Kan basıncı ve dolaşım


Uzun süreli damarda daralma baskısı damarın orta ve dış tabakasında hipertrofi adı verilen damar katmanlarındaki hücre sayısı aynıyken mevcut hücreler büyümeye, irileşmeye başlar. Bu da damar kan basıncı ve dolaşım dolgunlaştırarak lümeni daraltır.

Kalbin sağ ve sol tarafı birbirine bağlı ve uyumlu yüksek tansiyona karşı üç egzersiz ayrı pompa gibi çalışır ve farklı embriyolojik kökene sahiptir.

Farklı yapısal özelliklerinden dolayı kalbin, her iki tarafında farklı işler yapılır. Sağ ventrikül, sol ventriküle göre daha az miktarda kas dokusuna sahiptir.

Bu nedenle sola göre duvarları daha ince ve daha esnektir. Kalp, dolaşımın pompasıdır. İstirahat halinde dakikada kez tüm vücuda kan pompalar. Dakikada yaklaşık 5 litre, günlük ise 9. Kalp iki bölümden oluşur; sağ kalp ve sol kalp. Kalbin sağ ve sol kısımları birbirinden bir duvarla Septum tamamen ayrılır. Her kan basıncı ve dolaşım de 2 odacık var.

Kulakçık denilen Artrium ve Karıncık denilen ventrikül. Kalp, 4 odacıklı ve 4 kapakçıklıdır. Sağ kulakçığa vücuttaki oksijen fakiri karbondioksit yüklü venöz kan, dolaşımdan geri gelir.

kan basıncı ve dolaşım

Sağ karıncık, bu kanı temizlemek üzere akciğerlere pulmoner arterden akciğer atardamarından pompalar. Sol kan basıncı ve dolaşım temizlenmiş, oksijen yüklenmiş olarak akciğerlerden pulmoner venden akciğer toplardamarından gelen kanı akciğerlerden toplar, sol karıncık da temiz kanı aort atardamarından, ayağımızdan başımıza kadar bütün vücudumuza pompalar.

Sol karıncığın pompalama görevinden dolayı duvar yapısı diğer boşluklara göre oldukça gelişmiştir. Sol kalp, kanı ayağımızdan başımıza kadar bütün vücudumuza pompalar. Buna, sistemik ya da büyük dolaşım denir. Sağ kalpte kanı, solunum için akciğere gönderir. Buna, pulmoner ya da küçük dolaşım. Bu kapakçıkların isimleri; triküspit, pulmoner, mitral, aort kapakçıklarıdır.

Sağ kulakçık: Sağ kulakçığa yukarıdan üst ana toplardamar, aşağıdan alt ana toplardamar açılır. Bu damarlar ile venöz kan, kalbe döner. Sağ karıncık: Bu boşluktan venöz kan akciğerlere pompalanmaktadır. Pompalama görevi nedeniyle duvarı kalındır.

Sağ ve sol karıncıklar aynı anda kasılır. Kasılan karıncıktan kani akciğer atardamarı pulmoner arter yolu ile akciğerlere gönderilir. Sol kulakçık: Bu kan basıncı ve dolaşım, akciğerlerden oksijenlenerek dönen kanı getiren dört adet akciğer toplardamarları pulmoner venler açılır.

Buraya gelen kan, sol karıncığa geçer.

  • Okul öncesi için kalp sağlığı ayı çalışma sayfaları
  • Kan Basıncı Nedir? Normal Kan Basıncı Değerleri Kaç Olmalıdır? - Sağlık Haberleri
  • Kötü ağız sağlığı ve koroner kalp hastalığı

Sol kulakçıktan gelen arterial kan, bu boşluktan pompalanmakta ve Aortla vücudun en ince kapillerine kadar gönderilmektedir. Pompalama görevinden dolayı duvar yapısı diğer boşluklara göre oldukça gelişmiştir.

Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve karıncıklar ile buradan çıkan damarlar arasında 4 kapakçık bulunmaktadır. Kalp kapakçıklarının amacı kaplte kan akışının yalnızca tek yönde ilerlemesini sağlamak ve kanın geriye dönüşümünü engellemektir. Triküspid kapak: Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında bulunur ve işlevi kanın kulakçıktan karıncığa akışını sağlamak ve karıncıktan kulakçığa geri çıkmasını önlemektir. Pulmoner kapak: Sağ karıncık ile pulmoner arter akciğer arteri arasındaki sağ karıncıkdan pompalanan kanın geri dönüşünü engelleyen üç adet yarım ay şeklindeki kapaklardır.

