Kalp sağlığı merkezi çevrimiçi, KARDİYOLOJİ


Obezite ve sigara gibi risk faktörlerine karşı uyarıda bulunan TKD, kalp-damar hastalıklarının her yıl dünyada yaklaşık 17 milyon kişinin ölümüne yol açtığına bir başka deyişle tüm ölümlerin üçte birinin hipertansiyon komplikasyonlarına bağlı olduğuna dikkat çekti. Ayça Boyacı, Prof.

HUAWEI Health

Saide Aytekin, Prof. İrem Dinçer ve Prof. TKD tarafından toplantıda paylaşılan bilgilere göre kalp-damar hastalıkları, her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin ölümüne neden oluyor yani tüm ölümlerin üçte biri hipertansiyon komplikasyonlarına bağlı.

Yine TKD tarafından paylaşılan verilere göre, 45 yaş altı kadınlarda hipertansiyon görülme sıklığı erkeklerden daha az olmakla birlikte; 55 yaş üstünde cinsiyet hormonlarının koruyucu etkisinin ortadan kalkması ve yaşa bağlı olarak, kadınlarda hipertansiyon görülme sıklığı da artıyor.

kalp sağlığı merkezi çevrimiçi

Kadınlarda genç yaşlarda kalp krizinden ölüm riski, erkeklerden iki kat fazla Toplantıda kalp damar hastalıklarının tüm dünyada en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunun altını çizen Prof. Kadınlarda kalp damar hastalığından ölüm sayılarına baktığımızda 79 bin gibi çarpıcı bir rakama ulaşılmaktadır.

\

Oysa yalnızca 4 bin kadın meme kanserinden ölmüştür. Bu rakamlar durumun ciddiyeti hakkında bilgi vermektedir. Özellikle meme kanseri kadınlarda en korkutan hastalık olmakla birlikte, her üç kadından biri kalp damar hastalığından ölürken, ancak 30 kadından biri meme kanserinden ölmektedir.

Yönlendirme görünümü arama

Kadınlarda genç yaşlarda bile kalp krizinden ölüm riski, erkeklerden iki kat fazladır. Kadın erkek farkı 60 yaş üzerinde ortadan kalp sağlığı merkezi çevrimiçi, kalp ve damar hastalıkları riski aynı oranlarda görülmeye başlamaktadır.

Risk faktörlerinin önemi çok büyüktür.

  • Online Doktor | Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.
  • Kalp krizi sağlık video oyunları

Bu nedenle kadınlarda kalp hastalıkları ile ilgili farkındalığın artması gereklidir. Sigara içen kadınlarda kalp krizi görülme kalp sağlığı merkezi çevrimiçi içmeyenlere göre 6 kat fazladır. Erkeklerde ise bu fark 3 kat olarak gözlemleniyor.

kalp sağlığı merkezi çevrimiçi

Kadınlarda pasif içicilik de koroner kalp hastalığı riskini 1. Sigara dışında hipertansiyon da kadınlarda kalp-damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyon yükü özellikle ileri yaştaki kadın hastalarda erkeklerden daha fazladır ve bu nedenle kalp-damar hastalıkları ve inme kadınlarda daha sık görülmektedir. Ayrıca obezite sıklığı, erkeklerin yaklaşık iki katıdır.

kişisel bilgiler

Yüksek kolesterol, şeker hastalığı sıklığı erkeklerden fazladır. Kadınlarda hipertansiyon ile ilişkili kalp-damar hastalıklarından ölüm erkeklerden daha sık görülmesine rağmen risk değerlendirilmesi erkeklerden daha az yapılmaktadır. Kadınlarda hipertansiyonun kontrolü ve etkin tedavisi için uygun yaşam tarzı değişiklikleri, özellikle kilo verilmesi ve diyette tuzun azaltılması, yeterli potasyum alımı, uygun ve yeterli ilaç tedavisi uzun dönemde gelişebilecek koroner kalp hastalığı, inme ve kalp yetersizliği gibi komplikasyonlarının sıklığını azaltacaktır.

Günümüzde toplumun yaşlanması ve hareketsiz yaşam biçimi, sağlıksız beslenme ile kalp hastalıklarının artmasına yol açıyor.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Yaşam tarzındaki bu değişiklik, obezite problemini beraberinde getiriyor. Obezite kanda yağlanmaya yol açarken, bununla birlikte oluşan tansiyon yüksekliği, kan şekerinde yükselme, damar hastalığını artıran unsurlar olarak ortaya çıkıyor.

Bel çevresinin artışı ile yaşanan metabolik değişiklikler metabolik sendrom olarak adlandırılmaktadır ve çok yaygın bir sağlık problemidir. Obezitenin neden olduğu metabolik bozukluklar kalp damar hastalığı riskini artırmakla birlikte; aynı zamanda solunum güçlüğü, bacak ve kalça eklemlerinde problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle obezitenin, kendi başına bir hastalık olduğunu ve bütün organlarımızı etkilediğini kabul etmeli, yaşam biçimimizi buna göre değiştirmeliyiz.

Düzenli egzersiz ve beslenme alışkanlığımızda kalıcı değişiklik sağlayarak kalp sağlığımızı korumalıyız.

İletişim Ücretlerimiz

Toplumumuzda kalp hastalıkları hâlâ erkeklere özgü bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda toplumun ve özellikle kadınlarımızın daha fazla bilinçlendirilmeye ihtiyacı var.

kalp sağlığı merkezi çevrimiçi

Bilinçlenmenin ilk basamağını sağlık okuryazarlığının artırılması oluşturuyor. Sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi büyük önem taşır. Kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklardaki artış tüm dünyada sağlık sektöründe zorunlu bir dönüşüme yol açtı.

Teknolojideki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan kişiselleşen sağlık kavramı, bireylerin kendi sağlıklarının sorumluluğunu üstlenmelerine ve yönetmelerine yol açtı. Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması dijital sağlık kavramını ortaya çıkardı. Sağlık okuryazarlığı ve dijital sağlık kavramlarının birleşmesiyle dijital sağlık okuryazarlığı hayatımıza girdi.

  • Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri - Nasıl randevu alabilirim?
  • Kalıtsal hastalık yüksek tansiyon

Ülkemizde de E-nabız, MHRS, sağlık kurumlarının web sayfalarında verilen hizmetler, e-reçete, tele-tıp gibi çeşitli e-sağlık hizmetleri gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır. Ümit ediyorum ki tüm bu gelişmeler toplumda ve özellikle kadınlarımızda kendilerini tehdit eden kalp damar hastalıkları ile ilgili bir bilinç artışına, kalp hastalıklarına yol açan risk faktörleriyle mücadelede kolaylığa ve sonuçta kalp damar hastalıklarından ölümlerde azalmaya yol açar.

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ancak bunun için atılacak ilk adım tehlikenin farkında olmaktır. Toplumsal ve mesleki eğitimler ile araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumayı amaçlayan dernek hekimlere yönelik kardiyoloji alanında hazırlamış olduğu kılavuzlar, bilimsel ve eğitimsel aktiviteler, bilimsel kalp sağlığı merkezi çevrimiçi ve uluslararası organizasyonlar ile etkinliklerini gerçekleştirmektedir.

Copyright © TKD. Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneği'ne aittir.