Doğuştan kalp hastalığı ve ağız sağlığı, Özel ihtiyacı olan hastalar


Ağız ve boğaz kuruluğu özellikle ağızdan nefes alıp veren engellilerde Engelli kişilerde bu sorunların çözümü karmaşık olmakta ve özür tipine göre çeşitli zorluklar taşımaktadır. Engelli çocuklarda veya yetişkinlerde ağız ve diş sağlığı neden kötüdür? Ağız ve dişlerin yapısı Genetik faktörler veya geçirilmiş yüksek ateşli hastalıklar diş mine yapısını daha çürüğe yatkın bir hale gelmesine neden olabilir. Dişlerin doğuştan eksikliği, dişlerdeki şekil bozuklukları ve çapraşıklıklar engelli çocuklarda oldukça sık görülmektedir. Bu sorunlar etkili ağız bakımı nın yapılmasını son derce güçleştirir.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Çeşitleri Nelerdir? Doğumsal kalp hastalıklarına neden olan durumlar nelerdir?

alıç çayı yüksek tansiyon kalp sağlığı sırları

Anne karnındaki bebeğin organları; gebeliğin ilk 8 haftasında gelişirken, doğumsal kalp hastalıkları da bu süreçte ortaya çıkar. Aile geçmişinde; bu çeşit bir rahatsızlığın var olması, insülin kullanan anne adaylarının gebe kalması, gebeliğin ilk 8 ayında ilaç kullanılması, radyasyona maruz kalınması, kızakmıkçık enfeksiyonu gibi durumlar doğuştan kalp hastalığı riskini artırmaktadır.

Çocuklarda Doğuştan Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıklarının çeşitleri nelerdir? Doğumsal kalp hastalıklarının birçok çeşidi vardır.

Doğuştan Kalp Hastalıkları

Bunlardan bazıları kalbin hemodinamisine ve anatomik yapısına çok fazla etki etmezken, örneğin; küçük bir ASD gelişimi olan hasta, bu rahatsızlığa dair herhangi bir belirti ortaya çıkmadan yaşamını devam ettirebilir. Ama; aynı ASD gelişimi, ağır kalp yetmezliğine yol açabilecek kadar büyük olursa, çocukluk evresinde ameliyat gerektirir.

Doğumsal Kalp Hastalıkları Doğumsal Kalp Hastalıkları Doğumsal kalp hastalığı kalpte veya kalbin büyük damarlarında doğumdan itibaren bulunan yapısal bozukluktur. Çok çeşitli kalp sorunları mevcuttur. Bunların çoğu kalpte veya büyük damarlarda kan akımını engelleyen veya kanın kalp içinde normal olmayan bir şekilde akışından kaynaklanan sorunlardır.

Doğumsal kalp hastalıkları 2 başlık altında incelenmektedir. Yani oksijenlenmiş temiz kan; kalbin solundan, sağ tarafına doğru mevcut bu defektlerden geçmektedir.

tavsiye kardiyolog yüksek tansiyon yaşlılıkta baş dönmesi nedenleri

Ayrıca; akciğer dolaşımı, sistemik akımdan fazladır. Defektin ve geçen kan miktarının büyüklüğüne göre ameliyat gerekebilmektedir.

Doğuştan Kalp Hastalığı

Siyanotik morluk yapan kalp hastalıkları Doğuştan gelen siyanotik morarmalı kalp hastalıklarında ise şant, genellikle sağdan sola doğrudur. Yani; oksijenlenmemiş kan sola geçer, oradan ise kanı tüm vücuda pompolar ve akciğere giden kan bu şekilde azalmış olur.

ürik asit ve yüksek tansiyon magnezyum sülfat yüksek tansiyon tedavisi

Dolayısıyla; vücutta oksijenlenmemiş ya da oksijenlenme oranı az olan kan dolaştığı için bu durum bebeklerde dışarıdan morarma olarak görünür. En çok rastlanan doğumsal kalp hastalıkları nelerdir?

Yöntem: Prospektif, kontrollü bir çalışma olarak planlanan bu kohorta doğuştan kalp hastalığı ile izlenen, yaşları yaş arası 71 hasta ve 70 kontrol grubu olmak üzere çocuk dahil edildi. Ebeveynlerin hastalık ve İE ile ilgili bilinç düzeyleri soru-cevap şeklinde anket formuna not edildi. Anket cevapları; biliyor, bilmiyor, eksik biliyor, yanlış biliyor şeklinde 4 farklı seçenekten oluşturuldu.

Atriyal septal defekt ASD.