Iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır


Tartışılmasının altında yatan en önemli etken, tuzun, gıda koruyucu özelliği dolayısıyla, hazır gıdaların içerisine bol miktarda konulması ve bundan dolayı da aşırı miktarda mebzul miktarda tüketilmesidir.

Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kalbin ritmi­ni, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması kaydeden dalga for­mudur. Elektrokardiyografi EKGkalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir. Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinile bili­nir.

Dolayısıyla tuz konusu içinde bulunduğumuz son yüz yılın sorunudur. Son yüz yıldaki farklı çalışmalarda değişen oranlarda, aşırı tuz tüketimi ile kalp ve damar hastalıkları ve özellikle hipertansiyon ilişkisi ortaya konulmuştur.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır

Ancak unutmamak lazımdır ki aslında tartışılır olan tuzun içerisinde yer alan ve hipertansiyonla ilişkiyi oluşturan sodyum molekülüdür. Dolayısıyla, tuzun tipinden ve diğer bileşenlerinden bağımsız olarak, içeriğindeki sodyum miktarının fazlalığı ya da diğer bir deyişle aşırı sodyum tüketimi sorun oluşturur. Tuz iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır içerisindeki sodyumun, hücre dışı sıvının önemli bir bileşeni olduğu açıktır.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır

Dolayısıyla, tüketimi sıfırlamak ki mümkün değildir çünkü gıdaların içinde doğal olarak da bulunabilir sağlık açısından doğru bir yaklaşım değildir. Burada, anahtar nokta, ülkemiz gerçeğini yansıtan toplumsal çalışmalardan elde edilen ortalama tuz tüketimine dair bilgilerdir.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır

Bu rakam, pek çok bilimsel kılavuzda üst sınır olarak belirlenen rakamlardan bir kaç kat fazladır. Dolayısıyla, ülkemizde tuz tüketiminin dolayısıyla sodyum çok aşırı olduğu bir gerçektir. Burada, küçük oranlarda değil, ciddi bir azaltmaya ihtiyaç vardır.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır

Ne yazık ki, bu ifadenin bilimsel veri tabanlarında bilimsel araştırmaların yer aldığı kaynaklar bir karşılığı bulunmamaktadır. Herhangi bir bilimsel veri tabanında, açıklamasını sunduğunuz zatın ifadeleri teker teker taratıldığında, hiçbir sonuç çıkmamaktadır.

Şöyle ki, bilindiği gibi kaya tuzunun içerisinde başka mineraller ve eser elementler bulunmaktadır.

Verdiğim linkte, çok ünlü bir kaya tuzunun bileşimindeki mineral, eser elementler bildirilmektedir. Kolaylıkla fark edileceği üzere, kaya tuzunun içerisinde sağlık açısından olumlu olarak anılan bazı mineral ve elementlerin olduğu ortadadır. Makul miktarlarda tüketilmesi ise sağlık açısından gereklidir.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır

Ülkemiz gerçeği makulün kat be kat üstündedir. Toplumumuzda mevcut yüksek miktarda tuz tüketim alışkanlığı nedeniyle, rafine olmayan kaya tuzları tüketildiğinde vücuda zararlı evde tansiyon nasıl kontrol edilir daha kısa sürede vücuda zarar verecek düzeyde birikmesi söz konusu olabilir. Copyright © TKD. Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneği'ne aittir.

iyi bir kalp sağlığın anahtarıdır