Kalp sağlığı tehlikeleri cmdr


kalp sağlığı tehlikeleri cmdr

POET çalışmasında stabil sol kalp endokarditi olan hastalarda belirli bir ESC de 4 adet yeni kılavuz duyuruldu. Bunlar arteryel hipertansiyon … Bu sene ESC kongresinde ilk defa sonuçları açıklanan çalışmaların konu ve dizaynları geçen seneye göre önemli farklar içermekteydi.

Geçen sene paylaşılan ve klinik pratiğimizde çok yeri olmayan çalışmalar yerine bu sene klinik pratiğimizde sık sık karşılaştığımız kalp sağlığı tehlikeleri cmdr ve durumlarla ilgili çalışma sonuçları açıklandı.

Kongrenin yükselen yıldızı kalp sağlığı tehlikeleri cmdr dijital sağlıktı. Kardiyologlar büyük veri depolanması, elektronik sağlık veritabanı, giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamaları hakkında geniş ve kapsamlı bilgi edinebilecekleri oturumlara katılma olanağı buldular.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak ESC Kongrelerinde dijital sağlık alanının daha geniş yer bulacağından kimsenin şüphesi yok. Aşağıdaki linke tıklayarak ESC dijital sağlık komisyonu başkanı Prof Martin Cowie ile gerçekleştirilen röportaja ulaşabilirsiniz.

  • Alıç çayının tansiyona etkisi
  • Saç ve kalp sağlığı

Kongrenin bir diğer kazananı ise Sosyal Medya idi. Çalışmalara gelecek olursak, aspirinin primer korumadaki rolü ile ilgili iki büyük çalışma sonucu açıklandı.

kalp sağlığı tehlikeleri cmdr

ARRIVE çalışmasında günlük mg aspirinin plaseboya göre diyabeti olmayan ancak kardiyovasküler KV hastalıklar açısından orta riske sahip olan hastalarda KV ve serebrovasküler olayları azaltmadığı ortaya çıktı. Aspirinin KV olayları azalttığı ancak bu yararın artan majör kanamalar nedeniyle önemini kaybettiğini ortaya çıktı.

Rudaw'la hep güncel kalın

Ayrıca çalışmanın bir başka kolunda aynı hasta grubunda omega-3 yağ asitlerinin etkisi araştırıldı. Günlük 1 g omega-3 yağ asidi kullanımının plaseboya göre vasküler olay, kanser ve ölüm oranını azaltmadığı ortaya çıktı.

Ancak 1 aylık aspirin ve tikagrelor kombinasyon tedavisinin ardından 23 ay yalnızca tikagrelor kullanımı ile standart 1 yıl boyunca dual antiplatelet ajan kullanımı sonrası 1 yıl boyunca aspirin kullanımı arasında 2 yıllık takip sonucunda tüm nedenlere bağlı ölüm ya da yeni Q-dalgalı MI açısından herhangi bir fark saptanmadı.

Bu çalışma ile kalp yetmezliği alevlenmelerinde AF olmadan antikoagülan ilaçlar ile trombin inhibisyonunun herhangi bir yararının olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bu çalışmada stabil sol kalp endokarditi olan hastalarda belirli bir süre IV antibiyotik sonrasında taburcu edilen hastalara oral antibiyotik tedavisi başlandı.

Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı

Bu hastalar hastanede IV antibiyotik almaya devam eden hasta grubu ile karşılaştırıldı. Bu iki grup arasında tüm nedenlere bağlı ölüm, daha önce planlanmamış kardiyak operasyon, embolik olay ve bakteriyemi relapsı açısından 6 aylık takip sonucunda herhangi bir fark saptanmadı.

kalp sağlığı tehlikeleri cmdr

Ancak bu çalışmayı klinik pratiğimizde uygulayabilmek için çalışma kriterlerini çok iyi irdelemek gerektiği kanaatindeyiz.

SCOT-HEART çalışmasında ise stabil göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda standart bakıma care ilaveten koroner BT-anjiografinin yalnızca standart bakıma care göre 5 yıllık takiplerde koroner arter hastalığına bağlı ölüm ve ölümcül olmayan MI oranı azalttığı gösterildi.

  • Kalp sağlığı için sulu tarifler
  • Kanser ve kalp krizi sağlık sigortası planı

Çalışmada saptanan ilginç bir bulgu ise koroner BT-anjiografinin bu azalmayı koroner revaskularizasyonda herhangi bir artış olmadan sağlamasıydı.