Kalp hastalığında sağlığı geliştirmek


Bu nedenle Abbott'ta kardiyovasküler hastalık tedavisini geliştirmek için tüm kalbimizle çalışırız.

yüksek tansiyon için soğuk kompres

Çığır açan tıbbi teknolojilerimiz minimal invaziv düzeyde olduklarından insanların hayatlarını en iyi şekilde yaşamaya daha hızlı dönebilmeleri için sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olur. Doktorların kalp içinde ve dışındaki arter hastalıkları, kalp aritmileri düzensiz kalp atışıkalp kapakçıklarındaki hastalıklar dâhil olmak üzere vasküler hastalıklara sahip hastaları tedavi etme yollarını iyileştirme potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilere odaklanırız.

yüksek tansiyon için ne iyi bir ilaç

Abbott, kapsamlı bir ilaç kaplı stent, çıplak metal stent, balon dilatasyon kateterleri yelpazesi ve daha az invaziv seçenekler sunan diğer cihazlar dahil olmak üzere koroner arter hastalığı için önde gelen tedavileri sunar.

Kapsamlı minimal invaziv periferik stent, kılavuz tel, dilatasyon kateterleri ve kılavuz kateter yelpazemiz insanların yeniden aktif bir hayata kavuşmasına yardımcı olmak için arterlerdeki plak oluşumundan kaynaklı tıkanıklıkları açar. Yenilikçi tedavilerimiz kapakçıkları, hızlı iyileşmeye yardımcı olan ve insanların günlük yaşamlarına daha az komplikasyonla daha hızlı dönmelerine izin veren en düşük düzeyde invaziv tedavilerle onarır.

yeşim kalp tıp merkezi towson

En yaygın aritmi türlerinden biri olan atriyal fibrilasyon, kalbin elektrik sisteminde meydana gelen ve kalp atışlarını düzensizleştiren bir bozukluktur.