Çocuklara kalp sağlığı eğitimi


Volkan Tuzcu, Doç. Celal Akdeniz ve Doç. Mehmet Karacan ve Dr. Elif N. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi genel çocuk kardiyoloji uzmanları değil, çocuk kardiyolojisinden sonra ayrı çocuk elektrofizyoloji eğitimi almış olan vesadece bu hastaların tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimlerimiz bu hizmeti vermektedir.

Çocuklarda aritmilerin ablasyon ile tedavisi sırasında istenmeyen bir yan etki olarak ortaya çıkan pil idrarla yüksek tansiyon tedavisi ihtimalini neredeyse sıfıra indiren aritmilerin dondurarak tedavisi yöntemi Kriyoablasyon yanında, işlem sırasında radyasyon maruziyetini tamama yakın ortadan kaldıran ve ilk kez bölüm sorumlusu hekimimiz Prof.

çocuklara kalp sağlığı eğitimi

Sadece çocuk ve gençlerin aritmi tedavilerine yönelik olan ayrı çocuk elektrofizyoloji laboratuvarı ile ülkemizde tek örnek olan bölümümüz, bu alanda dünyada en çocuklara kalp sağlığı eğitimi işlemin yapıldığı merkezlerdendir. Çocuk ve Genetik Aritmi Merkezimiz ani ölümlere yol açabilen ve tanı konulmasında güçlük arz eden genetik kökenli aritmilerde,genetik analizlerin hızlı bir şekilde yapılabildiği önemli bir merkezdir.

Bu konuda sadece klinik olarak değil Tubitak destekli kök hücre teknolojisi projesi ile de ülkemiz adına dünyada öncülük etmektedir. Çocuk ve Genetik Aritmi Merkezi Alt Yapısı -Tanısal Holter EKG, Efor testi, Olay kaydedici event recorderSinyal Ortalamalı EKG, Tilt masası -Genetik aritmilerin tanısı ve riskli bireylerin taramasında genetik testler -Tedavi amaçlı işlemler -Üç boyutlu sistem yardımı ile floroskopisiz ablasyon -Kriyoablasyon dondurma yöntemi -Kalıcı kalp pili ve defibrilatör ICD takılması ve izlemi Çocuk kardiyolojisinde önemi gittikçe artan kalp BT anjiyo yanında kalp MR incelemeleri de radyoloji bölümünde konusunda uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.

Ritim bozukluğu ne demektir? Ritim bozukluğu, kalbin normalden yavaş,normalden hızlı veya düzensiz hızda çalışmasıdır. Kalp, normal hızının dışında çalıştığında kalp kası vücuda yeterli kan pompalayamaz, bunun sonucu olarak da halsizlik, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir, ritim bozukluğu ciddi olursa kalp yetmezliği hatta şok gelişebilir.

Kalpçarpıntısı her zaman bir ritim bozukluğu mudur? Koştuğumuzda, kızdığımızda,korktuğumuzda kalbimiz hızlı atabilir vebu durumlar fizyolojiktir ve normaldir. Bunların haricinde yine kalbimizde hiçbir problem olmadığı halde; kansızlık, ateşimizin çıkması, tiroid bezinin fazla çalışması veya panik bozukluklar gibi bazı durumlarda da kalbimiz hızlı atabilir ve bu durumlar da kalbe ait bir ritim bozukluğundan kaynaklanmaz.

Ancak çocuklardaki ve gençlerdeki kalp ritim problemlerinin en sık belirtisi çarpıntı olduğundan, çarpıntı şikayeti çocuklara kalp sağlığı eğitimi çocukta bu durum kolayca izah edilemiyorsa mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanı ve tercihen de ritim konusunda yani çocuk elektrofizyoloji sahasında eğitim almış bir çocuk kardiyoloğu hamilelikte kalp sağlığı görülmesi gerekir.

Çocuklarda hangi şikâyetler varlığında ritim bozukluğundan şüphelenilmelidir?

Çocuk Kalp Ameliyatları Öncesi ve Sonrası Hakkında | Acıbadem

Ritim bozukluğu olan büyük çocukların kalbin hızlı çalışması çarpıntıçabuk yorulma, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı,terleme, eforla ortaya çıkan bayılma gibi şikâyetleri olabilir. Daha küçük bebeklerde halsizlik, emerken çabuk yorulma, hızlı ve sık nefes alma, cilt renginde değişiklik; ayrıca ritim bozukluğu uzun süre fark edilmezse kalp yetmezliği, hatta şok bulguları ortaya çıkabilir.

