Kalp sağlığı için oruç


Mübarek Ramazan geldi. Oruç tutanlar, ruhsal arınmanın yanında manevi huzuru da yaşıyorlar.

Önerilen Aramalar

Aslında kalp hastaları için oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Çünkü kalp hastalıkları daha doğrusu kalp-damar hastalıkları çarpıntı gibi basit ritim bozukluklarından ileri evre kalp yetersizliğine kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Kalp sağlığı için oruç kalp hastalarını bireysel olarak değerlendirerek karar vermek gerekir. Yani tüm kalp hastaları oruç tutamaz diye bir genelleme doğru değildir, hastalığın tipi ve şiddetine göre göre karar verilmesi gereklidir.

Üstelik, oruç tutulan iklim, sahur ile iftar arasındaki süre, iftarda ve sahurda yenilen gıdaların türü ve ne kadar yendiği ile ilaçların içilme düzeninde kalp sağlığı için oruç olup olmadığı da kişinin sağlık durumunu etkilemektedir.

Orucun kalp damar hastalarında olumlu ve olumsuz hangi hipertansiyon ortaya koyan bilimsel araştırma sayısının azlığından dolayı kalp damar hastalarının oruç tutmaya dair sorularına bilimsel, net yanıtları vermek oldukça zor.

yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler Yüksek tansiyon için 10 diyet

Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneği olarak, hastalarımızdan gelen oruçla ilgili soruları, eldeki bilimsel veriler ve deneyimlerin ışığında cevaplandırmaya çalıştık. Orucun kalp damar sağlığına yararları nelerdir?

Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun yararlı etkilerine işaret etmektedir. Örneğin, sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür.

Oruç tutmak kimler için tehlikeli?

Yine orucun sağlığımız için tehlikeli olan inflamasyonu yangı azalttığı gösterilmiştir. Doğru şekilde tutulan bir oruçta günlük kalori alınımının kısıtlanması ile insulin duyarlılığı artmakta, strese dayanma kolaylaşmaktadır. Hatta ayda en az bir gün oruç tutanlarda bile damar sertliğinin daha az olduğu bildirilmiştir. Orucun kalp hastaları için olumlu bir diğer yönü de psikolojik etkisidir. Ramazan ayında oruç tutan kişi, aynı zamanda fiziki isteklerine karşı da disiplinli olmaya, olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu temizlemeye, dinlendirmeye çalışır.

Ulaşılan manevi huzur, kalp hastalarında sıklıkla görülen depresyonun giderilmesi açısından önemlidir. Oruç tutmak, kalp damar hastalıklarını tetikleyebilir mi? Ancak, sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak pek çok kalp hastasında sorun yaratabilir.

Ramazan'da kalp sağlığınızı koruyun

Aşırı sıvı ve tuz kaybı, kan basıncında aşırı düşmelere, baygınlık gelişmesine yol açabilir hatta kalbin beslenmesinin bozulması sonucunda kalp krizi kalp sağlığı için oruç kalp yetersizliğine neden olabilir.

Bu durum yaşlı kalp sağlığı için oruç daha da belirgin olabilir.

kan basıncı monitörü yüksek fitness kalp sağlığı için neden önemlidir

Kalp damar hastalarının oruç tutması sakıncalı mıdır? Genel olarak, kurallarına uygun oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına kıyasla Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, anlamlı kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta kurallarına uygun tutulan oruç, hastalarda yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Örneğin hipertansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak kan basıncında düşmeye ve zayıflamaya yol açmaktadır.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Burada önemli olan kalp damar sağlığını göz önünde bulundurarak oruç tutmaktır, yani kullanılan ilaçların aksatılmadan devam edilmesi ve iftar- sahur döneminde doğru beslenilmesidir. Ancak kalp hastaları, oruç tutma kararını mutlaka kendilerini izleyen hekime danışarak almalı ve onun önerisi doğrultusunda davranmalıdır. Çünkü pek çok hastada oruç tutarken ilaç tedavisinin tekrardan düzenlenmesi, doz ayarlaması gerekecektir.

Hangi Kalp damar hastaları kesinlikle oruç tutmamalıdır? Özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi kalp damar hastalıklarına bağlı yakınmaları devam eden olguların oruç tutması sakıncalı olabilir.

Hastanelerimize gelecek ziyaretçilerimizin dikkatine,

İleri kalp yetersizliği olan hastalar kesinlikle oruç tutmamalıdır. Yüksek doz idrar söktürücü alan hastaların özellikle yaz döneminde oruç tutmaları sakıncalıdır.

  1. Kırmızı şarap ve kalp sağlığı araştırması
  2. Disbiyoz hipertansiyon

Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar, kalp hastalığı nedeniyle göğüs kalp sağlığı için oruç olan hastalar, son 6 ay içerisinde kalp damarlarına balon yapılan, stent takılan veya bypass ameliyatı olmuş hastalar da oruç tutmaktan kaçınmalıdır.

Kontrol altına alınamayan veya hayatı tehdit edici aritmi riski olan hastalarda da oruç riskli olabilir. Dirençli hipertansiyonu olan yani ilaç tedavisine rağmen kan basıncı yüksek olan hastalar da tansiyonları normale inmeden oruç tutmamalıdır. Tek başına hipertansiyonu olan ve ilaçla kan basıncı normal düzeylerde seyreden hastalar ise ilaçlarını kalp sağlığı için oruç gün düzenli almak koşulu ile oruç tutabilirler.

