Olumlu tutum kalp sağlığı


This item appears in the following Collection(s)

Mübarek Ramazan geldi. Oruç tutanlar, ruhsal arınmanın yanında manevi huzuru da yaşıyorlar. Aslında kalp hastaları için oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Çünkü kalp hastalıkları daha doğrusu kalp-damar hastalıkları çarpıntı gibi basit ritim bozukluklarından ileri evre kalp yetersizliğine kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Dolayısıyla kalp hastalarını tansiyon kapsülü dm olarak değerlendirerek karar vermek gerekir.

olumlu tutum kalp sağlığı

Yani tüm kalp hastaları oruç tutamaz diye bir genelleme doğru değildir, hastalığın tipi ve şiddetine göre olumlu tutum kalp sağlığı karar verilmesi gereklidir. Üstelik, oruç tutulan iklim, sahur ile iftar arasındaki süre, iftarda ve sahurda yenilen gıdaların türü ve ne kadar yendiği ile ilaçların içilme düzeninde bozulma olup olmadığı da kişinin sağlık durumunu etkilemektedir. Orucun kalp damar hastalarında olumlu ve olumsuz etkisini ortaya koyan bilimsel araştırma sayısının azlığından dolayı kalp damar hastalarının oruç tutmaya dair sorularına bilimsel, net yanıtları vermek oldukça zor.

Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneği olarak, hastalarımızdan gelen oruçla ilgili soruları, eldeki bilimsel veriler ve deneyimlerin ışığında cevaplandırmaya çalıştık. Orucun kalp damar sağlığına yararları nelerdir?

Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun yararlı etkilerine işaret etmektedir. Örneğin, sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür.

Fırat Tıp Dergisi

Yine orucun sağlığımız için tehlikeli olan inflamasyonu yangı azalttığı gösterilmiştir. Doğru şekilde tutulan bir oruçta günlük kalori alınımının kısıtlanması ile insulin duyarlılığı artmakta, strese dayanma kolaylaşmaktadır. Hatta ayda en az bir gün oruç tutanlarda bile damar sertliğinin daha az olduğu bildirilmiştir.

olumlu tutum kalp sağlığı

Orucun kalp hastaları için olumlu bir diğer yönü de psikolojik etkisidir. Ramazan ayında oruç tutan kişi, aynı zamanda fiziki isteklerine karşı da disiplinli olmaya, olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu temizlemeye, dinlendirmeye çalışır.

olumlu tutum kalp sağlığı

Ulaşılan manevi huzur, kalp hastalarında sıklıkla görülen depresyonun giderilmesi açısından önemlidir. Oruç tutmak, kalp damar hastalıklarını tetikleyebilir mi?

Sağlıklı Bir Kalp İçin 8 Altın Tavsiye

Ancak, sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak pek çok kalp hastasında sorun yaratabilir. Aşırı sıvı ve tuz kaybı, kan basıncında aşırı düşmelere, baygınlık gelişmesine yol açabilir hatta kalbin beslenmesinin bozulması sonucunda kalp krizi ve kalp yetersizliğine neden olabilir.

Bu durum yaşlı hastalarda daha da belirgin olabilir. Kalp damar olumlu tutum kalp sağlığı oruç tutması sakıncalı mıdır? Genel olarak, kurallarına uygun oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına kıyasla Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, anlamlı kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta kurallarına uygun tutulan oruç, hastalarda yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin hipertansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak kan basıncında düşmeye ve zayıflamaya yol açmaktadır.

Burada önemli olan kalp damar sağlığını göz önünde bulundurarak oruç olumlu tutum kalp sağlığı, yani kullanılan ilaçların aksatılmadan devam edilmesi ve iftar- sahur döneminde doğru beslenilmesidir. Ancak kalp hastaları, oruç tutma kararını mutlaka kendilerini izleyen hekime danışarak almalı ve onun önerisi doğrultusunda davranmalıdır.

Çünkü pek çok hastada oruç tutarken ilaç tedavisinin tekrardan düzenlenmesi, doz ayarlaması gerekecektir.

olumlu tutum kalp sağlığı

Hangi Kalp damar hastaları kesinlikle oruç tutmamalıdır? Özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi kalp damar hastalıklarına bağlı yakınmaları devam eden olguların oruç tutması sakıncalı olabilir.