Mitral kapak: Kalpte sol kulakçık ve sol karıncık arasında yer alan ve iki yaprakçıktan oluşan bir kapaktır ve işlevi kanın tekrar sol kulakçığa gitmesini önlemektir. Aort kapağı: Sol karıncık ile aort arasında bulunur. Bu kapaklar sol karıncıkdan pompalanan kanın geri dönüşünü kan basıncı ve dolaşım. Göğüs kafesi, 12 adet sağda 12 adet solda olmak üzere toplamda 24 kaburga kemiğinden meydana gelir ve hayati organlarımız akciğer ile kalbimizi darbelere karşı korur.

Akciğer, solunum sistemimizin bir parçasıdır. Soluk alındığında burun ve ağızdan giren, hücrelerimizin yaşaması ve normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan hava nefes borusu ve sonrasında bronşlardan geçerek kan basıncı ve dolaşım ulaşır.

kan basıncı ve dolaşım

Daha sonrasında hava akciğerlerde bulunun bronşlardan geçerek alveollere gelmektedir. Alveoller, bronşlar dallanarak akciğer dokusu içine dağılır ve bronşioller aracığıyla havayı alveollere getirir. Alveoller, gaz değişiminin yapıldığı hava kesecikleridir. Burada oksijen O2 kana yüklenir ve Nefes verdiğimizde vücudumuzdaki hücrelerin oksijeni yakması sonucu oluşan atık ürünü karbondioksit CO2 akciğerlerden dışarı atılır. Sağ akciğer ile sol akciğer arasındaki en büyük fark lob sayılarından kaynaklanır.

Sağ akciğerde 3 lob, sol akciğerde 2 lob vardır.

kan basıncı ve dolaşım

Bunun nedeni kalbin normalde vücudun sol tarafında olmasıdır. Akciğerin bir diğer görevi de kan akciğerlerde soğuduğu için vücut sıcaklığını ayarlamaya yardımcı olmasıdır. Akciğerler vücut sıvılarındaki karbondioksit miktarına göre solunum sayısını, derinliğini artırarak veya azaltarak vücudun asit baz dengesini korur.

Kan Basıncı (Tansiyon) Nedir? (Sağlık Bilgisi ve Tıp) (Dolaşım Sistemi Fizyolojisi)

Akciğerlerimizin içi, bir ağacın dallarına benzer. Her bronş tekrar ve tekrar daha küçük dallara ayrılır. Bu bronşların en küçüğüne bronşçuk ya da bronşiyol denir.

kan basıncı ve dolaşım

Bronşçuklar saçımızın telinden daha incedir ve her bronşçuk alveol denilen, üzüm salkımına benzeyen bir yığın hava keseciği ile son bulur. Doğumda toplam alveol sayısı 20 milyon kadardır. Alveoller yaşına kadar artarak erişkindeki milyon sayısına ulaşır. Normal şartlarda soluk alışverişi dakikada yaklaşık 15 kez tekrarlanmaktadır. Yetişkin bir insanda akciğerler yaklaşık 6 litre hava alabilmektedir.

Kan basıncı nedir?

Üst Solunum Sistemi Burun ve Görevleri: Burun, özellikle de burun delikleri, solunum borusuna birincil giriş ve çıkış noktalarıdır. Burun deliklerine girdikten sonra, oksijen bakımından zengin hava burun boşluğundan akar, burun deliğinin hemen arkasında bulunan içi boş bir alan, nemlendirilmiş ve arındırılmış, toz ve diğer parçacıklardan arındırılmıştır.

  • Yüksek tansiyon omurga tedavisi
  • Kan Basıncı (Tansiyon)
  • Yüksek tansiyon 1 evre 1 derece 3 risk

Temizleme işi, burun boşluğunun iç duvarlarını astarlayan mukoza ve silsileyle küçük saç benzeri yapılar gerçekleştirilir ve bu da burun boşluğunu sarar ve bu da burun delikleri vasıtasıyla vücudun dışına iter. Ekshalasyon sırasında nefes vermeburun boşluğu, vücuttan çıkan havadaki nemi toplar ve korur.

PULMONER HİPERTANSİYONDA YER ALAN AKTÖRLER

Ağız ve Görevleri: Nefes alırken ağız, havanın solunum yoluna girmesi için ikincil giriş olarak işlev görür. Bu nedenle, engellenmiş bir burun veya havanın burun boşluğundan geçemediği bir başka benzer kan basıncı ve dolaşım durumunda, ağız soluma ve nefes verme ile yardımcı olur.

Bununla birlikte, mukoza zarı ve siliyeri yoktur ve burun boşluğu gibi havayı nemlendirmez. Yutak ve Görevleri: Burun boşluğunun hemen arkasında yer alan küçük boru şeklindeki yapı, farenks solunum havasının solunum yolunun bir sonraki bölümüne larenks geçmesine izin vererek çalışır. Larenks ve Görevleri: Solunumda inhale edilen yüksek kalp hızı alınan havanın trakaya geçmesi için basit fakat önemli bir amaca sahiptir ve dışarı verilen hava farinks ve burun boşluğuna doğru dışarıya çıkmaktadır.