Aralıklı olan hızlı aritmilerde, atak arası normal dönemlerde bebek bir hastanın hiçbir şikayeti olmayabilirken, atak sırasında anne bu bulguları gözlemleyebilir veya elini kalbin üzerine koyduğunda, çocuğun kalbinin sayamayacağı kadar hızlı attığını, sanki göğsünde çocuklara kalp sağlığı eğitimi kuşun çırpındığını ifade eder. Daha büyük çocuklarda; yavaş ritim bozuklukları, en sık çok çabuk yorulma ve yaşıtlarına göre fiziksel efor gerektiren oyunlarda geri kalma veya bayılma şeklinde kendini gösterir.

Hızlı ritim bozuklukları çocuklara kalp sağlığı eğitimi tipik olarak çarpıntı şeklinde ifade edilir. Bunların en sık tipi olan SVTler genellikle aniden başlayıp, aniden duran çarpıntı ataklarına yol açar. Bazen de yorgunluk, hızlı nefes alma, baş dönmesi, göğüste veya boyun damarlarında çırpınma şeklinde veya göğüs ağrısı şeklinde de ifade edilebilir.

Bazen ancak o sırada sayılan nabız veya çekilen EKG ile bunlar teşhis edilebilir.

Sağlık Bakanlığı 'Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri' konulu genelge yayımladı

Bayılma yani senkopların da mutlaka nöroloji uzmanından önce çocuk kardiyologları ve özellikle çocuk elektrofizyologları tarafından ilk olarak görülmesi gerekir. Belirgin bir konvulziyon yani vücutta kasılma bulgusu yoksa, bayılmaların çok büyük çoğunluğu kalp ve damar sistemi ile ilgilidir.

Dolayısıyla çok tipik bir epilepsi yani sara nöbeti bulgusu yoksa, bu tür hastaların çocuklara kalp sağlığı eğitimi nöroloğa gitmesi hem BT, EEG gibi gereksiz testlere ve gecikmiş teşhis ve tedavilere yol açmaktadır. Bununla birlikte, bazen ritim bozuklukları uzun süre hiç bulgu vermez, rutin muayene esnasında doktor tarafından veya başka sebeple çekilen EKG ile de fark edilebilir.

Tehlikeli bazı aritmilerde ilk bulgu bayılma, hatta ani ölüm bile olabilir. Ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir? Ritim bozuklukları tek başına ortaya çıkabildiği gibi, kalp cerrahisi gibi başka sebepler nedenler sonucu da ortaya çıkabilir. Bazı aritmi tipleri ise genetik geçişlidir. Eğer aile bireylerinin birinde genetik aritmi varsa, diğer bireylerinde de bu aritmi ortaya çıkma ihtimali yüksektir.

Aritmi, yapısal olarak tamamen normal olan kalplerde çocuklara kalp sağlığı eğitimi çıkabilir, bazen de kardiyak anormalliğin bulgularından biri olabilir. Çocuklarda ritim bozuklukları bazen de kandaki biyokimyasal dengedeki değişimler, kalbi etkileyen enfeksiyonlar, yasa dışı ilaç kullanımı gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ritim bozukluğundan şüpheleniliyorsa çocuk çocuklara kalp sağlığı eğitimi doktor muayenesi yeterli midir? Gelişmiş ülkelerde bu hastalar çocuk elektrofizyologları tarafından takip edilir.

Çocuk elektrofizyoloji çocuk kardiyoloji eğitimi sonrası alınan ayrı bir eğitimdir. Ritim bozukluğundanşüphelenilen hastalar hem ritim bozukluğunun olası nedenleri tespiti amacıyla,hem de doğru tedavi almaları için mümkünse çocuk elektrofizyoloji eğitimi çocuklara kalp sağlığı eğitimi çocuk kardiyoloğu çocuklara kalp sağlığı eğitimi değerlendirilmelidir.

3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı

Artık ülkemizde de az sayıda da olsa belli merkezlerde çocuk elektrofizyoloji eğitimi alan çocuk kardiyologları mevcuttur. Aksi takdirde sadece çocuk kardiyoloğuna başvurmak teşhis ve tedavide ciddi gecikme ve hatalara yol açabilmektedir. Muayene dışında kalp şeridi de denilen elektrokardiyografi EKG mutlaka çekilmeli,ekokardiyografi yapılmalıdır.