İleri kalp yetersizliği olan hastalar kesinlikle oruç tutmamalıdır. Yüksek doz idrar söktürücü alan hastaların özellikle yaz döneminde oruç tutmaları sakıncalıdır.

olumlu tutum kalp sağlığı

Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar, kalp hastalığı nedeniyle göğüs ağrısı olan hastalar, son 6 ay içerisinde kalp damarlarına balon olumlu tutum kalp sağlığı, stent takılan veya bypass ameliyatı olmuş hastalar da oruç tutmaktan kaçınmalıdır. Kontrol altına alınamayan veya hayatı tehdit edici aritmi riski olan hastalarda da oruç riskli olabilir.

Olumlu tutum kalp sağlığı hipertansiyonu olan yani ilaç tedavisine rağmen kan basıncı olumlu tutum kalp sağlığı olan hastalar da tansiyonları normale inmeden oruç tutmamalıdır. Tek başına hipertansiyonu olan ve ilaçla kan basıncı normal düzeylerde seyreden hastalar ise ilaçlarını her gün düzenli almak koşulu ile oruç tutabilirler.

Bu sayılan durumların dışındaki tüm kalp damar hastaları oruç tutup tutamayacaklarını mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Oruç tutarken ilaçların düzenli alınmaması veya ilaç tedavisinin bırakılması hastalığın kötüleşmesine neden olacağı için ramazan ayı öncesinde hastaların ilaç tedavilerinde gerekli olumlu tutum kalp sağlığı yapılmalıdır. Oruç tutarken kalp ilaçlarının nasıl kullanılması gerektiğine dair klinik çalışmalar ve dolayısıyla kılavuz önerileri henüz yoktur. Ancak, ilaçların etki süreleri göz önüne alınarak düzenlemeler yapılabilir.

Günde tek doz ilaç kullanan hastaların hipertansiyon ve aritmi hastaları gibi tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Burada önemli olan ilacın her gün aynı saatte alınmasıdır. Aksi taktirde tansiyonda yükselmeler olacaktır. Aspirin dışında kan sulandırıcı ilaç kullananlar atriyal fibrilasyon, protez kapak, veya stentli vb hastalar mutlaka kardiyologlarına Ramazan öncesinde oruç için danışmalıdır.

Bu hastalarda sıklıkla ilaç dozlarında düzenleme hatta değişiklik yapmak gerekecektir. Bazı kan sulandırıcı ilaçlar ki günde 2 kez alınanların iftar olumlu tutum kalp sağlığı sahurda alınması kan sulanması için yeterli olmayabilir.

Nitekim yaklaşık 17 saat süren iftar ve sahur arası dönemde 12 saat etki süresi olumlu tutum kalp sağlığı bir ilaç, son 5 saatte etkisini yitirecektir ve bu da hastanın pıhtı atmasına veya inme geçirmesine neden olabilir. Bu çok önemli bir durumdur; hele ki hasta yaşlı ise, çok sıcak ortamda oruç tutulacaksa hastanın zarar görme olasılığı artacağından oruç tutması sakıncalı olacaktır.

Kalp hastaları neden sonbahara dikkat etmeli?

Kanı sulandırmak için kumadin kullanan hastalarda da oruçla INR düzeyleri artmaktadır ve yine hekim tarafından doz ayarlaması ve sık INR ölçümleri yapılması gerekecektir. Aksi taktirde bu hastalarda oruç tutma sonucu kanamalar gelişebilir. Oruç tutabilen bir kalp hastası beslenmede nelere dikkat etmelidir?

Ramazan ayının yaz dönemine rastlaması dolayısıyla hem sıcaklık hem de oruç tutulan sürenin uzun olması kalp hastalarında beslenme önerilerinin önemini artırmaktadır. Sıcak hava nedeniyle sıvı kaybının fazla olacağı göz önünde bulundurularak iftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

Sıcağın etkisi ile terle aşırı su ve tuz olumlu tutum kalp sağlığı kişi, yeterli sıvıyı dışardan almazsa tansiyon düşer, hayati organlara kan akışı aksayabilir. Bu nedenle oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durulmalı, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınılmalıdır. Kimi hasta uzun süren açlığın etkisi ile iftarda ağır ve aşırı yerken kimisi ise oruç sırasında açlığa dayanabilmek için sahurda çok yemek yemektedir.