Gırtlak borusunun üst ucunda epiglottis adı verilenyutma sırasında yiyecekleri kapatarak gıdalar hava yollarına girip sizi boğazlayamayan ince bir flep kan basıncı ve dolaşım. Alt Solunum Sistemi Trakeanın İşlevi: Trakea veya nefes borusu, solunum yolunun en uzun kısmı oluplarinks alt ucundan başlayarak akciğerlerin yakınındaki iki ana bronşa bölünür.

Kan Basıncı Nedir? Normal Kan Basıncı Değerleri Kaç Olmalıdır?

Havanın solunum yolunun diğer bölümleri yoluyla akciğerlere ve akciğerlerden geçmesine izin verir. Trakeal Kan basıncı ve dolaşım Trakeal boruyu çevreleyen yaklaşık 20 kıkırdak halkası, birbirine trakea esnek kalmasına ve solunum sırasında şeklini korumasına yardımcı olan düz dokular ve bağ dokuları ile birbirine yapıştırılmıştır. Bronşun Görövleri: Akciğerlere giren solunum borusu kısmı olan sağ primer bronş, havanın sağ akciğe girmesinden sorumludur, sol primer bronş ise havanın sol akciğerden geçmesini sağlar.

Pürüzsüz Kaslar: Hem trakeal hem de bronş duvarları düz kaslar içerir, bu da hava yollarındaki hava akışını düzenleyen bir çeşit istemsiz kastır. Daha fazla hava gerektiğinde, kıkırdak halkaları ve düz kaslar, artan hava akışını karşılamak için trakea ve bronşların iyi genişleyebildiğinden emin olunur. Bronşiollerin Görevleri: Bronşlar akciğerlere girdikten sonra, inhale edilen havayı solunum yollarının son bölümü olan alveollere taşımakla kan basıncı ve dolaşım olan daha küçük dallara veya bronşiollere bölünürler.

Pulmoner Alveollerin Görevleri: Alveol olarak kan basıncı ve dolaşım her bronşiole terminal bronşiol ucunda küçük hava dolu keseler kümesi vardır. Bu, gaz alışverişi sürecini yürüten solunum sisteminin parçasıdır. Her alveolü çevreleyen bir kan kılcal damarı var. Pulmoner Sürfaktan: Esas olarak fosfolipidlerden oluşan pulmoner sürfaktan, alveollerdeki yüzey gerilimini azaltmak için onları etkilemekle sorumludur ve akciğerler, ekspirasyon sırasında hava dışarı fırladığında çökerler.

Akciğerlerin Görevleri: Sol ve sağ akciğerler havanın vücuda girip çıkmasını sağlamakla sorumludur, bu nedenle kana sürekli olarak oksijen verilmektedir. Alveol akciğer ana fonksiyonel birimleri, aynı zamanda vücutta beyin ile birlikte, karbon dioksit miktarını izleyerek kan pH dengesini korumaya yardımcı olur, kan dolaşımından herhangi bir gaz kabarcıkları ve filtre bir embolizere yol açabilir. Akciğer Lobları: Sağ akciğer üç loba bölünürken, sol akciğerin ikisi vardır.

Bu beş lobun her biri vücudun her tarafından gelen oksijensiz kan ile uğraşan aynı işleve sahiptir. Torasik Hipertansiyon ile düşük tansiyon nasıl artırılır 12 çift kosta, vertebral kolon ve göğüs kemiği veya göğüs kemiği ile çevrili göğüs boşluğu akciğerleri ve kalbi barındırır.

Plevral Membranlar ve Plevral Boşluk: Akciğerler, viseral plevra dış akciğer duvar membranı ve kostal plevra iç akciğer duvar zarması ile çevrilidir ve bu iki bölgenin arasındaki boşluk plevral boşluk tarafından salgılanan bir yağlama sıvısı ile doldurulur plevral membranlar. Bu sıvı zarların birbirine yapışmasını önleyerek akciğerlerin esnekliklerini korumasına yardımcı olur. Diyaframın Görevleri: Solunumda birincil kas olan diyaframakciğerlerin hemen altında bulunur ve kısmen alt kaburgalara sokulur.

Göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayırmanın dışında, kubbe şeklindeki tabaka kasları, inhalasyon sırasında göğüs boşluğunun tabanında daralma ve yassılaştırma yoluyla hayati bir rol oynar; kardiyovasküler sağlık değerlendirme testi ile göğüs boşluğunu boşaltmak için göğüs kafesini birlikte çekerek akciğerlerine acele edin.