Kalp nakli hastaları için sağlık sigortası, Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


Çalışma HayatıSGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca SGK tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Pek çok kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 yıl süre ile karşılanıyor.

Uzuv kaybı Kalp krizi gibi durum ve hastalıklarından birine yakalanması halinde poliçesindeki tutar kadar tazminat alır. Bu sigortaya ilk giriş yaşı yaş aralığında olup kişiler, birer yıllık sürelerle 70 yaşına kadar yenileme yaptırabilir.

kusma baş dönmesi yüksek tansiyon

Önceden herhangi bir tetkik isteniyor mu? Sigortalıya ya da sigorta ettirene, başvuru sırasında sigortalının poliçe kapsamındaki 13 durum ve hastalığın hiçbiriyle ilgili bir şikâyeti bulunmadığına, tanı almadığına ve tedavi görmediğine dair yazılı beyan formu doldurtulur.

burun kanaması baş ağrısı yüksek tansiyon

Bu beyan esastır. Başka bir ön tetkik vb. Sigortalanacak kişinin poliçe kapsamındaki durum ve hastalıklarından herhangi biriyle ilgili daha önce bir tanı almaması, şikayetinin bulunmaması ve tedavi görmemesi gerekmektedir.

yüksek tansiyon ve kolesterol ne yapmalı

Hayata Devam Sigortası teminatı için herhangi bir bekleme süresi var mıdır? Kalp nakli hastaları için sağlık sigortası başlaması için poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi gerekmektedir.

Poliçe kesintisiz olarak yenilendiği takdirde, yenileme yapılan yıllarda 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz.

Sadece bir sigorta şirketi geçmişten gelen hastalıkları teminat altına alır.

Sigortalı; poliçenin vadesi içerisinde yılda 1 kez ve tek seferde olmak üzere anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde ücretsiz olarak; Diş çekim muayenesi Alt-üst çene diş taşı temizliği Detertaj Diş röntgen filmi Periapikal hizmetlerinden faydalanabilecektir. Böylece sigortalımız yaklaşık TL değerinde bir hizmetten ücretsiz faydalanmış olur.

ve yüksek tansiyon hakkındaki efsaneler

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediği Hayata Devam Sigorta primlerini vergi matrahından indirebilir. Hayata Devam Tedavi Destek Paketi nedir? Sigortalıya "Hayata Devam Sigortası" kapsamında yer alan tehlikeli hastalıklardan kanser tanısı konulması durumunda anlaşmalı kurumlarda geçerli hizmet kapsamında; yılda bir kez ücretsiz profesör doktor muayenesi, PET- CT çekimi, bilgisayarlı tomografi, MR işlemleri uygulanacaktır.

kardiyak aritmiye karşı

Ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulama seansları da ücretsiz olarak karşılanacaktır İlaç, malzeme vb. Ayrıca kemoterapi tedavisinde destek amaçlı, ilacın ilgili kuruma ulaştırılması hizmeti de verilmektedir.

Detralexi yüksek tansiyon ile almak mümkün mü

İlgili tedavi hizmetleri tehlikeli hastalık tazminat başvurusu itibarıyla 1 yıl süre için geçerlidir. Hayata Devam Tedavi Destek Paketi hizmetinden nasıl yararlanabilirim? Hayata Devam Sigortasını nereden satın alabilirim? Akbank Şubeleri ve Yetkili Aksigorta acentelerimizden ürün hakkında detay bilgi alabilir ve ürün satın alabilirsiniz.