Bu sayılan durumların dışındaki tüm kalp damar hastaları oruç tutup tutamayacaklarını mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Oruç tutarken ilaçların düzenli alınmaması veya ilaç tedavisinin bırakılması hastalığın kötüleşmesine neden olacağı için ramazan ayı öncesinde hastaların ilaç tedavilerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bölümlere Göre Sağlık Rehberi

Oruç tutarken kalp ilaçlarının nasıl kullanılması gerektiğine dair klinik çalışmalar ve dolayısıyla kılavuz önerileri henüz yoktur.

Ancak, ilaçların etki süreleri göz önüne alınarak düzenlemeler yapılabilir. Günde tek doz ilaç kullanan hastaların hipertansiyon ve aritmi hastaları gibi tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Burada önemli olan ilacın her gün aynı saatte alınmasıdır.

Uzmanlar: "Oruç tutmak kalp sağlığına faydalı"

Aksi taktirde tansiyonda yükselmeler olacaktır. Aspirin dışında kan sulandırıcı ilaç kullananlar atriyal fibrilasyon, protez kapak, veya stentli vb hastalar mutlaka kardiyologlarına Ramazan öncesinde oruç için danışmalıdır.

Bu hastalarda sıklıkla ilaç dozlarında düzenleme hatta değişiklik yapmak gerekecektir. Bazı kan sulandırıcı ilaçlar ki günde 2 kez alınanların iftar ve sahurda alınması kan sulanması için yeterli olmayabilir.

cq10 ve kalp sağlığı yüksek tansiyonlu içeceklerden ne içebilirsin

Nitekim yaklaşık 17 saat süren iftar ve sahur arası dönemde 12 saat etki süresi olan bir ilaç, son 5 saatte etkisini yitirecektir ve bu da hastanın pıhtı atmasına veya inme geçirmesine neden olabilir. Bu çok önemli bir durumdur; hele ki hasta yaşlı ise, çok sıcak ortamda oruç tutulacaksa hastanın zarar görme olasılığı artacağından oruç tutması sakıncalı olacaktır.

Kanı sulandırmak için kumadin kullanan hastalarda da oruçla INR düzeyleri artmaktadır ve yine hekim tarafından doz ayarlaması ve sık INR ölçümleri yapılması gerekecektir.

Aksi taktirde bu hastalarda oruç tutma sonucu kanamalar gelişebilir. Oruç tutabilen bir kalp hastası beslenmede nelere dikkat etmelidir?

Bilgilendirme

Ramazan ayının yaz dönemine rastlaması dolayısıyla hem sıcaklık hem de oruç tutulan sürenin uzun olması kalp hastalarında beslenme önerilerinin önemini artırmaktadır. Sıcak hava nedeniyle sıvı kaybının fazla olacağı göz önünde bulundurularak iftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

Sıcağın etkisi ile terle aşırı su ve tuz kaybeden kişi, yeterli sıvıyı dışardan almazsa tansiyon düşer, hayati organlara kan akışı aksayabilir.

Bu nedenle oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durulmalı, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınılmalıdır. Kimi hasta uzun süren açlığın etkisi ile iftarda ağır ve aşırı yerken kimisi ise oruç sırasında açlığa dayanabilmek için sahurda çok yemek yemektedir. Halbuki, ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ağır yemek nedeniyle kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır.

  • Oruç tutan kalp hastalarına özel öneriler - Acıbadem Hayat
  • Bilinçli Tutulan Oruç Kalbi Koruyor - CENTRAL HOSPITAL
  • Kalp hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli?
  • 2. evre hipertansiyonun 4 riski nelerdir?
  • Ramazan'da Hangi Kalp Hastaları Oruç Tutabilir? | Kalbinidinlesen
  • Ramazan'da kalp sağlığınızı koruyun - Acıbadem Hayat

Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir.

Bu nedenle iftar kalp sağlığı için oruç sahurda yediklerimiz ve miktarı kalp damar sağlığı için çok önemlidir. Ramazanda acil kalp sağlığı için oruç başvurular, iftar sonrası ilk birkaç saatte artmaktadır. Bunun iftarda tüketilen gıdalara bağlı olduğu düşünülmektedir. Kalp damar hastaları Ramazan boyunca iki öğün yerine üç öğün yemek yemelidirler.

Bu üç öğün iftar, iftardan saat sonra ve sahur şeklinde olmalıdır. Bu sadece kalp damar hastaları için değil, sağlıklı insanlar için de geçerlidir. Orucu açtıktan sonra işlenmiş karbonhidratlardan, şekerli gıdalardan, yağdan zengin yemeklerden uzak durulmalı, tıka basa yemenin ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Maalesef ki çoğu hastamız, iftar-sahur döneminde aldığı kalori gün boyu ihtiyacından daha fazla olduğundan Ramazan sonrası kilo almakta, tansiyonları yükselmekte ve kan yağları fırlamaktadır. İftar ve sahurda ne yemeli? Bu öğünlerde sindirimi uzun süren gıdalarda seçilmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Lifli, proteinden zengin ağırlıklı sebze ve meyveden oluşan öğünler uzun süreli yaklaşık 8 saat sindirime uğrarken tokluk hissinin de uzun süreli olmasını sağlayacak, aksine işlenmiş karbonhidrat içeren şekerli, unlu gıdalar ise kısa sürede sindirime uğrayacağından yaklaşık 3 saat kısa sürede açlık hissedilmesine neden olacaktır.

İşlenmiş karbonhidrat şekerli gıdalar, börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel vb yerine sebze yemekleri, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaları tercih etmeli. Asitli meşrubatlardan uzak durulmalı. Sahura kalkmadan oruç tutmamalıdır.