Tıp dergilerinde yüksek tansiyon ile ilgili makaleler, Su İçmenin Vücuda Faydaları Neler? | Yeditepe Üniversitesi Hastanesi


Ege Tıp Dergisi

Paylaş Prof. Şizofreni hastalığının oluşumu, tanısı ve tedavisine yönelik yeni bir yaklaşım ileri sürmüş ve ilaç adayı üç molekülün incelemeli patentini aldı. Çarpıcı bir sağlıkta dezenformasyon vakası: Tuz tansiyonu yükseltmez, aksine düşürür mü? İç hastalıkları profesörü Canan Efendigil Karatay, geçtiğimiz yıl medyaya yaptığı sözde ezber bozan popülist açıklamalarına bir yenisini ekledi.

dünya sağlık örgütü kalp hastalığı istatistikleri 2022 yüksek tansiyon ve prolapsus

Kitabın kapağındaki isminin yanında profesör unvanı da kullanılmış. Doğal olarak kitabı eline alan birinin ilk izlenimi, gerçek tıpla ilişkili yeni ve önemli bilgilerin; önemli bir akademisyen tarafından açıklandığı şeklinde oluyor. Kitap, girdiğiniz bütün kitapçılarda sizi hemen girişte karşılıyor. Böylece hocanın kadim hayranları dışındaki kitlenin de dikkati çekiliyor. Piyasaya çıkmadan önce medyanın popülaritesi yüksek gazetecilerinden Ayşe Arman, kitabı tanıtmaya yönelik önemli röportajlar yayımladı.

Gerçek Tıbbın 10 Şifresi özenli bir şekilde basılmış.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Bilimsel bir kitabın uymak zorunda olduğu, iddiaları ilgili kaynaklarla destekleme ve kaynakların künyelerini anlaşılır biçimde açıklama özelliği de ihmal edilmemiş. Bu, Tarkan kadar tanınmış bir akademisyen tarafından yazılan kitabın güvenilirliğini ve etkisini daha da artırıyor. Her vesile ile kanıta dayalı bilime ve batı tıbbına karşı duruşu ile halkımızın ve Ayşe Arman gibi gazetecilerin gönlünde taht kuran değerli akademisyenimiz, çoğu iddiasını desteklemek için kitabına koyduğu kaynakları ya dikkatli okumamış ya da kaynak gösterimi konusunda özensiz davranmış.

Çünkü kitabında kullandığı bazı kaynaklar, iddia ettiği konularla ya ilişkili değil ya da başka bir şey ifade ediyor.

Burada tüm kitaptaki iddiaları ve bunları desteklemek için kullanılan kaynakları ele alsak başka bir kitap yazmak gerekecek.

yüksek tansiyon ile ilgili durumlar kırmızı şarap ve kalp sağlığı efsanesi

Bu nedenle sadece oldukça önemli görülen bir tanesi üzerinde durulacaktır. Kitabın Scribner, yılında yüksek doz tuz verdiği kişilerin damarlarında gevşeme yani genişleme olduğunu göstermiştir. Bu iddia, kan basıncı ile tuz kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklayan ve yıllardır kabul gören, sağlık bilimleri alanında öğrencilere öğretilen, bilim kitaplarında yazılan ve kanıta dayalı tıpta uygulanan bilgi ile tamamen zıt yöndedir.

İddiasının sonunda kullandığı numaralı kaynağın JAMA Journal of the American Medical Association isimli Batının en saygın tıp dergilerinden birinde yayımlanmış olması ilk bakışta kendisine önemli bir destek sağlıyor.

 • ÖZ Objective: The inadequacy of preventative measures to combat the harmful effects ofthe working environment leads to circumstances where workers develop occupationaldiseases.
 • Ege Tıp Dergisi » Makale » Hipertansif kişilerin hipertansiyon konusundaki tutum ve davranışları
 • Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? - Evrim Ağacı
 • Ilaçsız yüksek tansiyon tedavisi kitabı
 • Yüksek tansiyonun Alzheimer Hastalığına etkisi var mı?

