Kalp bakımı sağlık sistemi


KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kapak cerrahisi ve Bypass öncesi hastaların ameliyata ve yoğun bakıma hazırlanması sürecinde hasta ve yakınlarına planlı eğitimler verilmekte ve hastanın fiziksel ve ruhsal olarak ameliyata hazırlığı sağlanmaktadır.

Bunun yanında varis ve toplardamar hastalıklarında bilinen her türlü yöntemlerle tedavi sağlanmaktadır.

kalp bakımı sağlık sistemi

Merkezimizde, Kalp Cerrahisi Biriminde yenidoğan yaş grubundan ileri yaşlı hastalara kadar her türlü kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, kalp kapağı tamiri veya yapay kapakla değiştirme ameliyatları ve her çeşit Koroner By-Pass ameliyatları da bölümümüzde yapılan ameliyatlar arasındadır.

Aynı zamanda çok ender rastlanan kalp tümör ameliyatları da ekibimizle başarıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde yakın gelecekte kalp nakli, kalp destek sistemleri, ekstrakorpereal dolaşım ECMO ünitesi ve homogreft laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimi” Konulu Genelge Yayımlandı

Çocuk kalp hastalıkları ameliyatları, bu alanda deneyimli cerrahi ekibimizle yapılabilmektedir. Hastanemizde damar hastalıklarının tanısı Doppler, renkli Doppler, BT Bilgisayarlı Tomografi ve Anjiyografi cihazlarıyla başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

  • Hedef kalp hızı 33 erkek sağlığı
  • Continue T.

KVC Merkezi, ani ölümlere yol açan Abdominal Aort Anevrizmaları ya da felç nedeni olan Karotis damarındaki daralmaların tanısı çok basit tekniklerle konulabilmektedir. Bu hastalara anjiyografi yapılmadan tanılarının konulması ve deneyimli ellerde tedavisinin yapılması hastanemizde çok kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

kalp bakımı sağlık sistemi

Bu nedenle 55 yaş üzerinde sigara içmiş kalp bakımı sağlık sistemi içen, ailesinde kalp ve damar hastalığı olan, şeker kalp bakımı sağlık sistemi olan, kan yağları yüksek olan ve yürüme zorlukları çeken hastaların bu belirtilerden bir veya birkaçını taşımaları halinde en azından koruyucu tedavilerin yapılabilmesi için bize başvurmalarını önermekteyiz.

Merkezimizde haftada ortalama 4 açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Hastalarımız genellikle ameliyattan 1 gün önce yatırılmakta ve 5—7 gün sonra taburcu olmaktadır. Hastanemiz gelişmiş ülkelerdeki modern hastanelerle eş düzeyde olup, ameliyat sonrası bakım ve takip büyük bir özveriyle gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı Kurumlar | Güven Hastanesi

Ayrıca, Anabilim dalımızda klinik ve deneysel çalışmalar yapılabilmektedir. Anabilim dalımızda yapılmış ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel pancar ile yüksek tansiyon tedavisi mevcuttur. KalpDamarCerrahisi Bu alana yönelik yoğun bakım uygulamalarının takibi için 8 kişilik Özel Yoğun Bakım ekibi bulunmaktadır.

PETROLÜ ERKEN BULSAYDIK, TÜRKİYE’YE ÇÖKMÜŞLERDİ - HAFIZA 25.BÖLÜM

Hastalarımızın ameliyattan sonra en az 1—2 gün ve gerektiği kadar burada bakımı sürdürülmektedir. Yoğun bakımımızda hastalar haftanın yedi günü 24 saat deneyimli nöbetçi doktorlar tarafından yakından takip edilmektedirler.

kalp bakımı sağlık sistemi

Yoğun bakım hemşirelerimiz bu alanda en mükemmel bakımı sağlayabilmek amacıyla özel olarak yetiştirilmiştir. Hasta memnuniyetini ön planda tutan hastanemiz, hastalarımızı taburcu olduktan sonra da takip etmekte, Halkla İlişkiler Birimi telefonla ve bizzat ziyaret ederek sağlıkları konusunda bilgi almaktadır.

kalp bakımı sağlık sistemi

Merkezimizde, hastaların ihtiyaç duydukları tüm tıbbı ve cerrahi tedavi 24 saat kesintisiz uygulanabilmektedir. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

kalp bakımı sağlık sistemi

Ülkemizde ise 25 milyon koroner kalp hastası bulunmakta ve bu hastaların yılda bini hayatını kaybetmektedir. Kalp ve damar rahatsızlığı olan bir çok kalp bakımı sağlık sistemi hastalığının farkında olmadan günlük yaşantılarına devam ettikleri bilinmektedir. Koroner kalp hastalıkları için ana risk faktörleri, sigara, diabet şeker hastalıklarıalkol kullanımı, yüksek tansiyon, bilinçsiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzıdır. Kalp-damar hastalıklarının önemli belirtileri; göğüste sıkışma ve baskı, kola, boyuna veya çeneye doğru yayılan ağrı hissi, bacaklarda özellikle de ayak bileklerinde şişme, az miktarda hareketle nefes darlığı çekme, çabuk yorulma, soğuk terleme ve çarpıntı şikayetleri şeklinde görülür.

kalp bakımı sağlık sistemi

Bu tür belirtileri olan kişiler kalp-damar bölümüne başvurabilirler.