Hipertansiyon tedavisinde müzik


Sesi vücudumuzdaki bazı kaslar, akciğerler, ses telleri gibi organlarımızın yardımı ile üretiriz.

Son Güncellenme: Gülay Kenangil, bu yüzden müzik terapi ile demansı önleme konusunda son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların hızla arttığını belirtti.

İnsanoğlu algılayabildiği sınırlı frekanslardaki 20 Hz—20 kHz sesleri kullanarak konuşur. Seslerin sanat haline getirilmesi ile keşfedilen müzik ise duygu, düşünce ve sembolleri tek ya da çok sesli olarak anlatma sanatı olarak tanımlanır. Bilim insanları müziğin her şart ve ortamda insan bedeninde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu, bedenimizin farklı müzik ve ses türlerine farklı tepkiler verdiğini tespit etmişlerdir.

Bu etkinin mahiyeti, insanın duygu durumu, zaman ve mekân gibi parametrelere bağlı olarak değişebilir. Müzikle tedavi, modern tıbbın müstakil bir uzmanlık alanıdır ve antik dönemden bu yana kullanılagelmiştir.

Uzmanından Alzheimer’a karşı müzik terapisi önerisi

İslam Medeniyetinde Sufiler zihnî ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde müzikten istifade edilebileceğinden bahsetmiş, Fârâbî — ve İbn-i Sina — gibi âlimler, müziğin tedavideki esaslarını belirlemişlerdir. Bilim insanlarına göre müzik, hastalıkların tedavisinde etkili biçimde kullanılabileceği gibi, seçilecek uygun ritim, ses ve müzik türleri ile stres, yoğun kaygı gibi psikolojik problemlere karşı koruyucu olarak da kullanılabilir. Son yıllarda müziğin insanda psikolojik ve fizyolojik tesirleri üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur.

Bu fonksiyonu ile son dönem kanser hastalarının hayat kalitesini artırmada önemli rol oynar.

Türkiye’de Müzik Terapi Uygulamalarında Kullanılan Müzikler

Müzik Beynin Hangi Alanında Algılanır? Bazı müzik terimlerinin ne anlama geldiğini bilmek bu konuyu anlayabilmemiz için önemlidir. Tını bir cismin titreşiminden çıkan sesi, farklı bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özelliktir.

Ritim bir mısrada veya bir notada; vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin ve durakların belli biçimde tekrarlanmasından kaynaklanan ses uyumudur.

  • Да знаешь, большая их часть, как ты и мог бы предположить, касается выхода из Диаспара.
  • Uzmanından Alzheimer’a karşı müzik terapisi önerisi - Sağlık Haberleri
  • One moment, please

Melodi ise belli bir kurala göre oluşturulan ses dizisidir. Bahsedilen terimleri ifade eden seslerin beyinde algılandığı alanlar farklı, ancak birbirine yakındır. Bu alanlarda travma gibi hasara sebep olan durumlar, ilgili sesin algılanamaması veya ayırt edilememesine yol açabilir.

yüksek tansiyon nedeniyle sakat kalabilirsiniz

Mesela sağ temporal bölgedeki işitme korteksi hasarında, hasta düzenli tempo tutamama durumundan muzdarip olurken beyincik ve bazal gangliyon hasarları, ritim algısında bozulma ve ritim üretememe ile sonuçlanabilir. Tınının algılanması işitme alanında, ritmin algılanması ise motor alanında hipertansiyon tedavisinde müzik. Beynimizin sol yarım küresinin sol hemisfer konuşma analizinde önem arz eden, zamana bağlı çözünürlüğü daha iyi iken, işleme hassasiyeti için önemli olan frekans çözünürlüğü sağ hemisferde daha iyidir.

Tınılar sağ işitme korteksini, müzik provası yapmak dorsolateral ve inferior frontal korteksi aktive eder.