Kitaptaki bu satırlar ve dayanağı olan kaynak ilk okunduğunda, akla yazarın herkesin gözünden kaçan ya da çeşitli nedenlerle dikkate alınmayan önemli bir klinik çalışma üzerinden tartışma başlatmak istediği ya da buna dikkat çekmek istediği geliyor. Bu nedenle ilgili makale ve literatür dikkatli bir şekilde incelenmiş ve gözden geçirilmiştir.

yüksek tansiyondan geliyor kan basıncı 160/110

Yaklaşık bir buçuk sayfalık yazı, tuz ve hipertansiyon ilişkisi üzerine yine aynı dergide yayımlanan başka bir makaleye de atıfta bulunarak diyette yer alan tuzun, hipertansiyon ile ilişkisini değerlendiren kısa bir derleme niteliğindedir. Böyle bir rapora ulaşılamadığı gibi ulaşılan bilimsel yazılar bu iddianın tam tersini savunmaktadır.

Diyet ile alınan tuzun damarlar üzerine etkilerini inceleyen, nispeten yakın tarihli kapsamlı bir çalışmada da aşırı tuz tüketiminin veya duyarlı kişilerde diyet ile alınan tuzun zamanla damar yüzeyinde hasar oluşturduğu ve damar sertliğine yol açtığı, ilgili fizyolojik düzenek üzerinden net bir şekilde anlatılmaktadır Bu arada kaya tuzu ile sofra tuzunun, her ikisinin de sodyum ve klordan oluştuğunun, kaya tuzunun kan basıncı veya böbrekler üzerine sofra tuzundan farklı bir etkisi olmadığının da altını çizmek gerekir.

Karatay, kitabında tuz damarları gevşetir gibi hatalı bilgileri sözde kanıtlara dayandırmaya çalışırken bir akademisyenin asla yapmaması gereken etik bir ihlal gerçekleştirmiştir.

Scribner diye tanımladığı kişinin kendi alanının ne kadar önemli bir şahsiyeti olduğundan ve neler yaptığından da haberi yok gibi görünmektedir. Sosyal medyada toplumu uyarmak amacıyla bunlar yazıldığında da tıp dergilerinde yüksek tansiyon ile ilgili makaleler benzer tepkiler ortaya çıkmıştı.

Tıp dergilerinde hipertansiyon hakkında makaleler

Her nedense hiç kimse deneyimli bir profesörün kitabında bir kaynağı hatalı kullanarak son derece yanlış bilgiler vermesinden rahatsızlık duymuyor. Bilim, akademik camia ve toplum adına son derece üzücü bir durum.

Bebek Mamaları?

Profesör düzeyinde bir iç hastalıkları ya da kardiyoloji uzmanının, Scribner gibi bir bilimcinin kaynağını, kitabında bu şekilde kullanmasının hiçbir mazereti olamaz. Gerçi Karatay daha sonra enerji içeceklerinin zehir olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini de ifade etti, ancak bu ifadesi her nedense diğerleri kadar medyada yer bulmadı.

Türk kahvesine yönelik bir düzeltme ise hala gelmedi. Öğrenilmiş cehalet algısı, yönetilerek kafasına sokulmuş hatalı bilgiyi gerçek sanma gafletidir. Öğrenilmiş cehalet kurbanları için okumak, araştırmak ve sorgulamak zahmetli bir iştir. Tek doğru, kendilerinin savunduğu tezdir.

Yüksek tansiyonun Alzheimer Hastalığına etkisi var mı?

Farklı düşünenler ise haindir. Ancak hatalı bilgi sakız gibidir, bulaştığı yerden kolayca sökülmez. Hatalı bilgiyle donanmış öğrenilmiş cehalet kurbanlarının, yanlışlığın farkına varsalar dahi hayat görüşlerine sinmiş olan kirlilikten yakalarını sıyırmaları zordur.

