Kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022


Yükseköğretim Genel Kurulu´nun Yurtdışındaki muadil okullarla kardeş okul ilişkisi nasıl tesis edilir? Söz konusu talep nihayetinde Genel Müdürlüğümüze gelecek ve Dışişleri vasıtasıyla talep ilgili ülkeye iletilecek.

kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022

Gelecek cevap talep eden okulumuza bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla iletilecektir. Ayrıca, yurtiçindeki okulumuz internet ortamında iletişime geçtiği okulun ismini bildirmek suretiyle de kardeş okul ilişkisi sağlanabilir. C uyruklu ya da çifte uyruklu vatandaşım, Türkiye´de bir okulda staj yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Bu tür talepleri olan vatandaşlarımız isteklerini ve belgelerini Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yaparak, yapılacak araştırma neticesinde staja ilişkin onay verildiğinde başvurdukları mercii tarafından kendilerine bilgi verilmektedir. Yurtdışında öğretmenlik yapan vatandaşlarımız öğrencilerini Türk ve Yabancı uyruklu Türk kültür ve tarihini tanıtmak üzere Türkiye´ye gezi düzenlemek istemektedirler.

Ayrıca, geziye ilişkin konaklama ve iaşe-ibate konularında Bakanlığımızın desteğinin olup olamayacağı sorulmaktadır. Türkiye´ye yapılacak gezilerde başvuru mercii yine temsilciliklerimiz ve konsolosluklardır. Ayrıca Bakanlığımız ilgili Makamlarınca uygun görülen gezi ve ziyaretlerin konaklamaları ve iaşe-ibateleri Bakanlığımızca imkânlar dâhilinde karşılanabilmektedir. Türkiye´den yurtdışına gitmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım?

Türkiye´den yurtdışına gidecek İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrenciler okudukları okuldan aldıkları son diploma ve okulca onaylanmış kaçıncı sınıfta okuduklarına dair belgelerle gittikleri ülkelerin okullarına başvurabilir. O ülkenin eğitim sistemi hakkında bağlı bulundukları Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşeliklerinden yok ise Konsolosluklardan bilgi alabilirler. Yurtdışından Türkiye´ye gelmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım? Yurt dışından Türkiye´ye gelecek öğrenciler okudukları okullardan aldıkları son durumunu gösteren belgelerle bağlı bulundukları Eğitim Müşavirliklerine veya Eğitim Ataşeliklerine başvurarak Kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 hangi okullarda okuyacağına dair denkliği yapılabilir.

Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği bulunmuyorsa Türkiye´de İkamet edeceği il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak okulunun denkliğini yaptırabilirler. Yurtdışından vakıf, dernek ve STK´lar ya da okutman ve öğretmenlerimiz, görev bölgelerindeki Türk öğrencilere verdikleri Türkçe ve Türk Dili Kursları için yabancılar için de verilebiliyorkütüphaneler için ders ve kültür kitapları talepleri nasıl yapılmalıdır?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve çocukları için kitap ve eğitim materyali talepleri Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yapılabilir. Ayrıca, bazı talep sahipleri doğrudan Genel Müdürlüğümüze yazı yazarak ta isteklerini iletebilmektedirler.

Avrupa Birliği katılım müzakereleri fasıllarından 26 nolu "Eğitim ve Kültür Faslı"nda mevcut durum nedir? Eğitim, gençlik, spor ve kültür alanları temel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır.

Avrupa Birliği AB ´nin İşleyişi hakkında Antlaşma´nın kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 maddeleri doğrultusundaAB´de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve yüksek tansiyon için eutirox almak mümkündür kültürü geliştirmek adına üye devletlerarasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi ön görülmektedir.

Açık Koordinasyon Yöntemi yoluyla eğitim ve kültür alanlarında ortak hedefler ve ortak göstergeler belirlenmekte, ulusal eylem planları hazırlanmaktadır. Ülkemiz, "Eğitim ve Kültür" faslının yılında yapılan tanıtıcı tarama toplantıları akabinde anılan fasılla ilgili olarak 25 Mayıs tarihinde Müzakere Pozisyon Belgesini MPB Komisyona sunmuş ve faslın müzakereye açılması beklenmektedir. Avrupa Birliği Stratejisi´nin hedefleri nelerdir? Dört stratejik hedef belirlenmiştir: -Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek -Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini yaşlılarda hipertansiyon tedavisinde yeni -Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek -Eğitimin her seviyesinde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğe inovasyon yönelik faaliyetleri artırmak AB Eğitim ve Gençlik Programları nelerdir?