Müziğin Fizyolojik Etkileri | Çağlayan Dergisi

Melodiler beyinde soyut olarak temsil edilir ve duygusal melodiler beynimizin fronto-oksipital bölgesini aktifleştirir. Enstrüman ve hız değişimleri superior temporal kortekste algılanır.

bahar vadisi balık yağı kalp sağlığı

Müziği hayalimizde canlandırdığımızda sekonder işitme korteksimiz, sevilen bir müzik parçası dinlendiğinde de yine farklı bir duyu alanımız aktive olur. Gürültünün İnsan Fizyolojisine Tesirleri Gürültü, insanlar üzerinde olumsuz etki gösteren, anlamsız ve hoşa gitmeyen seslerdir.

ilaçsız yüksek tansiyon tedavisi kitabı

Bazı insanların müzik olarak nitelendirdiği sesler, diğerleri için gürültü olarak algılanabilir ve rahatsızlık duyma eşiği, insandan insana değişir. Gürültünün insan fizyolojisi üzerindeki tesirleri, etki süresi bakımından gürültünün kesilmesi ile ortadan kalkan kısa süreli etkiler ve saatler hatta günlerce sürebilen uzun süreli etkiler olarak ayrılır.

sağlık kanada koroner kalp hastalığı

Gürültü çoğu kimsede stres, kalb atışı, solunum hızı ve kan dolaşımı değişimleri, kas spazmları, irkilmeler ve uykusuzluk gibi kısa süreli tesirlere sebep olur.

Bahsedilen bu yan etkiler, uyku esnasında daha şiddetli hissedilmekte, âni ve yüksek seslere otomatik tepkiler verilmektedir.

Please wait while your request is being verified...

Ayrıca gastrit, ülser, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve migren rahatsızlıkları, gürültünün sık rastlanan uzun vadeli etkilerindendir. İnsanın gürültüye alıştığını düşündüğü durumlarda bile bahsi geçen yan tesirler önlenememektedir. Fertler arası farklılık gösteren bu durumda toksik dozun bile bazı fertlerde normal kabul edilebildiği bildirilmiştir.

Bu durum, müziğin şahıslar arasında farklı algılandığı ve işlendiği, fakat aynı kişide, yüksek nabız baş ağrısı ve müzik algısının paralellik gösterdiği şeklinde açıklanmaktadır. Müzikojenik Epilepsi Günümüzde teknolojik gelişmeler her tür müziğe erişimimizi hipertansiyon tedavisinde müzik. Dinlenilen müziğin türü ve ses seviyesine göre bazı rahatsızlıkların kalp sağlığı için natto gösteren çalışmalar bildirilmiştir.

Epilepsi bu rahatsızlıkların en başında gelir. Gün ışığı veya 16—25 Hz aralığında yanıp sönen hipertansiyon tedavisinde müzik titreşen ışıklara mârûz kalmanın, epileptik nöbetleri tetikleyebildiği iyi bilinmektedir.

Uzmanından Alzheimer’a karşı müzik terapisi önerisi - Sağlık ve Yaşam Haberleri

Nöbet sırasında müzik dinletilen bazı hastaların, müzikten fayda görerek nöbetleri sonlanırken bazılarının nöbetleri şiddetlenmiştir.

Müzikojenik Epilepsi, ilk defa yılında tanımlanan, epileptik nöbetlerin müzikle tetiklendiği, nadir bir epilepsi formudur.

Müziğin beynimizde anılarımızın olduğu bölgeye ulaştığını ve en son kaybedilen bellek olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Gülay Kenangil, bu yüzden müzik terapi ile demansı önleme konusunda son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların hızla arttığını belirtti. Müzik terapinin çok eski yıllardan beri nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını hatırlatan Prof. Gülay Kenangil, ülkemizde ise yaklaşık 1 milyon kişinin Demans hastalığı ile mücadele ettiğini, bin kişinin ise Alzheimer hastası olduğunu ifade etti.

Modern orkestraya büyük katkıları olan Fransız bestekâr Berlioz, müzikojenik nöbet hastasıdır. Bir milyon kişide bir görülen bu nöbetler, çoğu zaman müzik, bazen müzik formundaki uyaranları dinlemekle, oynamak, düşünmek veya müzik hayal etmekle ortaya çıkmaktadır.

