Evde antihipertansif


Ülkemizde aile hekimliği uygulamasının ve uzmanlık eğitiminin önemli bir parçası haline gelen evde sağlık hizmetleriyle alakalı, böyle kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır.

Geriyatrik evde bakım hastalarında hipertansiyon hedef değerleri bireyselleştirilmelidir

Çalışmanın tüm basamakları çok güzel planlanmış ve elde edilen sonuçlar itibariyle de tüm hastaların kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım gösterebilecek bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Evde sağlık hizmetlerinin en önemli hasta grubunu sayıları gün geçtikçe artan bakıma muhtaç geriyatrik hastalar oluşturmaktadır. Bunların içerisinde de inmeli hastalar; çoklu komplikasyonlara bağlı yönetim güçlüğü ve yüksek oranları nedeniyle ön plandadır.

  • Soğukta yüksek tansiyon
  • Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz.
  • Ему снова нужно было повидаться с Хедроном.
  • Хилвар,-- внезапно нарушил тишину Олвин,-- мне очень жаль, что все так получается.

Bu hastalarda tanı ve tedavi kriterleri açısından belirsizliklerin olduğu en önemli kronik hastalık hipertansiyondur. Öte yandan bazı çalışmalarda fonksiyonel sınırlamaları olan yaşlılarda yoğun antihipertansif tedavinin yaşam kalitesi ve süresini azaltabileceği bildirilmiştir. Apaydın Kaya Ç. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran inmeli hastaların sağlık ve bakım ihtiyaçları. Jour Turk Fam Phy ; 09 3 : European Heart Journal ;39 33 Benetos A et al.

Bahat et al. Blood pressure goals in functionally limited elderly patients. Am J Med Jul; 7 :ee Vanderwardt V. Should guidance for the use of antihypertensive medication in evde antihipertansif people with frailty be different?

Age and Ageing ;44 6 Geriatrik evde bakım hastalarının arteriyel kan basıncı değerleri açısından değerlendirilmesi Özet.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji - Özel Konular

İzmir, 4. Dergi Arşivi Makale Kontrol Listesi The Journal of Turkish Family Physician Dergisi için hazırladığınız makalenizi son bir kez gözden evde antihipertansif için kontrol listesine bakmanızı öneririz.

En Popüler.