Hipertansif inme tedavisi


Reklam GİRİŞ Acil hipertansif inme tedavisi hepimizin sıklıkla karşılaştığımız ve hızlı tanı-tedavi sürecini yönettiğimiz hasta gruplarından bir tanesi hemorajik inmelerdir.

hipertansif inme tedavisi

Mortalite ile sonuçlanmayan inmelerin ise ciddi bir bölümü sekelli iyileşmektedir. Hiç şüphesiz, mortalite ve morbiditesi bu kadar yüksek olan bu vakalarda,tedavinin etkin ve hızlı bir şekilde verilmesi hayati önem taşımaktadır.

İntraserebral hemorajilerde; akut hipertansif yanıt sıklıkla görülmektedir ve bu yanıtı, mevcut hematomun genişlemesiyle ve artan mortalite ile ilişkilendirmek mümkündür.

Acil servislerde, hemorajik inme tedavisinin en önemli basamağı kanamanın kontrol altına alınması olsa gerek. Kanama kontrolünün en önemli basamağı ise kan basıncı KB kontrolü.

hipertansif inme tedavisi

Kan basıncının kontrol altında tutulmasının, hematomun hacmini azaltacağını ve dolayısıyla mortaliteyi de azaltacağını söylemek mümkün. Yine yukarıdaki sorulara yanıt bulmak adına yapılan bir başka çalışma ise Qureshi ve ark.

hipertansif inme tedavisi

Bu çalışmanın daha güncel bir çalışma olması sebebiyle bu çalışmadan bahsetmek ve bu vesileyle konuya dikkat çekmek istiyorum. ATACH-2 randomize ve çok klinikli merkez, 6 ülke bir çalışma. Antihipertansif tedavi, semptomların başlaması itibari ile 4.

hipertansif inme tedavisi

Çalışmada nörolojik sekel durumu modifiye Rankin Skalasına mRS göre değerlendirilmiş. Çalışmanın birincil sonlanımı; mortalite veya 90 gün içinde ciddi nörolojik sekel varlığının mRS görülme sıklıklarının 2 grup arasında karşılaştırılması.

hipertansif inme tedavisi

Çalışmaya Dahil Edilenler:.