Yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri. Yüksek seyreden kalp hızı, önemli bir mortalite habercisi


Kalp sağlığı, genetik- çevresel faktörler ve vücuttaki pek çok sistemden doğrudan etkileniyor. Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın yanı sıra; diyabet, KOAH, yüksek tansiyon, obezite, tiroit ve gut gibi hastalıklar da kalbe olumsuz etki yapıyor. Harun Arbatlı, kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda Spor Öncesi Kalp Muayenesi Spor Öncesi Kalp Muayenesi 1: Sporun Vücuda Etkileri ve Ani Ölümler Spor öncesi kalp muayenesinin ya da bilinen adı ile spor raporunun neden önemli ve gerekli bir tedbir olduğunu anlamak için, sağlıklı kalma konusunda çok yararlı olan sporun bazı riskleri de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Spor esnasında, fizik aktivitenin ağırlığına göre, vücudun oksijen ihtiyacı artmaktadır. Bu artan oksijen ihtiyacının karşılanması için kan basıncı, kalp hızı, kalbin kasılma gücü ve dolayısıyla kalbin pompaladığı kan miktarı artmaktadır.

  1. Normal bir kalp atış hızı nedir?
  2. A Tansiyon ve kalp atış hızı çoğu insanın zihninde yakın rollerdedir.

Spor ile kalbin artan bu iş yüküne, sağlıklı bireylerin vücudu ve kalbi uyum sağlamakta sıkıntı çekmez. Ancak çocukta daha önce belirti vermemiş bir kalp hastalığı varsa, spor sırasında ani ölüm riski artar.

Normal görünümlü sağlıklı bir bireyde, spor sırasında veya belirtilerin başlamasından itibaren bir saat içerisinde, herhangi bir travma olmaksızın ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölümler sporla ilişkili ani ölüm olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde sporla ilişkili ani ölüm sıklığı hakkında net bir veri bulunmamaktadır, ancak son yıllarda yaklaşık sporcunun sporla ilişkili ani ölümü bildirilmiştir. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda ise, yılda Genç sporcu ani ölümlerinin çoğu kalp yapısının doğuştan bozuklukları ndan kaynaklanmaktadır.

Ritim bozuklukları

Sıklık sırasına göre bu bozukluklar, kalp kasının aşırı kalınlaşması hipertrofik kardiyomiyopatikoroner arterlerde yapısal farklılıklar ve kalp ritim bozukluklarıdır.

Ani ölüm açısından risk oluşturabilen yoğun egzersiz faaliyetleri, düzenli ve ölçülü bir şekilde yapıldığında kalp hastalıklarına bağlı ölüm ve hastalanma oranlarında anlamlı azalmaya sebep olmaktadır.

  • Kalıcı hipertansiyon ile
  • Gece panik ataklarının nedeni
  • Kan Basıncı ve Kalp Hızı Hakkında Yanlış Bilinenler - Doç. Dr. Murat Turfan

Bu nedenle sağlık profesyonelleri egzersizin risklerini yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri çünkü sporun yararları büyük ölçüde risklerinden daha fazladır. Yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri ilişkili kalp olaylarına karşı en önemli savunma, düzenli fiziksel aktivite ile form tutmaktır.

yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri

Çünkü ani ölüm, fiziksel olarak aktif çocuklardan ziyade, alışılmadık ağır fiziksel aktiviteyi gerçekleştiren en az aktif çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Spor Öncesi Kalp Muayenesi 2: Spor Öncesi Değerlendirmenin Önemi Düzenli yarışmalara katılan sporcuların kendi yaş gruplarındaki normal bireylere göre yaklaşık 3 kat daha fazla ani ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları bildirilmiştir.

Bu artışın nedeni spora katılım değil, çoğunlukla altta yatan ve belirti vermeyen sessiz kalp hastalığının, yoğun antrenmanlarla ritim bozukluğuna yol açmasıdır. Bu sessiz hastalıkların çoğunun kalp kası hastalıkları kardiyomiyopatilerkoroner arter bozuklukları veya anevrizmaları ya da kalp ritim bozuklukları olduğu bilinmektedir.

Bu hastalıkları spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri ile tanımak ve sporla ilişkili ani ölüm riskini en aza indirmek mümkündür.

Buna rağmen kabul gören genel yaklaşım, spora başlamadan önce çocuğun ve ailesinin ayrıntılı tıbbi öyküsünün alınması, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından muayenesinin yapılması ve uygun görülen kalp testlerinin planlanmasıdır. Böylece, sağlıklı olduğu gösterilen her çocuk, düzenli spor yapabilir.

Kalbinizi Yoran 6 Rahatsızlığa Dikkat!

Kalp hastalığı tanısı konulan çocuklar da, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından uygun görülen spor dallarından birisine güvenle yönlendirilebilir. Başlangıç muayene ve testleri normal olup düzenli spor yapan çocuklar da, sonradan gelişebilecek hastalıklar açısından, yaptığı spor türüne göre belirlenen sıklıkta Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından kontrol edilmelidirler.

yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri

Spor Öncesi Kalp Muayenesi 3: Kalp Hastası Çocuklar ve Spor Herhangi bir kalp hastalığı saptanan çocukların hemen hepsinin yapabileceği bir veya birkaç spor türü vardır. Kalp hastalığını sebep göstererek, bu çocukları yapabilecekleri spor jiu jitsu kalp sağlığı uzaklaştırmak çok hatalı bir davranış olur.

