Çocuklarda yüksek tansiyonun tanımı, Hipertansiyon


Obeziteye bağlı prevelansı gittikçe artmaktadır.

Hareketsiz yaşamyüksek kalorili beslenme gibi bir çok faktörün etkisiyle ne yazık ki çocuklarda hipertansiyon yüksek tansiyon sıklığının artmakta olduğu görülmektedir. Toplumda hipertansiyonun sadece erişkin hastalığı olduğu ön yargısı kırılmakta, çocuklarda yüksek tansiyonun erken fark edilmesi gerektiği hususunda hekimlerin ve ailelerin duyarlılığı artmaktadır.

Çocukluktaki yüksek kan basıncı erişkin hipertansiyonu ve kardiyovasküler böbrek taşı ve yüksek tansiyon açısından bir risk faktörüdür. Son kılavuzda HT tanısını doğrulamak için 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu ABPM kullanımı vurgulanmıştır.

Çocuklarda tansiyon yaşına göre norm

Çocuklarda tansiyon ölçümü hangi yaşlarda yapılmalıdır? Hipertansiyon açısından herhangi bir risk faktörü olmayan çocuklarda 3 yaşından itibaren tansiyon ölçümü yapılmaya başlanmalı ve yıllık sağlık kontrolü vizitlerinde ölçüm tekrarlanmalıdır. Manşon büyüklüğü ve yerleşimi nasıl yapılmalıdır?

Tansiyon ölçüm cihazlarının üst veya önkol üzerine sarılarak ölçüm yapılmasını sağlayan ve şişirilen kısmı manşon yahut manşet olarak isimlendirilir. Çocuklar ve erişkinler için Çocuklarda yüksek tansiyonun tanımı kola göre değişen çap ve büyüklükte manşonlar mevcuttur. Doğru manşon seçimi kan basıncının doğru ölçümü için oldukça önemlidir.

Küçük manşon ile intraarteriyel basınçtan daha yüksek basınçlar, büyük manşon ile normal arteriyel basınçtan daha düşük basınç ölçümleri yapılır. Kan basıncı ölçümü tekniği nasıl olmalıdır?

Please wait while your request is being verified...

Kan basıncı ölçümü öncesinde uyarıcı ilaçlar ve gıdalar alınmamış olmalıdır. Sessiz bir ortamda dakika dinlendikten sonra oturur pozisyonda, sırt yaslanmış halde iken kan basıncı ölçülmelidir.

yüksek tansiyon baş dönmesi anjina 2. derece mobilizasyon hipertonisi

Ölçümün doğru çıkması için ölçüm sırasında yaşa göre kalp hızının da normal olması istenir. Anksiyete kalp hızı ve kan basıncını artırmaktadır.

Manşonun büyüklüğü ve yeri kontrol edildikten sonra oskültasyon metodu ile ölçüm yapılır. Steteskobun çan kısmı kübital fossada tam brakiyal arter hizasına yerleştirilir.

Cocuklarda kısa sureli ani tansiyon yukselisi

Kol kalp hizasında iken hastanın sağ kolundan ölçümler yapılır. Tekrarlayan ölçümler için de sağ kol tercih edilmelidir. Kol kalp hizasının aşağısında ise yerçekimi ile beraber artan hidrostatik basınç nedeniyle kan basıncı mmHg kadar yüksek ölçülebilir.

kalp sağlığına kalp bağları yüksek tansiyon için eutirox almak mümkündür

Manşon beklenilen sistolik kan basıncının Çocuklarda yüksek tansiyonun tanımı üzerine kadar şişirilir. Sonrasında her kalp atışında mmHg olacak şekilde yavaşça indirilmelidir. Sistolik kan basıncı brakial arter nabzının oskültasyonla ilk işitildiği basınç değerine eşittir Korotkoff faz I. Manşon sistolik basınç altına indirildikçe nabız aniden kesilinceye kadar devam eder Korotkoff faz IV ve takiben ses tamamen kaybolur Korotkoff faz V.

Faz V çocuklarda diyastolik kan basıncının belirlenmesi için önerilen fazdır.

Hipertansiyon

Bazen bu değer 0 mmHg de işitilir bu durumda ölçüm tekrarlanmalı ve steteskobun baş kısmına düşük basınç uygulanmalıdır. Faz V oldukça düşük olduğunda faz IV diyastolik kan basıncı değeri olarak kabul edilebilir. Çocuklardaki normal kan basıncı değerleri ve hipertansiyon tanı kriterleri nelerdir?

yüksek tansiyon patates kalp sağlığı merkezleri çevrimiçi kolesterol

Artmış kan basıncı hipertansiyonu öngörmesi açısından önemlidir c. Takip, değerlendirme ve tedavi kararı kan basıncı yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir.

yüksek tansiyon video önleme yüksek tansiyon tedavisine dikkat edin

Evre 2 HT olan çocuklarda son organ hasarı ve klinik bulgular yönünden daha ileri değerlendirme ve ilaç tedavisi gerekebilir. Artmış kan basıncı tanılı çocuklarda ilaç dışı tedaviler yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı değişiklikleri önerilmekte olup 6 ay sonra oskültasyonla tansiyon değeri yeniden kontrol edilmelidir. ABPM imkanı yok ise evde kan basıncı ölçümleri takip edilmeli ve not edilmelidir. Kan basıncı değeri normale döndü ise yıllık sağlık kontrolünde kan basıncı taramasına dönülmelidir.

Bacaklar yüksek tansiyonda şişer mi? Yüksek tansiyondan başınız dönebilir mi?

Evre 1 HT olan çocuklarda önerilen ilaç dışı tedavi önerileri ve hafta içerisinde yeniden değerlendirme uygundur. Aort koarktasyonu dışlanmalı ve 3 ay sonra oskültasyonla kan basıncı kontrol edildiğinde kan basıncı hala Evre I ise ABPM önerilir ve uygun tanısal değerlendirme yapılmalıdır nefroloji, endokrinoloji gibi.

Hasta asemptomatik ise yine aort koarktasyonu dışlanması için üç ekstremiteden ölçümler kontrol edilmeli, yaşam tarzı önerilerinde bulunulmalı kan basıncı ölçümü 1 hafta sonra yeniden yapılmalıdır.

Genel Tanıtım Hipertansiyon Nedir?

Ambulatuvar kan basıncı ölçümü nedir? Erişkinlerde hipertansif kardiyovasküler komplikasyonlar riski ve hedef organ hasarı arasında ofiste ölçülen kan basıncı değerlerine göre ABPM ile daha iyi bir korelasyon vardır.

Günlük aktiviteler ve uyku sırasında kan basıncı ölçümü mümkün olmaktadır. Özellikle hastane ve ofis ortamındaki çocuklarda saptanan ve beyaz önlük hipertansiyonu olarak adlandırılan klinik durumda oldukça faydalı olup artmış kan basıncı riskini belirlemede de yardımcıdır.

ABPM Çocuklarda yüksek tansiyonun tanımı böbrek hastalığı, diyabet, otonomik disfonksiyon veya epizodik hipertansiyonu olan hastalardaki kan basıncı paterni ve terapötik tedavi verilen hastalardaki kan basıncı yanıtı hakkında oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır. Çocuklarda ani kardiyak ölüm ve nedenleri.