3 kan basıncı değeri, Sağlık Rehberi


Tekniğin güvenilirliği ancak Korotfkoff'un kendi adıyla anılan dinleme ve değerlendirme bulgularını yayınlamasıyla sağlanmıştır 1, 2, 3. Günümüzde onun koyduğu kurallara göre yapılan ölçümlerin yaygın oluşu 1.

Çocuklarda Hipertansiyon

Uygulama kolaylığına 3. Uygulamanın ekonomik oluşuna 4. Tarama çalışmalarına elverişli oluşuna bağlanabilir. Hatta damar içerisine doğrudan kataterlerin yerleştirilmesiyle yapılan ölçümler de dolaylı ölçüm tekniklerinden pek farklı sonuç vermemektedir 1, 6. Ülkemizde kan basıncı ölçüm sonuçları ile ilgili olarak oldukça abartılmış bir tutum sürdürülmektedir.

3 kan basıncı değeri

Kimi zaman bütün sistemik muayene atlanarak yalnız kan basıncı sonucuna göre hastaya reçete yazılırken, kimi sistemik değerlendirmelerde ise kan basıncı ölçümü yapılmamaktadır. Hatta hipertansiyonla ilgili çalışmaların genellikle belirli yaş gruplarının üzerindekileri içermesi insidans çalışması yapılabilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır 7.

Kimi tarama çalışmalarında ise değerler genellikle yuvarlak rakamlar olarak verilmekte, sonu 0 ve 5'le biten değerler 3 kan basıncı değeri rastlantı olasılıklarının çok üzerinde bir sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Ölçüm araçlarında on mmHg'lık artışlar arasında onda birlik bölmeler olduğu halde genellikle bunlara dikkat edilmemektedir. Oysa günümüzde bir takım değerlendirmelerde belirli kan basıncı değerlerinin üzerinde olanları hipertansif sayma eğilimi bulunmaktadır.

Ara değerlere dikkat edilmemesi hatalı tedavi sonuçlarına da yol açabilir. Aynca araştırmacıların bir eğilimi de eğer 90 mmHg kan basıncı değerini hipertansiyon sınırı sayıyorsa küçük yaş grubunda bulunan'ları genellikle bu değerin altında ölçme eğiliminde olmaktadırlar.

Bu tip değerlendirmelerde ölçüm yapılan kişinin yaşı ile ilgili önyargılardan kurtulmak gerekmektedir. Yapılan tarama çalışmalarının diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştırılabilmesinin sağlanılması için Amerikan Kalp Örgütü Kan Basıncı Kurulu'nun ölçütlerinin kullanılması gerekmektedir. Gene yapılan çalışmalar örnekleme tekniğine gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Kan basıncı standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalarda longiltüdinal bir araştırmanın sürdürülmesi zordur. Çünkü günümüzde kişilerin eğilimi daha akademik ve daha mikro düzeyde çalışmalar yapma yönünde olduğundan bu gibi toplum normlarını belirlemeye yönelik çalışmaların zaman süreci içerisinde küçümsenmesi ve konuyla ilgilenecek yeterli araştırmacı bulunamaması sorunu bulunmaktadır. Longitüdinal ve kesitsel çalışmaların bir arada kullanıldığı araştırmalar ülkemiz kan basıncı normlarının belirlenilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır 8, 9.

Kan basıncı olarak bilinen değer sistemik arter basıncının kalp debisi ve sistemik çevresel direncin hipertansiyon göstergeleri bir basınç kuvvetidir 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yapılan birçok araştırma teknik ve araç konusunda yeterli özen gösterildiğinde doğrudan ve dolaylı ölçüm sonuçları arasında önemli farklılıkların bulunmadığını göstermektedir 1, 4.

Palpatuar metod ise dinleme yönteminin kuşkulu sonuç verdiği, seslerin duyulmadığı durumlarda gene kan basıncı ölçüm araçlarının kullanılması ve radyal nabazanın kaybolup yeniden belirmesi esasına göre yapılan ve ortalama basınç değerini kimilerine göre sistolik basınç değerini veren bir yöntemdir 11, 17, 1, 13, Kan basıncı ölçüm aracı esas olarak esnemeyen bir torba içerisine yerleştirilmiş bulunan lastik bir torbanın civalı bir 3 kan basıncı değeri veya kalibre edilmiş bir aerometreye bağlanmasıyla yapılan bir araçtır.

3 kan basıncı değeri

Bu lastik torbaya bir de şişirme balonu bağlanmaktadır. Bu balonla havanın boşaltılması veya doldurulması sağlanmaktadır. Manşonun ölçüm yapılan kolun çapına göre ayarlanması gerekmektedir. Çünkü tek bir manşon kullanılarlak ölçüm yapıldığında hastanın kolunun ince olması halinde ölçülen değer normalden yüksek, kolun kalın olması halinde ise düşük bulunacaktır.

Yani manşonları hiçbir zaman çocuk büyük bebek olarak seçmememiz, 3 kan basıncı değeri yerine büyük olsa bile kol çevresi küçükse gerektiğinde çocuk manşonu kullanmamız gerekmektedir. Manşon genişliği özellikle kızlarda ve yaşlılarda sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir.

