Hipertansiyon tedavisinde analizler


Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Sebastiano Sciarretta, kalp yetmezliğini önlemede kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerler veya alfa-blokerlerin, diüretiklerden daha az etkili olduğunu belirtti. Daha önce, diüretiklerin hipertansiyonun tedavisinde birinci basamak ilaç olarak kullanılmasına ilişkin çelişkili görüşler mevcuttu.

yüksek tansiyon tedavisi geleneksel değildir diyet tedavisi yüksek tansiyon

Sebastiano Sciarretta, yeni kalp yetmezliğini önlemede kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerler veya alfa-blokerlerin, diüretiklerden daha az etkili olduğunu belirtti. Yapılan alt grup analizi, genel bulguların yaş ve cinsiyetten bağımsız olduğunu gösterdi.

çocuklara kalp sağlığı eğitimi kırlangıçotu yüksek tansiyona faydaları

Sciarretta ve ark. Bununla birlikte, diüretiklerin diğer kardiyovasküler olayları önleyemeyeceği belirtildi. Çalışma grubu, ila yılları arasında seçilmiş, randomize kontrollü çalışmalarda antihipertansif ilaç stratejileri ve plasebonun ikişer ikişer karşılaştırmasında Bayesian network meta-analizi yönteminden yararlandı.

145 60 tansiyon kimya olmadan yüksek tansiyondan nasıl kurtulurum

Çalışmalara katılan Kalsiyum kanal blokerlerine kıyasla, hem ACE inhibitörleri hem de diüretikler, kalp yetmezliği başlangıcı olasılık oranında anlamlı düzeyde azalma gösterildi. Çalışmanın yazarlarından Dr. Farklı ilaç sınıflarını inceleyen Dr. Frankenstein, mevcut koroner kalp hastalığı olanlarda beta-blokerlerin KVH olay riskini azaltabileceğini; ancak genel riski azaltmadığını belirtti.

Diğer bulgular ise, kardiyoselektif beta-blokerlerin KY olaylara karşı koruyucu olduğunu; ancak kardiyoselektif dışı beta-blokerlerin koruyuculuk özelliği olmadığını gösterdi.

sağlık kalp takviyesi satın al çiğ yumurta ve kalp sağlığı

Kalsiyum kanal blokerleri ise, inmenin önlenmesinde etkili olabilir. Diüretikler de, diğer ilaçlara kıyasla hipertansiyon tedavisinde analizler kanser riskini azaltabilir. Mevcut bulgular ışığında, araştırmacılar tedavinin temeline yani hastalara odaklanılması ve eşlik eden hastalıklara, meevcut tedavilere ve kişisel tercihlere karşı risk ve yaşam kalitesi açısından birinci basamak tedaviye önem verilmesi gerektiğini belirtti.

yüksek tansiyon durumunda gözlerde sorun nedir normale almak