Doğuştan kalp tansiyonu. Kalp yetmezliği kimlerde görülür?


Yenidoğan bebeklerin önemli kısmı doğuştan kalp tansiyonu gözlerini sağlıklı bir şekilde açarken, bir kısmı ise özel olarak ilgilenilmesi gereken bazı sağlık sorunlarıyla doğabiliyor. Kalp anomalisi de bu sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutuyor.

Genellikle kalp damarları, kulakçık ve karıncık bölgesinde görülen yenidoğan anomalileri, kalp ve damar yapısında bazı sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar ise uzman ellerinde gerçekleşen cerrahi müdahaleler sayesinde büyük ölçüde çözüme kavuşturulmaktadır. Yenidoğan Kalp Anomalisi Nedir? Diğer bir deyişle doğumsal kalp hastalıkları şeklinde tanımlanabilen kalp anomalisi, çocuğun bebeklik döneminde hatta anne karnındayken yaşadığı kalp kaynaklı rahatsızlıklardır.

Özellikle günümüzde tıp tekniklerinin gelişmesi de kalp anomalisinin korkulacak bir hastalık olmasının önüne geçmektedir. Yenidoğanda Kalp Anomalisinin Nedenleri Nelerdir?

Yenidoğan bebekte kalp anomalisi görülmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Genetik kalıtsal nedenlerin yanı sıra çevresel dışsal etkenler de kalp anomalisinin oluşmasına neden olabilmektedir. Genetik nedenler içerisinde en fazla görülen unsur, ailedeki bir kişinin kronik kalp rahatsızlığı yaşamasıdır.

Anne, baba, dede, nine gibi yakın akrabalar için daha önce teşhisi konulan hastalık, kalıtsal yapı nedeniyle bir üst kuşağa taşınabilmektedir. Ayrıca annede şeker gibi devamlılığı bulunan bir hastalığın olması ve akraba evliliği gibi gerekçeler ve yenidoğan bebekte kalp anomalisinin nedenleri arasında yer almaktadır. Yenidoğanda kalp anomalisini oluşturan çevresel nedenler ise genel olarak annenin dikkat etmesi gereken bazı hususların atlanması neticesinde karşımıza çıkmaktadır. Doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı, yan etkileri nedeniyle anne karnındaki bebeğe zarar verebilmektedir.

Ayrıca hamileliğin ilk dönemlerinde geçirilen viral enfeksiyonlar da bebekte kalp doğuştan kalp tansiyonu oluşumunu tetiklemektedir. Röntgen ışını, radyasyon, alkol ve uyuşturucu kullanımı da kalp anomalisine neden olan dışsal unsurlar arasında bulunmaktadır.

Yenidoğanda Kalp Anomalisinin Çeşitleri Nelerdir?

Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu

Yenidoğan bebeklerde kalp anomalisi, hastanın kalbindeki sorunun yeri ve boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. Kalp ve damarda meydana gelen anomalinin tıbbi tespiti de çeşitli bulgular ışığında gerçekleşmektedir. Patent duktus arteriozus PDA Doğum öncesinde bebeğin kalbinden çıkan atardamarların arasında duvar görevi gören ek bir damar oluşmaktadır.

Doğumdan sonraki ilk saatlerde ise bu koruyucu damarın görevi sona erdiği için kendiliğinden kapanmaktadır. Patent duktus arterious PDA hastalarında, normalde kapanması gereken üçüncü damar açık kalır. Eğer koruyucu damar kendiğinden kapanmazsa, bebeğin akciğerine oksijenle zenginleştirilmiş kan yerine kirli kan pompalanma ihtimali çok yüksektir.

yüksek tansiyon krizi yardımcı olur yüksek tansiyon için sülük noktaları

Atriyal septal defekt ASD Gebeliğin ilk döneminde oluşan bazı komplikasyonlar, kalp kulakçıkları arasında açıklık olmasına neden olabilmektedir.

Bu açıklıktan dolayı kalbin sağ tarafında oksijen fakiri kan olması gerekirken temiz kan transferi gerçekleşir. Akciğere giden kirli kan ise sağlığa uzun vadede ciddi zararlara sebep olmaktadır. Ventriküler septal defekt VSD Atriyal septal defekt ile benzer sürece sahip olan ventriküler septal defekt, kulakçık yerine kalp karıncığı arasında boşluk oluştuğunda ortaya çıkar.

Sol taraftaki temiz kanın bir kısmı sağ tarafa geçtiği için akciğere pompalanan kan miktarı önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca atardamarda basınç arttığı için akciğer ve kalbin normal şekilde çalışmasında da sorun yaşanabilmektedir. Bu anomali türünde kalbin hem kulakçık, hem de karıncık kısmında açıklık meydana gelmektedir.

