetinen Avrupa'nın, Kürdistan'da da günlük olarak devam eden baskıyı herkese duyurmak için birkaç söz sarfettiğinden değil.

tıp 3 aşamalı yüksek tansiyon

Kürtçe televizyonun Başbakan Erdoğan'ın Kürt bölgelerinde yaptığı sert ve kararlı konuşmadan birkaç hafta sonra yayınına başlıyor olması ilginç. Bu konuşmada Erdoğan, özetle şunu söylemişti: "Bu, Türklerin Türkiye'sidir, burada konuşulan dil Türkçedir. Eğer beğenmiyorsanız, buradan çekin gidin. Kendisi de Kürt olan ve kanlı darbesinde darbecilerin tarafını seçmekle hüzünlü bir üne kavuşan Müdür Sinan İlhan, "Ulusal bir televizyonun alışageldik programları" dedi.

TRT 6'nın program akışında eğitici, bilgilendirici, spor programları, filmler, pembe diziler, müzik programları da olacak ancak bariz olarak propaganda amaçlı bir operasyon hakkında yapılan polemikler devam edeceğe benziyor.

Hangi alkol kan basıncını etkilemez. Yüksek tansiyon ile alkol onu arttırır veya azaltır

TRT bu kanalın açılacağını duyurduğunda, Kürt kültürünün ünlü simalarından açılış programına katılmalarını ve kendilerine ait bir program sunmalarını istedi. Bağlantıya geçilen isimlerden ilki, yıllardır Avrupa'da sürgünde bulunan Şivan Perwer oldu, ancak Perwer, "Anadilimde, Kürtçe olarak şarkı söylediğim için ülkemi, sevdiklerimi ve halkımı bırakmak zorunda kaldım" diyerek teklifi geri çevirdi.

Ben Kürtçeyi kullandığım için görevden alındım. Bu ülkede her gün binlerce insan Kürtçe kullandıkları için yargılanıyor. Kürt alfabesinin w, x, q harfleri Türkçede yok, bu harfler kardiyovasküler ortam yasaklanıyor.

 • Alkolün tehlikeleri hakkında çok şey konuşuluyor, peki ya faydaları?
 • Kan basıncını dengeler ve damarların genişlemesini sağlar.
 • Yüksek tansiyon 3 derece ve chi
 • Hükümet sağlık durumu kalp hbp tire new_dash
 • Yüksek tansiyon 2 derece 4 risk 3 derece
 • Kırmızı şarap kalp sağlığına iyi gelir mi
 • Aynı zamanda mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdır.

Bu nedenle Kürtlerin yılbaşısı Newroz, Türkler için Nevruz. Yüzlerce yazar, şarkıcı ve gazeteci Kürtçe yazdıkları için yargılandı ve ceza aldı. Kürtçe eğitim görmek isteyen altı üniversite öğrencisi hakkındaki karar bugünlerde ulaştı: Hakim toplam 35 yıl altı ay hapis cezası istedi.

Kürt milletvekillerinin sözünü ettiği çifte standart: Bir yandan görünürde açılım yapılıyor, diğer yandan baskı uygulanıyor. Eski Kürt milletvekili Leyla Zana 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, gerekçeler arasında bir konuşmasını Kürtçe olarak yapmış olmak da var. İlk cezadan memnun kalmayan savcı, cezanın 45 seneye çıkarılmasını isteyen bir itiraz dilekçesi sundu.

aspirin kalp hastalığının sağlığa faydaları

DTP milletvekilleri, Mecliste Kürtçe konuşmalarının yasak olduğunu ve aralarından çoğunun seçim konuşmaları veya yazılarında Kürtçe kullandıkları için yargılandıklarını hatırlattılar. Başbakan Erdoğan, gönderdiği mesajda şöyle dedi: "TRT 6'nın açılışı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü güçlendirecek bir adımdır.

Yüksek tansiyon için halk ilaçları

Bütün vatandaşlarımız eşit hak ve özgürlüğe sahiptir. Demokrasi, herkesin ifade hakkı ve imkanı olan büyük bir meydandır. Birkaç gündür YouTube'da Kürtleri bu yeni kanalı boykota davet eden kısa filmler görmek mümkün. Kanal için çalışmayı kabul eden sanatçılara karşı açıkça alınan tavırlar da eksik değil. Çok sayıda Kürt aydın ve sanatçı, kendi anadillerini kullandıkları için sürgüne gitmek mecburiyetinde kaldı.