Sarımsağın yüksek tansiyona etkisi


Sarımsak ve Kişniş tohumu yüksek tansiyonu dengeliyor 2 Aralık Pazar Sarımsak, kişniş veya her ikisinin günlük kullanımı hiperlipidemi hastalarında kan lipit değerleri ve yüksek tansiyonun kontrolünde yararlı olabileceği bildiriliyor. Ancak etkinlik bunları günlük olarak tüketmeye bağlı. Kalp ve damar hastalıkları insan ölüm oranları istatistiklerinde tüm dünyada ilk sırada yer alıyor.

Gebelikte sarımsak yemek, tansiyon üzerinde etki yapabilmektedir

Hiperlipidemi, sarımsağın yüksek tansiyona etkisi lipit oranının yüksek olması, kalp-damar hastalıklarının KDH gelişiminde başlıca etkenlerden biri. Araştırmalar sarımsak ve kişniş tohumunun kan lipit değerlerini düşürdüğü ve dolayısıyla KDH riskinin azaltılmasında yararlı olabileceğini gösteriyor.

sarımsağın yüksek tansiyona etkisi kalp sağlığı kırmızı şarabın yararları ve tehlikeleri

Yeni yayımlanan bir araştırmada klinik olarak randomize, plasebo kontrollü ve tek-körlü bu bitkisel ürünlerin teker teker ve birlikte uygulandığında hiperlipidemi hastalarında lipit seviyesi, kan basıncı ve vücut-kitle indeksi sarımsağın yüksek tansiyona etkisi etkinliği incelenmiş. Her gruba 40 gün boyunca günde 2 gram sarımsak, kişniş tohumu ya da eşit oranda her ikisinin karışımı verilirken, bir diğer gruba ise herhangi bir şey verilmemiş.

Son uygulamadan sonra 20 gün hiçbir uygulama yapılmamış. Hastaların başlangıç 020, 40 ve 60 izleme süreci gün sonunda değerleri ölçülerek kaydedilmiş.

sarımsağın yüksek tansiyona etkisi 1 2 3 hipertansiyon evresi

Uygulama sonunda total kolesterol değerinde en yüksek azalma sarımsak kullanan grupta, ardından Sarmısak-kişniş verilen grupta görülmüş. Ancak sarımsak kullanımı yapılmayan 20 günlük izlenme sürecinde sarımsaktaki değerlerin tekrar belirgin bir şekilde yükseldiği bildiriliyor.

sarımsağın yüksek tansiyona etkisi hipertansif kısıtlamalar 1 derece

Buna karşılık bir uygulama yapılamayan kontrol grubunda 60 gün boyunca lipit değerlerinin artışını sürdürdüğü gözlemlenmiş. Trigliserit oranında en yüksek azalma sarımsak-kişniş karışımı tarafından sağlanırken, kişniş tek başına en düşük azalmayı sağlayabilmiş. İyi huylu kolesterol HDL seviyesinde her üç grupta da belirgin yükseliş sağlanmış ama en yüksek değer sarımsak, en düşük ise kişniş ile sağlanmış ancak uygulamanın kesildiği 20 günlük süreçte bu değerler tekrar eskiye dönmüş.

Yüksek tansiyon, hipertansiyon olarak geçmektedir

Aynı şekilde kötü huylu kolesterol LDL seviyeleri de uygulama süresinde her grupta belirgin azalırken, uygulama kesilince tekrar yükselişe geçmiş. Sistolik kan basıncında yüksek olan değer en yüksek düşüş beklendiği üzere sarımsak ve kişniş tarafından sağlanırken sarımsak-kişniş karışımının etkisi daha düşük çıkmış. Kişnişin etkisi sarımsaktan daha yüksek bulunmuş; bunun nedeni muhtemelen kişnişin idrar miktarını arttırmasına bağlı elektrolit atılımını sağlaması ve böbrek işlevlerini geliştirmesi olabileceği düşünülüyor.

Tansiyonu Düşürmenin Dört Doğal Yolu

Ancak çalışmada diastolik kan basıncı değerinde düşük olan hiçbir uygulamada kayda değer bir değişim görülmemiş. Sonuç olarak sarımsak, kişniş veya her ikisinin günlük kullanımı hiperlipidemi hastalarında kan lipit değerleri ve yüksek tansiyonun kontrolünde yararlı olabileceği bildiriliyor. Kestiğinizde tekrar eskiye dönebiliyor.

  • Sütü sarımsakla karıştırmanın mucizevi etkileri
  • Nar suyunun kalp sağlığına faydaları