Yüksek tansiyona yatkınlık analizi, Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?


siyah kiraz suyu kalp sağlığı

Çayır Cad. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği HRdergi bültenine ve zirvelere katılmanız nedeniyle paylaştığınız; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz yüksek tansiyon ve belirtileri benzeri diğer bilgiler dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; kurumsal iletişimin yürütülmesi ve geliştirilmesi, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi, çalışanlar arasında sosyal araştırma gerçekleştirilmesi, çıkan anket sonuçları ile çalışanların çeşitli çalışmalarıyla ilgili farkındalıklarının veya memnuniyetinin anlaşılmasının sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı yüksek tansiyona yatkınlık analizi değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

yüksek tansiyon 2 derece düzeni

Kişisel verileriniz; Kanunun 5. Maddesinde Sayılan Hakları Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen Maddesinin e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen Bültene kayıt olacak ve zirvelere katılacak Kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgilerinize ilişkin verinizin işlenmesi ve aktarılması için açık rızanız gerekmektedir.

yüksek tansiyon artı diyabet

Aydınlatma Metninde yüksek tansiyona yatkınlık analizi hususları okudum ve anladım.