Kalp sağlığı klinikleri


Evre 2 hipertansiyon tedavisi için hipertansiyon ile boşanma

Erken tanı ile ve acil durumlarda hızlı tedavi ile ölüm oranları azaltılabilmektedir. Girişimsel kardiyoloji kliniğimizde daha çok kalp damarları ile ilgili tanı anjiyografi ve tedavi işlemleri balon,stent,aterektomi vs yapılmaktadır.

hipertansif göz hastalıkları yüksek tansiyon normalleştirme basıncı

Kliniğimizde 24 saat akut miyokard infaktüsü kalp sağlığı klinikleri primer perkutan girişim yapılabilmektedir. Ancak bunların dışında da doğumsal kalp hastalıklarının atrial septal defekt,patent foramen ovale,ventriküler septal defekt,patent duktus arteriozus,aort koarktasyonu vs ,romatizmal kapak hastalıklarının,kalp duvar kalınlaşma hastalıklarının hipertrofik kardiyomiyopati girişimsel tedavi gerektiren durumlarında işlemler perkutan yol ile yapılabilmektedir.

Yine son yıllarda cerrahi riski yüksek aort kapak darlıklarının ve mitral kapak yetmezliklerinin tedavisinde transkateter aort kapak replasmanı TAVİ ,mitral kapak mandallama işlemi Mitraclip kliniğimizde yapılmaktadır.

Kardiyoloji kliniği olarak sadece kardiyak hastalıkların tedavisini yapmamaktayız. Nonkardiyak vaskuler yapıların karotis,renal,üst ve alt ekstremite tanı ve girişimsel tedavilerini balon,stent ve aort anevrizmalarının perkutan tedavileri EVAR,TEVAR yapılmaktadır.

yüksek tansiyon için uygun fiyatlı ilaçlar kan basıncında ani artış

Bunların dışında ritm bozuklukları ile ilgisi tanısal EPS ve tedavi Ablasyon işlemleri yoğun olarak yapılmaktadır. Bütün bu tedavi gerektiren işlemleri yaparken temel amacımız hasta için en doğru,riski en düşük,yaşam süresini ve hayat kalitesini en fazla artıran işlemi yapmaktır.

yüksek tansiyon derecesi nasıl belirlenir halk ilaçları ile diabetes mellitusta yüksek tansiyon tedavisi

Yaptığımız işlemlerin içerisinde, riskli vakalara uygulanma zorunluluğu nedeni ile komplikasyon gelişme ihtimali olanlar vardır. Bazı işlemler operasyona alternatif olarak yapılmaktadır. Kardiyoloji kliniği olarak en zor senaryo oluşacakmış gibi alt yapımızı kalp sağlığı klinikleri.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi bu teknolojiyi dünya ile aynı zamanda ve en üst düzey yetkinlikle hastaların hizmetine sunmuştur. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar sayesinde, hasta konforu ve iyileşmenin hızlılığı sebebiyle çok önemli bir avantaj sağlanmıştır.

Hastanemizde bu iki klinik kalp merkezi ruhu ile,ortak çalışmaktadır. Operasyon kararı düşünülen,operasyon riski yüksek olması nedeni ile perkütan işlem düşünülen hastalar her iki kliniğin oluşturduğu konseyde tartışılmakta ve en uygun karar ortak olarak alınmaktadır. Hatta bazı vakalara iki klinik birlikte girmektedir.

altın kalp evde sağlık bakımı kalp hastalığının sağlığı geliştirme

Kardiyoloji ve kardiyovaskuler cerrahi klinikleri her zaman birbirini tamamlayan ve destekleyen kliniklerdir.