Liyakat kalp sağlığı


Çayır Cad. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği HRdergi bültenine ve zirvelere katılmanız nedeniyle paylaştığınız; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgiler dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; kurumsal iletişimin yürütülmesi ve geliştirilmesi, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi, çalışanlar arasında sosyal araştırma gerçekleştirilmesi, çıkan anket sonuçları ile çalışanların çeşitli çalışmalarıyla ilgili farkındalıklarının veya memnuniyetinin anlaşılmasının sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket tarafından liyakat kalp sağlığı hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

liyakat kalp sağlığı prostatit ile yüksek tansiyon

Kişisel verileriniz; Kanunun 5. Maddesinde Sayılan Hakları Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen Maddesinin e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle liyakat kalp sağlığı uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

liyakat kalp sağlığı kalp nakli hastaları için sağlık sigortası

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen Bültene kayıt olacak ve zirvelere katılacak Kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgilerinize ilişkin verinizin işlenmesi ve aktarılması için açık rızanız gerekmektedir.

Aydınlatma Metninde belirtilen hususları okudum ve anladım.

liyakat kalp sağlığı ilaçlarla yüksek tansiyon nasıl tedavi edilir