Yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi, TKD YAYINLARI


Bayılma veya bayılmaya yakın duruma gelmek Ne zaman doktora görünmeli? Aritmiler prematüre kalp atışları hissetmenize neden olabileceği gibi, kalbinizin çok yavaş veya çok hızlı çarptığını hissedebilirsiniz. Diğer belirti ve semptomlar, hızlı veya yavaş kalp atışı nedeniyle kalbinizin etkili bir şekilde pompalamamasıyla ilgili olabilir.

Bunlar arasında nefes darlığı, halsizlik, baş dönmesi, baş dönmesi, bayılma veya neredeyse bayılma ve göğüs ağrısı ,rahatsızlığı yer alır.

Kardiyak aritmiler ile hipertansiyon

Bu belirti ve semptomlardan herhangi birini, hissetmeyi beklemediğiniz bir zamanda aniden veya sık sık yaşarsanız, acil tıbbi yardım alın. Ventriküler fibrilasyon, ölümcül olabilen bir aritmi türüdür. Kalp hızlı, düzensiz elektriksel darbelerle attığında ortaya çıkar.

bacaklarda şişme yüksek tansiyon yüksek tansiyon forumunu nasıl tedavi edersiniz

Ventriküler fibrilasyon, kalbinizdeki alt odacıkların ventriküller kan pompalamak yerine gereksiz yere titremesine neden olur. Etkili bir kalp atışı olmadan, kan basıncı düşer ve hayati organlarınıza giden kan akışı azalır. Ventriküler fibrilasyonu olan bir kişi saniyeler içinde bayılabilir ve kısa sürede nefes alamaz, nabzı olmaz. Bu durum meydana gelirse, şu adımları izleyin: yi arayın. Bu, sağlık görevlileri gelene kadar dakikada ila oranında kesintisiz kalp masajı anlamına gelir.

Göğüs kompresyonları yapmak için göğsün ortasına sert ve hızlı bir şekilde bastırın. CPR, bir elektrik şoku defibrilasyon verilinceye kadar organlara kan akışının korunmasına yardımcı olabilir.

ARİTMİ NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Yakınlarda otomatik bir harici defibrilatör AED olup olmadığını öğrenin. Kalp atışlarını yeniden başlatabilecek bir elektrik şoku verebilen bu taşınabilir defibrilatörler, uçaklar, havayolları,alışveriş merkezleri gibi yerlerde giderek artan sayıda mevcuttur.

Aritmi Teşhisi Nasıl Konulur? Kalp aritmisini teşhis etmek için doktorunuz semptomlarınızı, tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve fizik muayene yapacaktır. Doktorunuz, kalp hastalığı veya tiroid bezinizle ilgili problemler gibi aritminizi tetikleyebilecek durumların varlığını araştırabilir.

Doktorunuz ayrıca aritmilere özel kalp izleme testleri de yapabilir. Bu testler genellikle şunları içerir: Elektrokardiyogram EKG. EKG sırasında, kalbinizin elektriksel aktivitesini algılayabilen sensörler elektrotlar göğsünüze ve bazen de kol, kreatinin hipertansiyonu bağlanır.

Aritmi (Kalpte Atım Bozukluğu)

EKG, kalp atışınızdaki her bir elektrik fazının zamanlamasını ve süresini ölçer. Holter monitörü. Bu taşınabilir EKG cihazı, siz günlük rutininizi gerçekleştirirken kalbinizin etkinliğini kaydetmek için bir gün veya daha uzun süre takılabilir. Olay kaydedici. Sporadik aritmiler için, bu taşınabilir EKG cihazını vücudunuza bağlayarak ve semptomlarınız olduğunda bir düğmeye basarak hazır bulundurursunuz.

Aritmi - kalpte ritim bozuklarının tedavisi nasıl yapılıyor? - Prof. Dr. Ali Oto (Kardiyoloji Uz.)

Bu, doktorunuzun semptomlarınız sırasında kalp ritminizi kontrol etmesini sağlar. Bu noninvaziv testte, göğsünüze yerleştirilen elde tutulan bir cihaz, kalbinizin boyutu, yapısı ve hareketinin görüntülerini üretmek için ses dalgalarını kullanır.

İmplante edilebilir döngü kaydedici. Belirtileriniz çok seyrekse, kalbinizin elektriksel aktivitesini sürekli olarak kaydetmek ve anormal kalp ritimlerini saptamak için cildinizin altına göğüs bölgesinde bir olay kaydedici yerleştirilebilir. Doktorunuz bu testler sırasında bir aritmi bulamazsa, aşağıdakileri içerebilecek diğer testlerle aritminizi tetiklemeye çalışabilir: Stres testi. Bazı aritmiler egzersizle tetiklenir veya kötüleşir.