  • Хотя на него, как наставника Элвина, и падала определенная тень, необходимость в участии Джезерака казалась совершенно очевидной, и никто не предлагал обойтись без .
  • Ни разу за все время с тех пор, как Центральный Компьютер снял блокировку, делавшую робота немым, машина не выказала ни малейшего признака эмоциональности.
  • Но она не отличалась особой тонкостью, хотя и оказалась вполне достаточной.
  • В этих возносящихся линиях были мощь и величие.

Millî Eğitim Bakanlığı´nın bu programlarda kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 nedir? Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan söz konusu program, ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programları hakkında Bakanlığımız farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmakta olup anılan programın ağırlıklı olarak hedef kitlesini Bakanlığımız kurum ve paydaşları oluşturmaktadır. AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yürütülen proje faaliyetleri ile yurt dışına çıkacak öğrencilere refakat edecek velililere hizmet damgalı pasaport verilebilir mi?

Velilerin veya sivil toplum kuruluşu çalışanlarının bahse konu faaliyetler kapsamında yurtdışına çıkmaları halinde kendilerine hususi pasaport tanzim edilmesi gerekmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak eğitim görenlerden, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yürütülen proje faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkacak kişilere hizmet damgalı pasaport verilebilir mi?

Diyabeti önlemek veya geciktirmek için 5 öneri

Halk Eğitim Merkezlerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak eğitim görenlere hizmet damgalı pasaport verilmesine yönelik işlemler ise sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerinin birlikte ele alınarak yürütülmektedir. Proje Nedir?

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik planlanan amaçların gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetler bütünüdür.

Çalışanlardan ve kuruluşlardan sıkça duyduğumuz "bir projemiz var" ifadesi, genellikle bir fikirdir. Ulusal projelerle ilgili olarak farklı bakanlıkların, vakıfların veya kuruluşların zaman zaman açtığı hibeler olmakla beraber belli bir takvimleri bulunmamaktadır.

BU SORULARI KAÇIRMAYIN/ 2022 TEMMUZ AĞUSTOS EHLİYET SINAVI SORULARI/EHLİYET SINAVI SORULARI 2022

Bütçesi kendilerince karşılanan kuruluşların web sayfaları takip edilerek projeleri hakkında bilgi edinilebilir. Geliştirdiğim ve Millî Eğitim Bakanlığınca değerlendirilmesini istediğim bir projem var, nasıl bir yol izlemeliyim? Milli Eğitim Bakanlığınca projelere fon sağlanmamaktadır.

Ancak Bakanlığımızla paylaşmak istediğiniz uygulanmasında fayda olduğu düşünülen proje önerileri, ekte örneği sunulan proje başvuru formu doldurularak Bakanlığımıza gönderilebilir. Bakanlığımızca başvuru formları incelenerek değerlendirmeler proje sahipleriyle paylaşılmaktadır. Proje Başvuru Formu için tıklayınız… Pestalozzi programı nedir? Pestalozzi programı, öğretmenlerin ve eğitim personelinin mesleki gelişimi ile ilgili bir programdır.

Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerlerine nasıl başvurabilirim? Başvurumu direk Avrupa Konseyi´ne yapabilir miyim? Bu şekilde yapılan başvurular Avrupa Konseyi´nce değerlendirmeye alınmamaktadır. Yabancı Dil bölümü mezunuyum, yeterli olmaz mı? Ya da yabancı dil sertifikası kabul edilmekte midir? Daha önce bir Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine katılmıştım. Tekrar başvurabilir miyim? Hizmet içi Eğitim Programına katılan bir eğitimci aradan iki yıl geçmeden bir başkasına kabul edilemez.

Bu nedenle, söz konusu seminerlerden azamî ölçüde yararlanılabilmesi için; adayların aynı anda birden fazla başvuruda bulunmaması, ancak başvurduğu seminere kabul edilmediği anlaşıldıktan sonra bir başka seminere başvurması ve herhangi bir seminere katılan adayların bir sonraki başvurularını en erken iki yıl sonra yapması gerekmektedir.

kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022

Daha önce bir Comenius okul ortaklığı projesinde yer aldım. Bu seminere katılmama engel midir? Söz konusu çalışmalarla Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerinin bir ilgisi bulunmadığından seminerlere katılmada herhangi bir sakınca yoktur.

Belirtilen tüm Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine başvurabilir miyim? Başvurulan programın içeriğine göre, daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bahse konu seminerin belirtilen "hedef grubu"nda yer almanız koşuluyla başvurunuzun biri sonuçlandıktan sonra bir diğerine başvurmanızda sakınca bulunmamaktadır.

Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine başvuru değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır? Resmi yollardan Bakanlığımıza yapılan başvurular; seminerdeki mevcut yer durumuna, adayın seminerin düzenleneceği dildeki hâkimiyetine, adayın eğitim geçmişine, aktif görevi ile seminer konusu arasındaki ilişkiye, kursa katılma sebeplerine, seminere yapacağı katkılar ve seminer sonrası gerçekleştireceği etkinlikler gibi bölümlerde yapılan açıklamaların ikna edici olup olmadığına ve katılım düşünülen seminerin amaçlarına uygun ifadelere yer verilip verilmediğine göre Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunan başvurular semineri düzenleyen ülkeye teklif edilmektedir.

Seminere müracaat eden adayların nihaî seçimi, Avrupa Konseyince yapılmakta, sonuçlar kabul edilenlere bildirilmektedir. Seminerden döndükten sonra ne yapmam gerekiyor? Seminere katılım sonrası seminerin çalışma dilinde hazırlanacak raporlar, diğer belgelerle birlikte doğrudan Avrupa Konseyine gönderilecektir. Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Semineri Başvuru formunu neden 2 nüsha halinde göndermem gerekiyor?

Başvurunuz olumlu değerlendirildiği takdirde bu nüshalardan biri Avrupa Konseyi yetkililerine kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022, diğeri ise her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacı için arşivimizde saklı tutulmaktadır. Masraflarım kim tarafından karşılanacak? Avrupa Konseyi tarafından seminere hipertansiyon kodu edilen adayların seyahat masrafları, seminerden sonra hazırladıkları raporu ve diğer belgeleri Avrupa Konseyinin ilgili birimine göndermelerini takiben bildirecekleri banka hesap numarasına yatırılmaktadır.

Katılımcıların iaşe ve ibate giderleri ise semineri düzenleyen ülke tarafından karşılanmaktadır. Avrupa Konseyi´nin seyahat giderlerimi hesabıma transfer etmesi ne kadar sürmektedir? Başvuru formumu son başvuru tarihinden önce doldurup amirime onaylattım ancak Bakanlığınıza son başvuru tarihi geçtikten sonra ulaşma ihtimali var. Başvurum değerlendirmeye alınır mı? Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için son başvuru tarihinde veya öncesinde Bakanlığımız evrak kayıt sisteminden girmiş olması gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir. Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Semineri Başvuru Formunda yer alan employer bölümüne kimi yazmam gerekiyor? Employer ölümüne bir üst amirinizin bir okulda öğretmen iseniz okul müdürünüzün; okul müdürü iseniz ilçe milli eğitim müdürünüzün bilgilerini yazmanız gerekiyor.

Bu bölüm Genel Müdürlüğümüz tarafından doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Temel yükümlülüğüm nedir? Başvuru sahibi dilekçesini oluştururken öncelikle dürüst davranmalı ve iyi niyetli olmalıdır.

Başkalarının adını kullanarak başvuru yapılması ya da iftira veya suç uydurma amacıyla yapılan başvurularda, iyi niyet hali söz konusu olmamaktadır. İftira, hakaret, şantaj, tehdit veya başkalarının onur ve şerefini ihlal etmek kastıyla yapılan başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

Gerçeğe aykırı ad-soyadla yapılan başvurular ile gerçek erkeklerde ilk kez yüksek tansiyon beyanda bulunulduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri, bu durumun anlaşılması halinde hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme alınmaz.

Aynı şekilde dilekçesine ek olarak sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olmaması gerekir. Dilekçemi nasıl bir üslupla yazmalıyım? Dilekçe anlaşılır ve resmi bir üslup ile yazılmalıdır. Genel toplumsal, ahlaki, görgü kurallarına uygun olarak yazılmalı; argo ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

Başvurular kurum personeline hitaben yapılamaz. Cevap verilmesini ne kadar süre beklemeliyim? Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır. Başvurunun konusu sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bu süre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

Başvuruya doküman eklerken nelere dikkat etmeliyim? Başvuruya eklenen dokümanlar başvuru metninde yazılan konuları destekleyici nitelikte belgeler olmalıdır. CD, flash bellek, klasör gibi elektronik ortama yüklenemeyecek büyüklükte fiziksel ekler olması halinde bu dokümanlarınızı posta yolu ile Bakanlığımıza veya İletişim Başkanlığına gönderebilirsiniz. Verilen cevabı ticari amaçla çoğaltabilir miyim? Başvuru sahibi, erişim sağladığı belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz ve kullanamaz.

