Alternatif hipertansiyon


alternatif hipertansiyon

ARA PAYLAŞ Bu literatür taramasında dünyada ve ülkemizde hipertansiyonu olan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi TAT kullanım sıklığı, türü, bilgi kaynağı, kullanma nedeni, algılanan yararı ve kullanan grubun özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi elektronik veri tabanları üzerinden Medline, Google Akademi Ebscohost, Pubmed taraması ile yılları arasında yayınlanmış 10 uluslararası ve altı ulusal makaleye ulaşıldı.

alternatif hipertansiyon

İncelenen çalışmalardaki örneklem toplamını hipertansiyonu alternatif hipertansiyon 62, hasta oluşturdu. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları olduğu ve kullanılan bitkisel ürünlerin ülkelerin alternatif hipertansiyon göre değiştiği görüldü.

alternatif hipertansiyon

TAT kullanımını; ilaçları satın alamama, yaş, cinsiyet, aile tipi, hipertansiyona ek kronik hastalığın olması, ikamet edilen yer, eğitim durumu, ailede hipertansiyon öyküsü olması, çalışma durumu, kullanılan TAT türü, kullanım süresi, bilgi kaynağı, hipertansiyonun önlenebilir bir hastalık olduğu algısı, hipertansiyonun doğaüstü güçler büyü, sihir nedeniyle oluştuğuna inanma gibi faktörlerin etkilediği belirtilmiştir.

Kullanılan diğer yöntemler ise dua ve kupa terapisidir.

alternatif hipertansiyon

Bilgi kaynağının sıklıkla arkadaş, akraba, internet, televizyon, diğer hastalar ve sağlık personelleri olduğu belirtilmiştir. TAT kullanma nedeni olarak hastalar sağlık sorunlarını tedavi etmek, hastalık semptomlarını hafifletmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, kan basıncını kontrol altına almak ve ilaçları satın alamama nedeniyle kullandıkları belirlenmiştir.