Sistolik diyastolik


Kalp yetmezliği nedir?

Özet: Kronik aneminin miyokart sistolik fonksiyonları ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen divastohk fonksiyonlar üzerine etkisi hakkındaki bilgilerimi: sistolik diyastolik. Hu nedenle miyokardm sistolik, özellikle diyastolik fonksiyonları üzerine kronik aneminin etkisini amaçladık.

sistolik diyastolik

Hu amaçla 22 anemili hasta ve kontrol grubu olarak I ~ normal kan değerleri olan olgu çalışmaya alındı. Anemili hastalarda hematokrıt değeri 20 l. Hastalara ve kontrol grubuna M-mode, iki boyutlu eko re doppler ekokardiografı yapıldı.

sistolik diyastolik

Diastolik mitral akım örneği sistolik diyastolik sol ventrikül diastolik fonksiyonları değerlendirildi, lirken diyastolik akım örneği Eatrial kontraksiyon esnasında doluş örneği A. Hasta grubunda Eh', SI' kalp hızı, enddıastolik volüm re kardiak output anlamlı olarak artmış ve sistolik diyastolik volüm ise azalmış olarak bulundu.

Buna ilaveten diastolik fonksiyon parametrelerinden E. E:A oranında da anlamlı azalma tespit edildi. Sonuç olarak kronik anemili hastalarda sistolik hiperfbnksivon ve diastolik fonksiyonlarda bozulma tespit edildi.

sistolik diyastolik

Hastaların hiçbirinde kal] yetmezliği bulgusuna raslanmadı. In this study, the effects of chronic anemia on myocardial systolic and diastolic function were investigated in 22 patients lltc less 25 percent and I ~ normal control subjects.

sistolik diyastolik

All patients and control subjects were performed M-mode, two dimensional and doppler echocardiography. Left ventricülar end diastolic dimension and volum, endsistolic dimension and volume were measured, ejection fraction Eh'stroke anjiyotensin bağımlı hipertansiyon Si'cardiac output CO were calculated from this measurements.

Sistolik diyastolik velocity of the early diastolic filling wave E. Jilling wave Aacceleration time, deceleration time, and ratio of E to A were calculated from transmitralJlowpattern.

We found Eh'. Enddiastolic volume and heart rate in patients with anemia significantly higher, endsystolic volume.