Çocuklar için kalp sağlığı kitabı, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Soru Kitabı - NOBEL Kitabevi


çocuklar için kalp sağlığı kitabı

Teknik neden ve diğer durumlarda en geç 5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. İntrauterin dönemden erişkin çağa kadar gelişen olayların ışığıyla hayatımız yön bulmaktadır.

çocuklar için kalp sağlığı kitabı

Yaşamın temel köşe taşlarını oluşturan bu zaman diliminde biz çocuk hekimlerinin görevi çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve büyümesine katkı sağlamaktır. Bu süreçte gelişen sorunları doğru ve zamanında teşhis ve uygun şekilde tedavi etmek bizlerin esas amacı olmalıdır.

çocuklar için kalp sağlığı kitabı

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları başta olmak üzere tüm hekimlerimizin katkısı ile ülkemiz için bu hedefe ulaşmak mümkün olacaktır. Gelişen teknolojiye paralel çocuklar için kalp sağlığı kitabı günümüzde bilgiye ulaşmak oldukça kolay olmasına rağmen güvenilir bilgiye ulaşmak emek ve özen gerektirmektedir.

çocuklar için kalp sağlığı kitabı

Yan dal uzmanlık disiplinlerince oluşturulan çok sayıda kitap mevcut olup, kaynak fazlalığı bir süre sonra uzmanlık eğitim sürecinde olan genç meslektaşlarımıza temel bilgilerin seçimi açısından zorluk oluşturmaktadır. Uzun ve yoğun bir uğraş verilerek kısa sayılabilecek bir sürede bu kıymetli eser ortaya çıkarıldı.

çocuklar için kalp sağlığı kitabı

Kitabımız genel pediatri ve yan dal uzmanlık konularının yanı sıra çocuk cerrahisi ve diğer disiplinleri içeren toplam 22 kısımdan oluşmaktadır. Günümüzde önemli bir alan olarak değerlendirdiğimiz çocuk palyatif bakım bu kitapta ayrı bir kısım olarak yer aldı.

Tayyar Sarıoğlu Başkanlığında kardiyoloji, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi başta olmak üzere tıp bilimi ve toplum sağlığı ile ilgili her alanda araştırma, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.