Genel Tanıtım

Bir stres testi sırasında, kalp aktiviteniz izlenirken bir koşu bandında veya sabit bir bisiklette egzersiz yapmanız istenecektir. Aritmiye koroner arter hastalığının neden olup olmadığını belirlemek için doktorlar sizi değerlendiriyorsa ve egzersiz yapmakta zorluk çekiyorsanız, doktorunuz kalbinizi egzersize benzer bir şekilde uyarmak için bir ilaç kullanabilir. Eğimli masa testi. Bayılma nöbetleriniz varsa doktorunuz bu testi önerebilir.

Bir masada düz yatarken kalp atış hızınız ve kan basıncınız izlenir. Daha sonra masa, sanki ayaktaymışsınız gibi dik kaldırılır.

Aritmi Neden Olur?

Doktorunuz, kalbinizin ve onu kontrol eden sinir sisteminin açıdaki değişikliğe nasıl tepki verdiğini gözlemler. Elektrofizyolojik testler ve haritalama.

Bu testte doktorlar, elektrotlarla kaplı ince, esnek tüpleri kateterler kan damarlarınızdan kalbinizdeki çeşitli noktalara geçirirler. Elektrotlar yerleştirildikten sonra, doktorunuz elektriksel uyarıların kalbinizden yayılmasını haritalayabilir. Ek olarak, kardiyoloğunuz elektrotları, kalbinizi bir aritmiyi tetikleyebilecek veya durdurabilecek hızlarda atmaya teşvik etmek için kullanabilir. Bu, doktorunuzun aritminin yerini, buna neyin sebep olabileceğini ve hangi tedavilerin yardımcı olabileceğini görmesini sağlar.

Doktorunuz, riskinizi yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi belirli koşullarınız varsa, aritmi geliştirme olasılığınızı değerlendirmek için de bu testi kullanabilir. Aritmi Tedavisi Aritmi varlığında, tedavi gerekli olabilir veya olmayabilir.

Genellikle, yalnızca aritmi önemli semptomlara neden oluyorsa veya sizi daha ciddi bir aritmi veya aritmi komplikasyonu riskine atıyorsa tedavi gereklidir. Yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi kalp atışlarının tedavisi Yavaş kalp atışlarının bradikardi düzeltilebilecek bir nedeni yoksa, doktorlar bunu genellikle kalp pili ile tedavi ederler çünkü kalbi güvenilir şekilde hızlandırabilecek herhangi bir ilaç yoktur.

Kalp pili, genellikle köprücük kemiğinizin yanına yerleştirilen küçük bir cihazdır. Bir veya daha fazla elektrot uçlu kablo, kalp pilinden kan damarlarınızdan iç kalbinize gider. Kalp atış hızınız çok yavaşsa veya durursa, kalp pili kalbinizi sabit bir hızda atmaya teşvik eden elektriksel uyarılar gönderir.

Nabız Atışı İçin Normal Kabul Edilen Değerler

Hızlı kalp atışlarının tedavisi Hızlı kalp atışları taşikardiler için tedaviler aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içerebilir: Vagal manevralar. Kalbinizin alt yarısının üzerinde başlayan bir aritmiyi supraventriküler taşikardi nefesinizi tutup ıkınmayı, yüzünüzü buzlu suya batırmayı veya öksürmeyi içeren özel manevralar kullanarak durdurabilirsiniz. Bu manevralar, kalp atışınızı kontrol eden sinir sistemini vagus sinirleri etkiler ve genellikle kalp atış hızınızın yavaşlamasına neden olur.

Ancak vagal manevralar her tür aritmi için işe yaramaz. Birçok taşikardi türü için, kalp atış hızınızı kontrol etmek veya normal kalp ritmini yeniden sağlamak amacıyla size ilaç reçete edilebilir. Komplikasyonları en aza indirmek için herhangi bir anti-aritmik ilacı tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız çok önemlidir.

Atriyal fibrilasyonunuz varsa doktorunuz tehlikeli kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için kan inceltici ilaçlar da reçete edebilir.

Önerilen Aramalar

Atriyal fibrilasyon gibi belirli bir aritminiz varsa doktorunuz prosedür olarak veya ilaç kullanarak kardiyoversiyon uygulayabilir. Prosedürde, kalbinize bir şok verilir. Akım, kalbinizdeki elektriksel uyarıları etkiler ve normal bir ritmi geri getirebilir. Kateter ablasyonu. Bu prosedürde doktorunuz damarlarınızdan kalbinize bir veya daha fazla kateter yerleştirir. Kateter uçlarındaki elektrotlar, kalp dokusunun küçük bir noktasına zarar vermek için ısı, yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi soğuk veya radyofrekans enerjisi kullanabilir ve aritmiye neden olan bir elektrik bloğu oluşturabilir.