Çocuk ve Gençlerde Spor Öncesi Kalp Muayenesi

Akciğer atardamarı basıncını yükseltmeyen pulmoner hipertansiyonu olmayankalp yetersizliğine yol açmayan ve dolaşım dengesini bozmayan kalp hastalığı olan çocukların egzersiz kapasiteleri genellikle normaldir ve spor yapabilirler.

Kalp kapaklarında ağır darlıkları, kalp kasında kalınlaşma veya işlev bozukluğu yapan kalp kası hastalıkları, kalp kası iltihapları, akciğer atardamarı basıncının arttığı hastalıkları, ameliyat sonrası ciddi sekeli ya da ciddi ritim bozukluğu olan çocuklar ise yarışmalı ve yoğun aktivite gerektiren sporlar yerine, Çocuk Kardiyoloji Uzmanının uygun gördüğü, okçuluk, golf veya atıcılık gibi hafif egzersiz ile yapılan sporlara yönlendirilmelidir.

Kalp Ritim Bozukluğu Kalp Ritim Bozukluğu Kalpte ritim bozukluğu, kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumudur. Ritim bozuklukları denilince akla öncelikle kalp hızının yüksek olduğu durumlar gelmektedir. Oysa sadece kalp hızının yüksek olduğu durumlarda değil düşük olduğu durumlarda da hastalar ciddi yakınmalarla doktora başvurabilmektedir. Ritim bozuklukları, hastalarda baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Spor Öncesi Kalp Muayenesi 4: Spor Öncesi Değerlendirme Soruları Spora katılım öncesi değerlendirmelerin en önemli bölümünün kişisel ve ailesel tıbbi geçmişin, özellikle kalp damar hastalıkları açısından sorgulanması olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle sorulması gereken temel sorular şöyle sıralanabilir: Ailede 50 yaşından önce kalp hastalığından ya da aniden ölen oldu mu? Ailede kalp kası hastalığı kardiyomiyopatikoroner arter hastalığı, Marfan sendromu, uzun QT sendromu veya farklı bir ritim bozukluğu öyküsü var mı?

Antrenman sırasında veya hemen sonrasında bayılma, baş dönmesi, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı oldu mu?

Kan Basıncı ve Kalp Hızı Hakkında Yanlış Bilinenler

Antrenman sırasında arkadaşlarından daha çabuk mu yorulursun? Kalbinin çok hızlı veya normalden değişik attığını fark ettin mi?

  • Kalp sağlığı değerlendirme soruları
  • Yüksek tansiyon ve tıbbi muayene
  • Aritmiler - Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri | Acıbadem

Doktor muayenesinde kalbinde farklı bir ses ya da üfürüm duyulduğu söylendi mi? Doktor tarafından tanısı konulmuş solunum sistemi bozukluğu, kansızlık, alerji, bağışıklık sistemi hastalığı veya bu sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı, böbrek hastalığı, sindirim sistemi hastalığı ya da nörolojik bozukluk var mı?

Sağlık Rehberi

Spor Öncesi Kalp Muayenesi 5: Spor Öncesi Gerekli Testler ve Spor Raporu Ayrıntılı tıbbi öykü ve fizik muayeneden oluşan sporcu sağlık değerlendirmeleri yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri sporla ilişkili ani ölüm riskini azaltmak mümkündür. Elektrokardiyografi ve EKO gibi sık kullanılabilen testlerin dışında, egzersiz testi eforlu EKG daha çok 35 yaş üstü sporculara ve sempatik uyarıyla ritim bozukluğu ortaya çıkma olasılığı yüksek olan bireylere önerilmektedir.

Ritim bozukluğu şüphesinde saatlik EKG kaydı Holter monitorizasyonukalp kası bozukluklarında kalbin manyetik rezonans görüntülemesi, koroner arter bozukluğu şüphesinde kalbin çok kesitli bilgisayarlı tomografisi ya da anjiyografi gibi daha ileri tetkikler yapılması gerekebilir.

yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri

Spor Öncesi Kalp Muayenesi 5: Sahaların Daha Güvenli Hale Getirilmesi Ciddi maliyet teşkil etmeyen sporcu sağlık taramalarına ek olarak spor sahalarında alınacak önlemlerle ani ölüm riski belirgin oranda azaltılabilir. Bu amaçla, spor sahalarında acil durum planları yapılmış olmalı, ilk yardım konusunda deneyimli sağlık personeli ve donanımlı ambulans veya defibrilatör gibi acil durum ekipmanları hazır bulundurulmalıdır.

Kalbinizin Atış Hızı Sağlığınızı Ele Verir Hiç durmadan vücudumuza kan pompalayan kalbimizin sesi, sağlığımız ile ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Kimi zaman hızlı, kimi zaman ise yavaş atan kalbimizi yılda en az bir kez kontrol ettirerek, sağlığımıza sağlık katmak elimizde!

Sonuç olarak, spor sırasında ani ölümü engellemenin en iyi yolu, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından kalp hastalığı açısından riskli çocukların önceden saptanması birincil koruma ve ani ölüm olayı geliştiğinde, defibrilatör gibi acil durum ekipmanları ile etkin bir canlandırma ikincil koruma yapılmasıdır.

Bütün çocuk ve gençlerin bilimsel gelişmelerle güncellenen spor öncesi tarama programları ile değerlendirilmeleri gerekmektedir. İletişim Bilgileri:.

yüksek kalp hızı ile ilişkili sağlık riskleri