Oluşan açıklıklar, kalp kapakçıklarının tam olarak olgunlaşmamasından kaynaklanır. Kalpten pompalanan temiz ve kirli kan karıştığı için akciğer ve vücut organlarında yetmezlik görülmektedir.

Pulmoner stenoz PS Halk arasında akciğerde daralma olarak bilinen pulmoner stenoz PSkalp ve akciğeri birbirine bağlayan damarın daralması sonucu gerçekleşir. Doğuştan kalp tansiyonu daraldığı için kalp akciğere ihtiyaç duyulanın üzerinde kan pompalama ihtiyacı duymaktadır. Bu da kalbin gerekenden çok daha fazla yorulmasına neden olmaktadır.

Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu - Türk Kardiyoloji Derneği

Aort stenozu AS Aort yetmezliği şeklinde adlandırılan stenoz, aort kapağının gereğinden fazla dar olması nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu durumda aort tamamen kapanmadığı için bir miktar zengin kan tekrar kalbe aktarılır. Dolayısıyla kalbin içerisindeki kanın pompalanma işlemi normalden daha hızlı şekilde gerçekleşir. Aort koarktasyonu AoCoA Bu hastalıkta kalpten çıkan kanı vücuda taşıyan ana atardamar normalden daha dar şekilde gelişmiştir. Bu nedenden dolayı da vücuda iletilen kan hem daha yavaş akmakta, hem de atardamara zarar vermektedir.

Pulmoner yüksek tansiyon - Vikipedi

Ayrıca aort damarındaki daralmanın şiddetine göre hastada nefes darlığı, iç çekilmesi, ani terleme ve iştahsızlık gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Fallot tetralojisi TOF Halk arasında mor bebek sendromu olarak adlandırılan fallot tetralojisi, kalpten pompalanan temiz kan ve kirli kanın birbirine karışması sonucu oluşmaktadır. Akciğere kirli kan gittiği için çocukta nefes daralması oluşmaktadır.

temel hipertansiyon için hirudoterapi yüksek tansiyon hapsız nasıl yaşanır

Ayrıca vücut da ihtiyaç duyduğu temiz kanı alamaz ve çeşitli bölgelerde morarmalar görülür. Hastalık adını da bu nedenden dolayı almıştır.

Büyük arterlerin transpozisyonu TGA Kalp arterlerinde transpozisyon oluşması, doğuştan kalp tansiyonu atardamarı ve aort üzerinden geçen damarın birbirine ters şekilde bağlanması sonucu meydana gelmektedir. Aort kalbin sağ karıncığına bağlandığı için düşük oksijen oranına sahip olan kan vücuda pompalanır. Akciğer atardamarı ise sol karıncığa bağlandığı için oksijen zengini kan geldiği yere geri iletilmektedir.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi - Sağlık Rehberi

Triküspit atrezisi TA Kalbin sağ karıncığı ve sol kulakçığı arasında yer alan triküspit kapağının tam olarak gelişmediği durumlarda kalpte atrezi oluşmaktadır. Bu tür durumlarda kan kalbin karıncık ve kulakçıklarından geçip ait olduğu noktaya ulaşır.

yüksek tansiyon için qi-klim ağız sağlığı ve kalp cerrahisi

Karıncık doğuştan kalp tansiyonu kulakçıkların ihtiyaç duyduğu kan geç ulaştığı için ise vücutta morarma ve nefes darlığı görülmektedir. Pulmoner atrezi PA Akciğer atardamarının kapağı oluşmadığı durumlarda pulmoner atrezi meydana gelmektedir.

kalp nakli sağlık sigortası yüksek tansiyon 3 yemek kaşığı sakatlık

Bu nedenle sağ karıncıkta biriken kanın akciğer atardamarından taşınması mümkün olmamaktadır. Ayrıca kan sirkülasyonunun olmadığı karıncık zamanla küçüldüğü için kalp yetmezliğine de neden olabilmektedir.

Genel Tanıtım

Trunkus arteriozus Trunkus arteriozus anomalisinde kalpten çıkan atardamarlardan bazıları eksiktir. Kalpten akciğere giden tek bir atardamar bulunur ve bu atardamar akciğere kan taşımakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca akciğerde atardamarın bulunması gereken yerde delik oluştuğu için basınç yükselir, bunun doğuştan kalp tansiyonu ise hipertansiyon oluşur. Total pulmoner venöz dönüş anomalisi TAPVD Kalpten akciğere taşınan oksijen zengini kan, sol karıncık dışında bir konumdan taşındığı için vücut içerisine karışmaktadır.

Oksijen fakiri kan doğuştan kalp tansiyonu sol karıncık ve aorta taşındığı için akciğere pompalanmaktadır.

ani hızlı kalp atışı nedenleri kombine antihipertansif ilaçlar

Kalp anatomisinde yaşanan sorun nedeniyle akciğerde kan göllenmesi görülmekte, bu da çoğu zaman vücuttaki organlara doğuştan kalp tansiyonu verebilmektedir.