Birçok hastada Holter, olay kaydedici eventrecordergenetik test gibi ek tetkikler de gerekebilir. Ritim bozukluğu sadece elektrokardiyografi ile tespit edilebilir mi? Özellikle hastanın şikâyeti esnasında çekilen EKG çok değerlidir. Bununla birlikte şikâyet esnasında EKG çekmek çocuklara kalp sağlığı eğitimi zaman mümkün olmamakta, o esnada çekilse bile hastada farklı tiplerde ritim bozuklukları olabileceğinden genellikle EKG tam değerlendirme için yeterli değildir.

Bu durumda hastaların daha uzun süreli ritim kayıtları alınmak amacıyla bir günden-bir haftaya kadar devamlı kayıt alabilen Holter analizi; anlık olayları kaydetmek amacıyla hastanın yanına verilen event recorder olay kaydedici ;bayılma gibi ciddi şikayetleri olan hastalarda ILR implantable loop recorder denilen ve büyüklüğü USB flash bellekten daha küçük olan ve enjektör ile cilt altına implante edilebilen cihazlar gerektiğinde kullanılabilmektedir.

Ayrıca son zamanlarda akıllı cep telefonları arkasına takılabilen ve telefona indirilen uygulaması ile şikayet esnasında ritim kayıt eden cihazlar da ritim bozukluklarını tespit etmek için kullanılmaktadır. İlave olarak gerektiğinde efor testi de ritim bozukluklarının tespiti için kullanılmakta olan teşhis yöntemlerinden biridir. Yine bazı ritim bozukluklarında temel neden kalbin yapısal bozukluğu olduğundan, bu gibi durumlarda kalp MR görüntülemesi de gerekebilmektedir.

Ritim bozuklukları geçici mi, yoksa kalıcı mıdır? Tedavi her zaman gerekli midir? Çocuklarda bazı ritim bozuklukları geçici olsa da çoğu kalıcıdır.

İLKYARDIM BİLGİLERİ

Özellikle hızlı ritim bozuklukları genellikle kalpte doğuştan olan fazla elektrik ileti yollarına bağlıdır. Hastanın yaşı, ritim bozukluğunun tipi ve derecesine göre ilaç tedavisi verilir ya da ablasyon adı verilen çoğu hastada şifa ile neticelenen işlem yapılır.

Ritim bozukluklarının bir kısmı,-özellikle süt çocukluğu döneminde ortaya çıkan ritim bozuklukları- zamanla düzelme eğilimi vardır. İlaçlar sadece ritim bozukluğunu baskılar, kesin çözüm değildir. Ayrıca uzun vade kullanımla da birçok yan etki görülebilmektedir. Ancak bazı hastaların tedavisi bu şekilde değil daha farklı şekillerde de yapılması gerekebilmektedir. Bu tedaviler çocuk elektrofizyologları tarafından yapıldığı için doğru teşhis ve tedavi için mutlaka çocuk elektrofizyoloji eğitimi almış bir hekime başvurulmalıdır.

  1. Birincisi 24 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Kalp Günü, insanları her yıl tüm dünyada
  2. Lokman İlkyardım Eğitim Merkezi
  3. Yüksek tansiyon ilaçları kayıtları

Bu şekilde yüksek şifa şansı olan hastaların erişkin büyüklüğüne ulaşıncaya kadar yıllarca ilaçla takip edilip beklenilmesi birçok açıdan yanlış bir yaklaşımdır. Ablasyon nedir? Çarpıntıya yol açan ritim bozukluklarının çoğunda ablasyon yöntemi vesilesi ile şifa mümkündür.

Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

İlaçlar sadece olayı geçici olarak baskılar ve yan etkiye de yol açabildiğinden yaşlarından sonra tercih edilen ve genellikle şifa ile neticelenen tedavi yöntemi ablasyondur. Anjiyoya benzer bir işlem olan ablasyonda çarpıntıya neden olan fazla ileti yolunun veya odağın yok edilmesi hedeflenir. Bu işlem anormal ritim bölgelerinin dondurması Kriyoablasyon veya ısıtılarak yakılması RF ablasyon şeklinde yapılır.

Yakma veya dondurma yöntemi ile yapılan ablasyon arasında fark var mı?

