Halk sağlığı merkezi


diyabet ve yüksek tansiyon için sirke hipertansiyon için hipnoz

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Görev ve Yetkileri İdari ve Mali işler; Demirbaş kayıtları, ilaç ve diğer sarf malzemelerin temini, döner sermaye işlemleri, aile hekimi çalışma saatlerini izleme değerlendirme, personel görevlendirme ve Müdürlük Şubelerinin görev tanımlarındaki işlerin sahadaki uygulamalarını yürütmek. Kayıt ve İstatistik; Yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatisklerini elektronik ve basılı ortamda tutmak, bölgesinde ikamet etmesine rağmen aile hekimliği kaydı olmayan kişilerin en uygun aile hekimine kaydını sağlamak.

Plan ve Program yapma; Toplum sağlığı korumaya yönelik sağlık risk ve sorunlarını belirlemek ve program halk sağlığı merkezi, Bakanlıktan gönderilen her türlü materyal, ilaç ve malzemenin aile sağlığı çalışanlarına ulaştırmak.

ikincil hipertansiyon belirtileri Nadir nabız hipertansiyonunun tedavisi

İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları; Bölgesinde hizmet sunucularının, verdiği halk sağlığı merkezi izlemek değerlendirmek, hazırlayacağı raporu müdürlüğe iletmek. Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama ve Salgın Kontrolü; Bölgesinde bulaşıcı hastalık ve bağışıklama verilerini toplamak, kayıtlarını tutmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara işbirliği yaparak tedbir almak ve geri bildirim yapmak, bölgenin aşı ihtiyacını belirlemek ve soğuk zincir sistemini düzgün işlemesini sağlamak, okul çağı, hac, umre ve hareketli nüfus göçmenler, tarım işçileri dahil destek aşılama çalışmalarını sağlama.

  1. Toplum Sağlığı Merkezi
  2. Hafif hipertansiyon
  3. Seben Toplum Sağlığı Merkezi
  4. Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü

Tüberküloz Kontrol Hizmetleri; Tanısı konmuş hastaların ve koruma tedavisi alınmış temaslıların ilaçlarını ayık olarak kayıtlı olduğu aile hekimine veya doğrudan gözetimli tedavi uygulama gözetmenine ulaştırmak, ilaçları doğrudan gözetim ile verilmesini ve kontrolünü düzenli olarak yapmasın sağlamak. Zoonotik ve vektör hastalıkların kontrolü; Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak Bakanlığın öngördüğü çalışmaları yapmak, ilgili kuruluşlara iş birliğinde bulunmak ve verileri müdürlüğe iletmek.

03-Solunum fonksiyon testleri

Erken Uyarı ve Cevap Sistemi Çalışmaları; Bölgesinde akut halk sağlığı tehditlerini tespit ederek risklerini değerlendirmek ve müdürlüğün koordinasyonunda uygun kontrol önlemlerini kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde uygulamak veya uygulanmasını sağlamak. Bulaşıcı olmayan hastalıkların halk sağlığı merkezi Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konularında önlem, koruma erken tanı ve kontrolüne yüksek tansiyon ve shiatsu masajı programları yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

Kadın ve üreme sağlığı hizmeti; Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının üreme sağlığı RİA uygulaması ve diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerini yürütmek ve evlilik işlemi için gerekli sağlık raporunu aile hekimlerince verilmesini sağlamak.

yüksek tansiyon 2 evre 3 derece 3 risk manyetoterapi ve yüksek tansiyon

Çevre sağlığı hizmetleri; Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü şartlarını izlemek ve değerlendirmek, önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Çocuk ve Ergen Sağlığı Hizmetlerini sunmak. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak Ruh sağlığı programlarına dair hizmetleri yürütmek veya yürütülmesi sağlamak. Ulusal programlar ile ilgili hizmetleri yürütmek.

kırmızı fırça ve yüksek tansiyon kadınlarda kalp sağlığını geliştirmek

Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak. Acil sağlık hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini ağlamak Kaza ve yaralanmalarda korunma hizmetleri.

YEREL ARAMA

Görüntülenme ve laboratuvar dair hizmetler. Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler.

  • Emzirme danışmanlığı ve emzirme eğitimleri sürmekte ve desteklenmektedir.
  • Yüksek tansiyon 2 evre 2 evre 2 engellilik
  • Toplum Sağlığı Merkezi

Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri. Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri.

kalp atış hızı sağlık ders planı Ben kendim yüksek tansiyonu yendim

Ağız ve dişi sağlığı hizmetleri. Halk sağlığı merkezi geliştirilmesi ve teşviki çalışanlar. Sosyal hizmet çalışanları.

POPÜLER ARAMALAR

Diğer görevler. Akköse Sağlık Evi: Merkez cami mevkiinde bulunan sağlık evi yıllarında kurulmuş olup, hizmete devam etmektedir.

yüksek tansiyon durumunda iyot kullanımı eko kalp muayenesi özel sağlık

Taşçılar Sağlık Evi: Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yolu üzerinde bulunan sağlık evi yılında kurulmuş olup, hizmete devam etmektedir.