Başka amaçla kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 yapılması ve bunların herhangi bir şekilde kullanılması yasak olduğu gibi ticari kullanımları da dürüstlük kuralları ile bağdaşır nitelikte olmayacaktır. Elde edilen bilgi veya belgeler kullanılacak içerikte kaynak gösterilerek ve yetkili kurumun da izni alınmak şartıyla eğitim veya referans amaçlı kullanılabilir. Bilgi veya belgeyi kullanan kişinin, bilgi veya belgelerin içeriğine yönelik kendi yorumu, sorusu, önerisi veya düşüncesini paylaşmasına ilişkin kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 kısıtlama bulunmamaktadır.

Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir. Örneğin; iş talebi, yol yapım talebi, sosyal yardım talebi, sağlık cihazı talebi, vergi borcunun yapılandırılması talebi gibi. Tabiiyet, yaş vb.

  • Хилвар не отреагировал на его вымученную веселость; наморщив лоб, он разглядывал сломанную ограду.
  • Осталось лишь несколько минут.
  • Все его чувства, казалось, полностью выключились, и хотя он так никогда потом -- и не мог припомнить, как же это случилось, но, вслушавшись в себя, он вдруг с изумлением обнаружил, что знает .
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Он думал о движении по проспектам, уводившим людей ко всем уголкам мира - и к другим мирам .

Örneğin; işverenin çalışan personelinin maaşını ödememesi, komşunun yaptığı gürültüden duyulan rahatsızlık, çöplerin toplanmaması, haksız yere kesilen cezai işleme yönelik şikâyet gibi. Şikâyet başvurusundan daha sonra vazgeçmek başvurunun iptalini istemek mümkündür.

Bununla birlikte ihbar başvurusundan vazgeçilmesi belirli şartlara bağlıdır. İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir. Örneğin; Cinayet-yaralama, uyuşturucu kullanımı, satıcılığı, vergi kaçakçılığı, cinsel taciz, rüşvet, fuhuş, kumar gibi.

İhbar türünün seçilmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022 kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgiler ad, soyad, adres, kurum adı vb. Bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

Örneğin; Trafik düzenlemesi ile ilgili öneriler, eğitim müfredat konuları ile ilgili görüşler, sağlık hizmetleri ile ilgili görüşler gibi. Bu başvurular talep içerikli olmadığından ilgili kurumların her görüş-öneri niteliğindeki başvuruya ilişkin işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak başvuru sahibine cevap verme yükümlülüğü vardır. Bilgi edinme hakkı bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır.

Bilgi edinme hakkı, ayrı özel bir mevzuatla düzenlendiği için bu türün seçiminde özenli olunmalıdır. Hakkın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu nedenle başvurunun içeriği genel itibarıyla bir şikâyet, eleştiri, sitem, görüş-öneri ya-da ihbar içerikli ise başvuru türü olarak bilgi edinme seçilmemelidir.

Bu gönderiyi paylaşabilirsiniz! Diyabeti önlemek veya geciktirmek için yapılması gereken 5 öneriyi Prof. Gülten Kaptan sıraladı.

Ayrıca bilgi edinme başvurusunda somut olarak istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmelidir. Başvuruların kapsamı ve konusu ne olmalıdır?

kalp sağlığı farkındalığı için yuh gömlekleri 2022

Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir. Dolayısıyla bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kalır.

Kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır. Aynı şekilde görüş ve temenni içeren başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

Dilekçe hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.

Prevention fotoğrafları ve görselleri

Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

Bir başkası adına başvuru yapabilir miyim? Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür. Elektronik başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim? Elektronik ortamda yapılan başvurularda cevap, başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir.

Bu nedenle başvuru esnasında; sıkça kullandığınız ve şifresini bildiğiniz e-posta adresini belirtmeniz, cevaplarınıza daha kısa sürede ulaşmanız açısından önemlidir. İhbar başvurusunda kimlik bilgilerinizi gizlediyseniz başvuru metni içerisinde ad-soyad, unvan, adres ve kişisel ifadelerden İşe giriş tarihi, akrabalık derecesi, ihbar ettiğiniz kişi ile ilgili diyaloglar vb.

Mektup veya faks aracılığıyla başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim? Mektup ve faks ile yapılan başvurularda ad-soyad, adres ve imzanın bulunması zorunludur. Faks ile yapılacak bilgi edinme başvurularında yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak T.