çocuklara kalp sağlığı eğitimi

Kalbin anaileti yolları zarar görürse kalp pili takmak gerekirkalbi besleyen koroner arterler zarar görürse kalp krizi veya kalbin beslenmesinde bozulmadiyaframı uyaran frenik sinir zara görürse,solunum kası felci gibi riskli bölgelere yakın yerlerden gelen ritim bozukluklarında, mümkün olduğunca RF kateteri kullanılmamalıdır.

Bu bölgelerde ve bazı belirli durumlarda kriyoablasyon yani dondurarak tedavi tercih edilir. Dondurma yöntemi uygulaması esnasında bu bölgelerde hissedilenen küçük bir olumsuzlukta, dondurma işlemi durdurulduğunda kalıcı zarar oluşmazken, RF kateteri ile yapılan yakma esnasında, çok hızlı etki oluştuğundan, hatalı uygulama istenmeyen ve geri dönüşümü olmayan kalıcı zararlara yol açılabilir. Her iki yöntemin başarısı bu konularda eğitimli ve tecrübeli hekimler tarafından yapıldığında benzerdir.

Çocuk ve gençlerdeki kriyoablasyon konusunda uygulamalarımız ile sadece ülkemizde değil, dünyada da Çocuk ve Genetik Aritmi Merkezimiz öncülük yapmaktadır. Radyasyonsuz ablasyon nedir? Doğru yere ablasyon yapabilmek için, kalbin içinde hangi boşlukta olduğumuzu ve kateterlerin nerede olduğunu net bir şekilde görmek elzemdir.

Çocuklarda Kalp Nakli – Organ ve Doku Nakli Merkezi

Ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde halen sıklıkla X ışını kullanılarak çalışan röntgen cihazı benzeri, floroskopi cihazları bu maksatla ablasyon işlemi için kullanılmaktadır. Böylece ortalama bir ablasyon süresince dakika boyunca da bu cihazın yaydığı X ışınına maruz kalınmaktadır. Yani bir işlem boyunca hastalar defalarca akciğer filmi çekilmiş gibi radyasyona maruz kalmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde florosuz yani radyasyonsuz ablasyon işlemi ilk kez, Prof. Volkan Tuzcu önderliğinde geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

çocuklara kalp sağlığı eğitimi

Bu işlemin esası navigasyon benzeri bir sistem sayesinde, kalbin iç yüzeyinin haritası çıkarıldıktan sonra, çok net bir şekilde görülebilen kateterler ile çok nadiren ve kısa durumlar dışında hiç X ışınına hiç maruz kalınmadan tüm işlemin yapılabilmesidir. X ışınlarının yani radyasyona maruz kalmak, özellikle çocuklarda ve gençlerde daha çok olmak üzere kanser riskini artıran bir durum olduğu bilinmektedir.

Bu yüzden olabildiğince bu işlemlerin radyasyonsuz veya çok az kullanılacak şekilde merkezimizde uygulanan 3 boyutlu haritalamalı elektrofizyoloji sistemi eşliğinde yapılması gereklidir. Çocuğum spora yazılmak istiyor, bunun için kardiyolojik değerlendirme şart mıdır? Zaman zaman televizyon haberlerinde spor yaparken aniden ölen çocuklarla ilgili haberler çıkmaktadır.

çocuklara kalp sağlığı eğitimi

Bazı ritim bozukluklarının ilk bulgusu ani ölüm olabilir. Bazen de ritim bozukluğu, birinci derece bir yakınının aniden ölümü sonucu sağlık taraması ile tanınır.

Bu hastaların büyük çoğunluğunda ani ölüm spor veya aşırı heyecana yol açan olaylar veya aktiviteler ile tetiklenir. Tüm bunlar göz önüne alındığında aktif spor yapacak çocukların mutlaka bu tür aritmiler yönünden taranması gerekmektedir. Avrupa Kalp Birliğinin tavsiyesi lisanslı genç sporcuların 2 yılda bir kalp açısından değerlendirilmesi yönündedir. Spor öncesi tarama için ne tür tetkikler yapılmaktadır?

Diş Fırçalama Eğitimi Şarkısı - Sevimli Kardeşler - Çocuk Şarkıları 2020

Ani ölüme neden olabilecek ritim bozukluklarının taranmasında doktor tarafından olası riskli durumların aileye sorgulanması önemlidir.