Intrakraniyal hipertansiyon hipertansiyon, Sobiad Atıf Dizini - Anasayfa


Tüm öğe kaydını göster Künye Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.

  • İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Süperior Semisirküler Kanal Dehisansı: Ön Rapor
  • Its former name, pseudotumor cerebri, has gained popularity recently.
  • Tartışma Benign intrakraniyal hipertansiyon bölgesel nörolojik patoloji olmadan, subaraknoid mesafede serebrospinal sıvıdaki basınç artışına sekonder, genellikle bilateral papil ödemin gözlendiği bir tablodur.
  • Navicent sağlık kalp kulesi
  • Obezite nedeni ile dünya çapında görülme sıklığı artmaktadır.
  • North TX Kardiyak Merkezi Üniversitesi

Transkranial Doppler Ultrasonografi TKDU ucuz, noniyonizan, kullanımı kolay, hastaya zarar vermeyen, non-invaziv inceleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. İntrakranial vasküler yatağı değerlendirmede, karotis arterin ekstrakranial bölümünün oklüziv hastalığına yönelik olarak indirek bilgiler, Willis poligonu' ndaki kollateral yolların varlığına yönelik direk ipuçları da sağlamaktadır.

Ayrıca subaraknoid kanama sonrası vazospazmın belirlenmesi ve beyin ölümüne sahip infantların değerlendirilmesinde yardımcıdır. Bazal serebral arterlerde sağlıklı kişilerde akım karakteristiklerinin belirlenmesine yönelik kullanımıyla intrakraniyal hipertansiyon hipertansiyon çalışmalar gündeme gelmiş ve yeni bir tanı metodu olarak yerini almıştır. Biz bu yöntemi, sıklıkla menstrüel irregülaritesi olan kilolu adölesan kızlarda ve genç kadınlarda görülen, intrakranial basınç artışıyla giden İdiopatik İntrakranial Hipertansiyon IIH hastalarına uyguladık.

yüksek tansiyon yorgunluk uyuşukluk kalp sağlığı için mineraller

Bu çalışmanın amacı, IIH hastalarında intrakranial basınç artışına bağlı vasküler yapılardaki hemodinamik değişiklikleri TKDU yöntemi kullanılarak göstermektir. Çalışmamıza yaşlan arasında 18 IIH hastası ve yaşlan arasında 29 sağlıklı birey kendi nzası ile katıldı.

Kafa içi basıncı

Olgulara prospektif olarak, sektör probla transkranial ve lineer probla ekstrakranial arterlere renkli Doppler ultrasonografi ile akım incelemesi yapıldı. Sonuçta, çalışmamız IIH' da intrakraniyal hipertansiyon hipertansiyon gelebilecek hemodinamik değişikliklerin tanısal değeri olup olmadığının araştınlmasma ve TKDU'nin tanıda kullanılabilirliğinin gösterilmesine ilişkin daha fazla hasta sayısı ile yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacaktır.

Transcranial Doppler Ultrasound TCDU lets evaluate the intracranial vascular bed, extracranial portion of the carotid artery and the existance of collaterals in the Willis polygon.

yüksek tansiyon neden hasta hissettiriyor? kısaca yüksek tansiyon tedavisi

TCDU is a new method of assessment of basal cerebral arteries in healthy adults. We applied this method on Idiopathic Intracranial Hypertension IIH patients, which is seen mostly in females and manifests with increase in intracranial pressure.

Please wait while your request is being verified...

The aim of this study was to point out the expected hemodynamic changes in these vascular structures due to increased intracranial pressure with TCDU. Our study consisted of 18 IIH patients whose ages ranged between 18 and 48, and 29 healthy individuals whose ages ranged between 20 and 39 and who participated in the study on their own consent.

Kadın sağlığı gov kalp krizi cases were reviewed prospectively and flow evaluation with color doppler ultrasound was applied on extracranial arteries and the Willis polygon. In conclusion, our study lights the way for future studies with larger patient groups on whether the hemodynamic changes in IIH have diagnostic value or not, intrakraniyal hipertansiyon hipertansiyon on usefullness of TCDU in diagnosis.

yüksek tansiyonu kim kontrol eder kalp sağlığı durumu