 • Hipertansiyon Hakkında Herşey.
 • Tuz - Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı
 • Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi » Makale » HİPERTANSİYON VE EVDE BAKIM
 • Atakları ve yüksek tansiyonu görün
 • KLINIK TIP DERGİSİ

Bu durumda hatalı bilgiye sahip olduğunu kabullenmek yerine kendilerini uyaranları suçlamak daha kolay ve rahatlatıcı bir yoldur Bu konu özelinde sosyal medyada yapılan uyarıların üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. O da iddialara bilimsel üslup ve olgunlukla yanıt vermek veya hatayı düzeltmek yerine iddialarını sürdürmeye devam etti.

orta derecede yüksek tansiyon için ilaçlar yüksek tansiyona karşı akşam ilaç tedavisi

Bu çarpıtmaya hukuk açısından bakıldığında, bilerek yaptıysa taammüden planlayarakbilmeyerek yaptıysa yani kitaplarını başkası yazıyor veya kaynaklarını iyi kontrol etmemişse tıp dergilerinde yüksek tansiyon ile ilgili makaleler kazara insan sağlığına zarar tıp dergilerinde yüksek tansiyon ile ilgili makaleler girer. Türk halkını hatalı bilgilerle bilimsel verilerle dolandırmanın ve zarara sokmanın yasal yollardan ispatı ise oldukça güç. Meslek odalarının yaptırımları da caydırıcı ve etkili olmaktan uzak.

Öte yandan alternatif tıp masalıyla milleti dolandırmaya hazır birileri, elde edeceği kazancın hesabının peşinde. Columbia Üniversitesi Senatosu kendisini şiddetle kınadı.

Radyasyon onkolojisi uzmanı Prof. Bu değerli akademisyen de kokorecin ateşte kızartılarak yapıldığını ve serotoninin oda ısısında bile stabil halde kalamadığını hiç dikkate almadı. Karnınız açsa ve kokoreci seviyorsanız gerçekten de mutlu olursunuz, ancak bundan sorumlu olan kokoreçteki serotoninden ziyade karnınızın doyma hissi ile birlikte damak zevkinizin duyumsanmasını sağlayan dopamindir. Gerçek ve geçerli bilgi vermeyen kitapların ve akademisyenlerin medya marifetiyle etki alanını giderek genişlettiği ülkemizde Hipertansiyonum var, kiminle iletişime geçmeliyim? sağlığı ciddi bir risk ve tehdit altındadır.

Bu tip dezenformasyonlara karşı meslek odalarının ve yasaların yaptırımları son derece yetersizdir. İşler o kadar ileri gitmiştir ki hekimliğe karşı şifacılığı, eczacılığa karşı aktarlığı savunanlar türemiştir.

kalbin hemşirelik sağlığı değerlendirmesi yüksek tansiyon durumunda matsesta

Kanıta dayalı tıp yerine alternatif tıp savunulurken aşı karşıtlarının sayısı giderek artmaktadır. Sağlıkta dezenformasyonun akademisyenlerin fikirlerini beyan etme özgürlüğüne sokulmaya çalışılması ve bunun üzerinden yürütülen algı yönetimi, bu tip dezenformasyonları toplum sağlığı bakımından çok tehlikeli boyutlara taşıyabilir.

Popüler olma uğruna meslek ilklerini ve etik değerleri umursamaksızın dezenformasyon yapan akademisyenler, kanıta dayalı tıbbı, yüzlerce yıllık birikime sahip meslek hafızasını ve toplumda gerçek bilime olan ilgiyi ve saygıyı olumsuz yönde etkilemektedir.

 1. Pantokrin hipertansiyon
 2. WhatsApp 2K Paylaşım Yüksek tansiyon özellikle kalp, kan damarları, beyin, böbrekler ve gözler için önemli bir risk faktörüdür.
 3. Yüksek tansiyon için iyot halkaları
 4. Küçük yerde ve sıcak bir kasabada doğup büyümenin avantajı tabi ki süreklilik arz etmedi.
 5. Yaşar Küçükardalı , sıvı eksikliğinin ilerleyen yıllarda unutkanlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlıkta dezenformasyonu engellemek üzere gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve asli görevi topluma gerçek haber vermek olan medyanın etik ilkelere önem vermesi yerinde olacaktır. Cehalet Bilimi, Destek Yayınları, İstanbul, derlenmiştir. Gerçek Tıbbın 10 Şifresi.

Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Hayy Kitap, İstanbul, Salt and Hypertension. JAMA, 3 : Dietary Salt İntake and Blood Pressure. Lancet 2 : Vascular Effects of Dietary Salt.

Sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Curr Opin Nephrol Hypertens 24 1 : Am Soc Nephrol Clin J. Am Soc Nephrol 5: Cehalet Bilimi, Destek Yayınları, İstanbul,