  • 110 nabız sık sorulan sorular
  • Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz.
  • Kalp sağlığı hakkında akıllı şakalar
  • Bunlar beyin kanaması, iskemik inme felçkalp krizi, ani ölüm, kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek yetmezliğidir.
  • Yüksek tansiyon tedavisi için magnezyum

Manşonun uzunluğu ise bütünüyle kolu çevreleyecek kadar olmalıdır. Uygun şekilde kalibre edilirlerse gerek areometreli, gerekse civalı manometreler aynı sonuçları vermektedir. Areometrli sfigmomanometrelerin daha düşük ölçüm yaptığı şeklindeki görüş günümüzde kabul edilmemektedir.

Kalibre ednmiş olmak koşulu ile 1, 8, 21 Aneroid manometreler areometreler zaman zaman Y tüpü takılarak civalı manometrelerin ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmalı ve gerekli ayarlamalar, yapılmalıdır. Civalı manometrelerin rezervuarlarının civa akmasını önleyecek biçimde olması gerekmektedir.

Basınç uygulamadan önce manşonu şişirmeden önce civa menisküs düzeyinin O da olması gerekmektedir. Gerekirse yapımcının önerdiği yöntemle civa eklenmesi ve oksitlenen civanın alınması mümkündür. Oksitlenen civa sütunu yanlış okumalara neden olmaktadır. Sütunun kadranındaki çizgiler birbirinden 3 kan basıncı değeri ayırdedilebilmelidir.

Hipertansiyon Her 3 Yetişkinden 1’inde Görülüyor - Medicana Sağlık Grubu

Genellikle rezervuar çapının vertikal tüp çapının on katı kadar olması tavsiye edilımektedir. Oksidasyon ve kirlenme yönünden civa sütunun her ölçümda gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Manometrenin üzerinde hava sıkışmamalı, hava kabarcığı olmamalıdır. Değişik valv tipleri de önerilmiştir Aneroid manometreler içerisine hava girdiğinde genişleyen metal kıvrımlardan yapılmıştır. Burada bir dişli sistemi aracın göstergesini hareket ettirmektedir. En az yılda bir normalde altı ayda bir bunların kalibrasyonlarının yapılması gerekir. Steteskop olarak 3 kan basıncı değeri ve iyi durumda bir araç seçilmelidir.

Özellikle ölçüm yapan kişinin kendi steteskopunu kullanması çeşitli uyum hatalarını ortadan kaldıracaktır. Günümüzde özel frekans süzücü stateskoplar da denenmektedir.

Çocuklarda Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansiyon Tanımı | Makale | Türkiye Klinikleri

Ölçüm sırasında Kofotkoff'un I. Bu özellikle hipertansif hastalarda görülebilen bir durumdur ve 'dinleme boşluğu' oscultatory gap denmektedir. Bu durum dikkat edilmezse sistolik basıncın düşük, diastolik basıncın ise yüksek ölçülmesine neden çocuk sağlığı kalp testleri. Bu manşonun çok yavaş şişirilip çok hızlı indirilmesine bağlı bir durumdur.

Dikkat edildiğinde meydana gelmeyecektir. Aracın 0 noktası civalılarda kalp düzeyinde olmalıdır. Yatarken genellikle kalp düzeyinde olacak biçimde yapılmaktadırlar. Otururken bu çok önemlidir. Çünkü hidrostatik basınç kurallarına göre yapılan ölçüm sonuçlarının hatalı olabilmesine neden olabilir.

Otururken sterdumda dördüncü interkostal aralıkta olacak şekilde tutulduğunda bu sorun çözümlenebilir.

Genel Tanıtım

Kalbin yukarısındaki her santimetre yüksek düzeyler için 1 derece hipertansiyon belirtileri. Bacaktan yapılacak ölçümlerde özel genişlikte aynı kurallara göre kalça manşonlarının kullanılması gerekmektedir.

Kalça ölçümlerinin sistolik değer olarak koldan mmHg arasında bir değişiklik gösterdiği belirtilmektedir. Çocuksa ise kalça ölçümleri koldan düşük sonuç verir Okuma sırasında manşan ne sık ne de gevşek olmayacak, biçimde sarılmalıdır. Burada manşon doğrudan arter üzerine gelmelidir. Manşonun alt sınırı popliteal arterin 2. Steteskop dış sesleri önleyecek biçimde yerleştirilmeli ve gerek manşona ve gerekse kumaş parçalarına değmemelidir.

3 kan basıncı değeri manşonun altına da sokulmamalıdır. Manşon gevşek olarak bağlanırsa değerler normalden yüksek okunacaktır.

3 kan basıncı değeri

Ölçümü yapan kişinin ölçüm sırasındaki durumu da önemlidir. Gözleri daima civa menisküsüne dik olarak bakmalıdır. Ölçümü yapan kişinin mümkün olduğu kadar rahat durumda olması ve yeterli bir aydınlatmanın sağlanması gerekmektedir. Özellikle flaş yöntemi ile yapılan ölçümlerin güneş ışığında yapılması zorunluğu bulunmaktadır.

Taramalarda ölçüm yapan kişilerin Korotkoff seslerinin bulunduğu frekanslarla ilgili bir işitme sorununun bulunup bulunmadığı odyometrik olarak değerlendirilmelidir.