İmplante edilebilir cihazlar Kalp aritmilerinin tedavisi, implante edilebilir bir cihazın kullanımını da içerebilir: Kalp pili.

  • Asya kalp enstitüsü sağlık kontrolü lynchburg
  • Kalp Yetmezliği Kalp yetmezliği kalbin organlara yeteri kadar kanı pompalayamaması sonucu olan sağlık problemine denilmektedir.
  • Hızlı atan bir kalp; heyecan, stres, hızlı koşma ya da aşırı kafein tüketiminin bir sonucu olabildiği gibi kalp ritm bozukluğu aritmi venöz yetersizlik, hipertansiyon, kalp yetersizliği, obezite kardiyomiyopatisi, kardiyak aritmiler obeziteye bağlı başlı-ca kardiyovasküler hastalıklardır.

Kalp pili, anormal kalp ritimlerini kontrol etmeye yardımcı olan implante edilebilir bir cihazdır. Küçük bir cerrahi prosedürde, köprücük kemiğine yakın derinin altına küçük bir cihaz yerleştirilir.

Yalıtılmış bir tel, cihazdan kalıcı olarak sabitlendiği kalbe kadar uzanır. Kalp pili anormal bir kalp atış hızı tespit ederse, kalbinizi normal bir hızda atmaya teşvik eden elektriksel uyarılar yayar.

İmplante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör ICD. Kalbinizin alt yarısında tehlikeli derecede hızlı veya düzensiz kalp atışı geliştirme riskiniz yüksekse ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon doktorunuz bu cihazı önerebilir.

Ani kalp durması geçirdiyseniz veya ani kalp durması riskinizi artıran belirli kalp rahatsızlıklarınız varsa, doktorunuz ayrıca ICD önerebilir. ICD, kalp piline benzer şekilde, köprücük kemiğine yakın derinin altına implante edilen pille çalışan bir ünitedir.

Aritmi Nedir?

ICD'den gelen bir veya daha fazla elektrot uçlu kablo damarlardan kalbe gider. ICD, kalp ritminizi sürekli olarak izler. Anormal bir kalp ritmi tespit ederse, kalbi normal ritmine döndürmek için düşük veya yüksek enerjili şoklar gönderir. Bir ICD, anormal bir kalp ritminin oluşmasını engellemez, ancak oluşursa tedavi eder.

Artimi Tedavisinde Cerrahi veya Diğer Prosedürler Bazı durumlarda, kalp aritmileri için önerilen tedavi ameliyat olabilir: Labirent prosedürü. Labirent prosedüründe, cerrah, bir yara dokusu deseni veya labirenti oluşturmak için kalbinizin üst yarısındaki kulakçık kalp dokusunda bir dizi cerrahi kesi yapar. Yara dokusu elektriği iletmediği için, bazı aritmi türlerine neden olan başıboş elektrik sinyallerine cevap vermez. Yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi etkilidir, ancak ameliyat gerektirdiğinden, genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen veya başka nedenlerle kalp ameliyatı geçiren kişilerde uygulanır.

Koroner baypas ameliyatı. Aritmilere ek olarak ciddi koroner arter hastalığınız varsa doktorunuz koroner bypass ameliyatı yapabilir. Yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi prosedür kalbinize giden kan akışını iyileştirebilir. Aritmi Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri Doktorunuz, diğer tedavilere ek olarak, kalbinizi olabildiğince sağlıklı tutacak yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı önerebilir.

Bu yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerebilir: Kalp açısından sağlıklı yiyecekler yiyin. Tuz ve katı yağ oranı düşük, meyve, sebze ve kepekli tahıllar açısından zengin sağlıklı bir diyet yapın. Düzenli egzersiz. Çoğu gün en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Sigarayı bırakmak.

yüksek tansiyon tedavi taktikleri sağır kalp sağlığı müdahalesi

Sigara içiyorsanız ve kendi başınıza bırakamıyorsanız, sigara içme alışkanlığını bırakmanıza yardımcı olacak stratejiler veya programlar hakkında doktorunuzla konuşun. Sağlıklı kiloyu koruyun. Fazla kilolu olmak kalp hastalığı geliştirme riskinizi artırır. Tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutun.

Yaşam tarzı değişiklikleri yapın ve yüksek tansiyon veya yüksek kolesterolü düzeltmek için reçete edilen ilaçları alın. Alkol tüketiyorsanız ölçülü miktara düşürün. Alkol içmeyi seçerseniz, bunu ölçülü olarak yapın. Takip muayenelerinizi sürdürün. İlaçlarınızı reçete edildiği gibi kullanın ve doktorunuzla düzenli takip randevuları alın.

Belirtileriniz kötüleşirse bunu doktorunuza iletin.

yüksek tansiyon tedavi şekilleri yüksek tansiyon diyabet 2 derece