Hatta bazı hastaların nöbetlerinin, dinledikleri müzik türüne, enstrümana ve bestekâra göre tetiklenebildiği gösterilmiştir. Müzik Farmakolojisi Müzik terapisi alanında yapılan çalışmalarda müzikal hipertansiyon tedavisinde müzik olarak tanımlanan yöntem ile hastalık teşhis edildikten sonra, çeşitli müzik protokolleri, tablet benzeri cihazlara yüklenerek hastanın evine gönderilir.

Yüksek Tansiyon (hipertansiyon)

Hastanın tercihleri doğrultusunda dinlediği müzikler analiz edilerek aktif kısımlar elde edilir ve harmanlanıp dengeli tıbbî bileşiklere dönüştürülür. Bu tür tıbbî bileşiklerin sıkça kullanıldığı alanların başında psikosomatik bozukluklar, ağrı, anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve belirli kalb aritmileri gelmektedir. Preeklampsili hamilelerde müzik, kan basıncını düşürerek hipertansiyon tedavisinde müzik hareketlerini ve kalb atımlarını normal seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

Bebeğe isim koyarken kulağına ezan okunmasının, yeni doğan üzerinde ne tür etkilere vesile olduğu, ilgi çekici bir araştırma konusudur. İşitmenin önemli bir bileşeni olan insan kohleası, gebeliğin Gebeliğin Bu bilgiler, bebeklerin işitme algılarının, doğumdan önce önemli seviyede geliştiğini göstermektedir. Ruh hâlimize uygun bir müzik eseri dinlerken farkında olmadan beyin dalgalarımız, kalb ritmimiz, nefes alışverişimiz ve hissi durumumuzla ritme ayak uydururuz.

Türkiye’de Müzik Terapi Uygulamalarında Kullanılan Müzikler

Her şahsın müziğe ve sese verdiği tepki hipertansiyon tedavisinde müzik. Bu durum müziğin çift yönlü tesirinden kaynaklanmaktadır. İnsanların hoşnut olduğu veya olmadığı müzik çeşidi, dinlenen müziğin bedenimizde vesile olacağı tesirlere göre belirlenir. Bu netice, kısmen anatomik, fizyolojik ve psikolojik fonksiyonlarımızın temelinde, kişiye özel ortaya çıkar. Konuşma sırasında beynin sol yarım küresinde bulunan Broca ve Wernicke alanları, zihnî olarak faaliyet gösteren kısımlardır.

Bu alanların his ve heyecanları temsil eden bir cephesinin daha olabileceğine inanılır.

yüksek tansiyon için yapılması ve yapılmaması gerekenler

Bu cephe; melodi, hipertansiyon tedavisinde müzik ve jestler dâhil olmak üzere, konuşmanın duygusal bileşenlerini algılar. Çünkü insan ses, söz, jest ve mimiklerden etkilenen bir varlıktır. İnsan organizmasını, eşsiz bir sanat eserine ve akort edilebilen, hassas enstrümanlar topluluğuna benzetebiliriz.

Bu yönüyle bedenimizi şuurlu bir orkestra şefi edasıyla yönetmeye çalışmak akıllıca olacaktır.

Müzik terapide müziğin kullanımı, ilk başlarda ilkel kabilelerdeki inanış çerçevesinde kötü ruh olarak nitelendirdikleri hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılırken daha sonraları bir bilim alanı olarak klinik ortamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Klinik araştırmalarında seçilen müziklerde neye dikkat edildiği ve nasıl kullanıldığına yönelik belirli bir yöntem olmadığı görülmekte olup terapistin yaptığı uygulamaya göre müzik seçiminin yapıldığı bilinmektedir. Bu araştırmada müzik terapi alanında kullanılan müziklerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Fıtratımıza uygun müzik türlerini bulmak, hipertansiyon tedavisinde müzik olan gıybet, dedikodu ve yalandan uzak durmak, maddî ve manevî sağlığımızı korumak için çok önemlidir. Dipnotlar [1] F. Blood ve R. Gürültünün Etkileri. Berg ve ark. Brien ve T. Toker ve N. Loewy ve ark.