Halbuki, ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ağır yemek nedeniyle kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle iftar ve sahurda yediklerimiz ve miktarı kalp damar sağlığı için çok önemlidir. Ramazanda acil servise başvurular, iftar sonrası ilk birkaç saatte artmaktadır.

Bunun iftarda tüketilen gıdalara bağlı olduğu düşünülmektedir. Kalp damar hastaları Ramazan boyunca iki öğün yerine üç öğün yemek yemelidirler. Bu üç öğün iftar, iftardan saat yüksek tansiyon tedavisi için ilaç grupları ve sahur şeklinde olmalıdır.

Kalp Hastaları Oruç Tutabilir mi? Kalp/Damar Hastalarına Tavsiyeler

Bu sadece kalp damar hastaları için değil, sağlıklı insanlar için de geçerlidir. Orucu açtıktan sonra işlenmiş karbonhidratlardan, şekerli gıdalardan, yağdan zengin yemeklerden uzak durulmalı, tıka basa yemenin ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Maalesef ki çoğu hastamız, iftar-sahur döneminde aldığı kalori gün boyu ihtiyacından daha fazla olduğundan Ramazan sonrası kilo almakta, tansiyonları yükselmekte ve kan yağları fırlamaktadır.

olumlu tutum kalp sağlığı

İftar ve sahurda ne yemeli? Bu öğünlerde sindirimi uzun süren gıdalarda seçilmesi gerekmektedir. Lifli, proteinden zengin ağırlıklı sebze ve meyveden oluşan öğünler uzun süreli yaklaşık 8 saat sindirime uğrarken tokluk hissinin de uzun süreli olmasını sağlayacak, aksine işlenmiş karbonhidrat içeren şekerli, unlu gıdalar ise kısa sürede sindirime uğrayacağından yaklaşık 3 saat kısa sürede açlık hissedilmesine neden olacaktır.

İşlenmiş karbonhidrat şekerli gıdalar, börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel vb yerine sebze yemekleri, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaları tercih etmeli. Asitli meşrubatlardan uzak durulmalı. Sahura kalkmadan oruç tutmamalıdır. Sonuç olarak, Ramazan ayında kalp damar hastaları, kalp sağlıklarına dikkat etmeli. Oruç tutma kararını hekimlerine danışmadan vermemeli.

Sağlık Köşesi Son yıllarda yapılan araştırmalar orucun dikkatli ve planlı bir şekilde tutulduğunda tıbben yararlı olduğunu gösteriyor. Ancak bu tamamen bu dönemde uygulanan beslenme ve yaşam şeklinin düzenlenmesi ile mümkün. Ramazan'da sıkça yapılan yanlış beslenme hataları pek çok sağlık problemine yol açabiliyor.

Oruç tutabilecekse de ilaçlarının düzeni hekimi tarafından belirlendikten sonra ilaçlarını aksatmadan, orucun nefsi terbiye olduğunu unutmadan, iftar ve sahurda doğru ve ölçülü beslenerek, yeterli sıvı alarak sağlığına dikkat etmesi gerekmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Örneğin, sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür. Doğru şekilde tutulan bir oruçta günlük kalori alınımının kısıtlanması ile insulin duyarlılığı artmakta, strese dayanma kolaylaşmaktadır. Hatta ayda en az bir gün oruç tutanlarda bile damar sertliğinin daha az olduğu bildirilmiştir diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk orucun kalp hastaları için olumlu bir diğer yönü de psikolojik etkisidir derken Ramazan ayında oruç tutan kişi, olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu temizlemeye, dinlendirmeye çalışır. Ulaşılan manevi huzur, kalp hastalarında sıklıkla görülen depresyonun giderilmesi açısından önemli olduğunu da vurguladı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı; İzmir 2. Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneği'ne aittir.